De Klinkenbergerplas is in beeld voor warmtelevering. (Foto: Chris de Waard).

Klinkenbergerplas opnieuw in beeld als bron voor warmtenet

De Klinkenbergerplas is opnieuw in beeld voor de winning van warmte. De gemeentes Oegstgeest en Teylingen gaan samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken of huizen rond de plas in de toekomst verwarmd kunnen worden met aquathermie. De Klinkenbergerplas was eerder al in beeld als warmtebron voor het warmtenet in Poelgeest, maar maar de afstand tussen de plas en Poelgeest bleek daarvoor te groot.

Voor de woningen in de Oegstgeester wijk Morsebel en een deel van Warmond is warm water uit de plas misschien wel een optie. Omdat het water uit de Klinkenbergerplas niet heel warm is, kan dat alleen gebruikt worden om goed geïsoleerde gebouwen mee te verwarmen. “De huizen in de Morsebel zijn goed geïsoleerd en kunnen daarom op relatief lage temperatuur verwarmd worden”, laat de gemeente Oegstgeest weten. Welke huizen en gebouwen in Warmond geschikt zijn, wordt nog onderzocht.

In juni 2021 stelde de gemeenteraad de Transitievisie Warmte Oegstgeest vast. Hierin staan per wijk de verschillende alternatieven voor aardgas. De visie noemt voor Morsebel niet alleen aquathermie, maar ook een elektrische oplossing per woning. Dat zou betekenen dat elke bewoner een eigen warmtepomp moet aanschaffen voor de verwarming van het huis. Daarvoor is er een verzwaring van het elektriciteitsnet nodig. “Daarom is het goed om eerst te onderzoeken of aquathermie mogelijk is”, aldus de gemeente Oegstgeest.

Blauwalg
Bij aquathermie wordt relatief warm water uit de plas gehaald en via een warmtenet naar huizen en andere gebouwen vervoerd. Het warme water wordt daar gebruikt om de gebouwen en het tapwater te verwarmen. Het afgekoelde water gaat weer terug de plas in. Hierdoor wordt in de zomer de temperatuur van het water wat lager. Dat zou de hoeveelheid blauwalg, waar de plas al jarenlang mee te kampen heeft, kunnen verminderen. Of dat echt zo is, moet uit het onderzoek blijken.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 van het gas af wil zijn. Alle gemeenten in Nederland zijn nu daarom op zoek naar alternatieven voor aardgas. In oktober starten Oegstgeest, Teylingen en het Hoogheemraadschap van Rijnland met dit onderzoek. “Als uit het onderzoek blijkt dat aquathermie uit de Klinkenbergerplas een haalbare zaak is, betrekt de gemeente bewoners en vastgoedeigenaren voor wie dat van toepassing kan zijn.”

Advertentie

Duurzaamheid Oegstgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×