LFS-voorzitter Paul Goulmy en voorzitter Martijn Peetsold van Topsport Leiden kaartten de onderwerpen eerder ook aan in het sportdebat. (Foto: Chris de Waard).

Leidse sportverenigingen sturen brandbrief aan formateur

Topsport Leiden en de Leidse Sportfederatie (LSF) hebben namens alle Leidse sportverenigingen een brandbrief gestuurd aan de Leidse politiek. Aanleiding was het adviesrapport van de informateurs voor een nieuwe Leidse coalitie. Daarin wordt volgens de Leidse sporters amper over sport gesproken, terwijl andere onderwerpen wel ruimschoots aan bod kwamen.

“In slechts enkele dagen is de brief door 47 Leidse sportverenigingen en -organisaties ondertekend”, zo schrijven voorzitter Martijn Peetsold van Topsport Leiden en zijn collega Paul Goulmy van de Leidse Sportfederatie in een brief aan de formateur en de onderhandelende partijen. In de brief wordt het belang van sport en sportverenigingen naar voren gebracht.

Ook wordt het onlangs uitgebrachte Mulier-rapport nogmaals onder de aandacht gebracht. Die rapportage schetst een ernstig tekort aan ruimte voor sport in Leiden. “Nu al en dat tekort wordt in de toekomst alleen maar groter wanneer Leiden de komende 18 jaar van 125.000 naar 145.000 inwoners groeit.” In de brief roepen de ondertekenaars de politiek op om ook sport te behandelen als belangrijk onderwerp. “Het moet in de afweging een gelijkwaardig thema zijn met bijvoorbeeld wonen, groen, kennis en cultuur.”

Cor van der Velden sprak in Nieuws071 met Martijn Peetsold van Topsport Leiden over de brandbrief.

Het grote aantal mede-ondertekenaars van de brief geeft volgens Peetsold de zorgen binnen de Leidse sport aan. “Dit laat zien dat de Leidse sportwereld de gelederen sluit en eensgezind naar voren treedt. Er zijn 30.000 Leidenaars elke week bij een sportvereniging sporten en daarnaast ook nog eens duizenden supporters en vrijwilligers die op allerlei verschillende manieren met de sport bezig zijn. Wij wensen gehoord te worden.”

Kort na de verkiezingen stuurden Topsport Leiden en de LSF ook al een brief aan de Leidse politieke partijen. Ook toen werd de noodzaak van een groter sportareaal, ondersteuning van sportverenigingen en het stimuleren van sportdeelname van alle Leidenaars onder de aandacht gebracht, maar het leidde vooralsnog niet tot het opnemen van sport als speerpunt bij de formatie.

Omdat het voortbestaan van sportverenigingen en het kunnen voorzien in de sportbehoefte van de Leidenaar volgens de sportclubs niet vanzelfsprekend is, trekken ze nu opnieuw aan de bel. Dit keer met meer urgentie. “U kunt u zich vast voorstellen dat wij enorm zijn geschrokken van het adviesrapport dat onlangs is uitgebracht door het informateursteam voor een nieuwe Leidse coalitie. Daarin wordt amper over sport gesproken.” De briefschrijvers willen bereiken dat hun zorgen worden opgenomen in het op te stellen beleidsakkoord tussen de partijen die een nieuwe coalitie gaan vormen.

Advertentie

Leiden Politiek Sport Gemeenteraadsverkiezingen 2022


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×