De Klinkenbergerplas was voor de tweede keer in beeld als warmtebron. (Archieffoto: Chris de Waard).

Onderzoek: 'Wijken verwarmen met Klinkenbergerplas te duur'

Het is te kostbaar om warmte uit de Klinkenbergerplas te gebruiken voor het verwarmen van omliggende wijken. Dat concluderen het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeentes Oegstgeest en Teylingen na onderzoek. Hoewel het technisch mogelijk is om de warmte te gebruiken, is het aanleggen van de leidingen naar de wijken te kostbaar. Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke warmtebronnen eventueel wel in aanmerking komen voor de omliggende wijken.

Gemeentes zoeken op dit moment naar mogelijkheden om huizen op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Daarvoor wordt per gemeente een Transitievisie Warmte opgesteld. Het gebruik van warmte van water uit de Klinkenbergerplas als warmtebron, ook wel aquathermie genoemd, leek een van de opties om omliggende wijken te verwarmen. Uit het onderzoek moest blijken of dat haalbaar, betaalbaar en passend zou zijn.

Spoorverbinding
De conclusie is dat het technisch mogelijk is om de warmte van de Klinkenbergerplas naar de wijken te transporteren, waar het per huis dan nog verder elektrisch opgewarmd kan worden. De Klinkenbergerplas heeft voldoende warmte voor aquathermie, concluderen de onderzoekers.

Maar door de infrastructuur die tussen de plas en de bestemmingen in ligt, zou het wel een uitermate kostbaar project worden. Daarbij gaat het om de N444 en de Haarlemmertrekvaart tussen de plas en Morsebel en de spoorverbinding tussen Warmond en de plas.

Tweede keer
Daarmee is de Klinkenbergerplas voor de tweede keer afschreven voor het gebruik van aquathermie. Als vervolg op de uitkomsten van dit meest recente haalbaarheidsonderzoek wordt de komende tijd gekeken welke alternatieve warmtebronnen mogelijk en haalbaar zijn voor deze twee wijken in Oegstgeest en Warmond.

Voor de andere wijken in Oegstgeest zal ook nog worden onderzocht welke duurzame warmtebronnen, zoals aquathermie, beschikbaar, haalbaar en betaalbaar zijn.

Advertentie

Duurzaamheid Oegstgeest Politiek poelgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×