De tunnel is geboord met een enorme tunnelboor. (Archieffoto: Comol5).

Provincie laat arbeidsomstandigheden bij bouw RijnlandRoute onderzoeken

De provincie Zuid-Holland gaat de klachten over slechte werkomstandigheden bij de bouw van de RijnlandRoute onafhankelijk laten onderzoeken. Dat schrijft gedeputeerde Frederik Zevenbergen (VVD) in reactie op een onderzoek van NRC. Hij roept bouwvakkers met klachten daarom op om zich bij hem te melden. Daarnaast gaat hij de Arbeidsinspectie vragen om onderzoek te doen naar een incident met een betonspuit waarbij twee bouwvakkers gewond raakten.

NRC publiceerde dit weekend een uitgebreid onderzoek waaruit blijkt dat bouwvakkers onder onveilige werkomstandigheden aan de nieuwe Corbulotunnel tussen de A4 en de A44 hebben gewerkt. De veelal buitenlandse werklui maakten onder meer structureel veel langere werkdagen dan de wet toestaat, de tijdsdruk was groot en de instructies, het gereedschap en de communicatie waren ver onder de maat. Bovendien zouden salarissen te laat worden betaald.

“Het bouwen en boren van tunnelconstructies van deze omvang is bij tijd en wijlen zwaar en uitzonderlijk werk”, begint Zevenbergen zijn brief aan de Provinciale Staten, de opdrachtgever van de bouw van de RijnlandRoute. “Als opdrachtgever hebben we bij onze hoofdaannemer altijd aangedrongen op veilige werkomstandigheden en correcte loonbetaling, met als belangrijkste boodschap: ‘zorg goed voor de mensen die onze opdrachten uitvoeren’.”

Betonspuit
Het is volgens Zevenbergen onacceptabel ‘dat er medewerkers zijn geweest die zich op hun werk onveilig en onjuist behandeld hebben gevoeld’. Hij heeft hoofdaannemer Comol5 daarom inmiddels om opheldering gevraagd. “Contractueel is er wel een afgesproken einddatum van oplevering van de Corbulotunnel, maar is er geen boeteclausule op latere oplevering”, zegt de VVD’er over de tijdsdruk en lange werkdagen. “De provincie heeft bewust gekozen voor kwaliteit en veiligheid in plaats van tijdsdruk.”

Over een incident met een betonspuit, waarvan op beelden bij NRC te zien is hoe twee medewerkers gewond raken als de slang los schiet, had Zevenbergen nog niet eerder gehoord. “Op basis van de beelden, de toelichting in het artikel en de reactie van de hoofdaannemer zullen we de Nederlandse Arbeidsinspectie verzoeken om onderzoek in te stellen naar dit incident, de afhandeling daarvan en de gehanteerde veiligheidsprocedures in het algemeen.”

Aangifte
Uit het onderzoek bleek verder dat een aantal bouwvakkers een vervalst coronacertificaat had gekregen om aan het werk te kunnen. De organisatie die op die certificaten werd genoemd als testlocatie, Lead Covid Service, heeft inmiddels aangifte gedaan van valsheid in geschrifte door uitzendbureau Oranjegroep. “Ik wacht het strafrechtelijke onderzoek naar aanleiding van de aangifte af”, zegt Zevenbergen. “Mocht blijken dat de aangifte gegrond is, zal ik geen enkele mogelijkheid schuwen om vervolgstappen te ondernemen.”

Of en hoe de provincie de hoofdaannemer gaat aanspreken op werkweken van soms wel tachtig uur, terwijl wettelijk slechts zestig uur is toegestaan, blijft vooralsnog onduidelijk. “Het lijkt er op dat we ons veilig hebben gewaand in procedures, methoden en afspraken. De in het artikel genoemde mogelijke misstanden op de werkvloer willen we zorgvuldig en onafhankelijk laten onderzoeken.” Zevenbergen roept betrokkenen op om zich, direct bij hem of via een vertrouwenspersoon, bij hem te melden. “Dit geldt ook voor de klachten over de werktijden.”

Zevenbergen overweegt de komende tijd welke stappen hij kan en wil ondernemen. “Wanneer er tot een vervolgstap wordt overgegaan, zal ik dit onverwijld aan u melden”, schrijft hij aan de de Provinciale Staten.

Advertentie

Leiden Regio Voorschoten Zoeterwoude Ernstig ongeluk RijnlandRoute RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×