Woensdag werd het beleidsakkoord gepresenteerd. De kandidaat-wethouders gaven elk een toelichting op onderwerpen uit hun portefeuille. (Foto: Chris de Waard).

Leidse oppositiepartijen reageren op coalitieakkoord

Nadat GroenLinks, D66, PvdA en CDA afgelopen week het door hen gesloten beleidsakkoord presenteerden, maakte Sleutelstad een rondje langs de Leidse oppositiepartijen. Die zaten weliswaar niet aan tafel bij de formatiebesprekingen, maar mochten wel inbreng leveren. Wat daarvan terugkomt in het akkoord, vroegen we alle fractievoorzitters.

De VVD is vooral kritisch op de financiën. “De Leidenaar blijft de pinautomaat van het college”, zegt Maarten de Crom. Ook mist de liberale voorman aandacht voor het realiseren van koopwoningen voor starters. Met de extra middelen voor handhaving is De Crom wel blij.

Chris de Waard sprak met VVD-fractievoorzitter Maarten de Crom over het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en CDA.

De SP constateert dat het de partijen niet is gelukt om tot een akkoord op hoofdlijnen te komen. “Het is toch wel heel gedetailleerd”, vindt SP-voorman Antoine Theeuwen. Hij hoopt dat er de komende jaren meer ruimte is voor inbreng van de oppositie en dat afspraken op tal van terreinen niet weer voor vier jaar in beton zijn gegoten. Zorgen zijn er bij de SP over het Sociaal Domein en ook over de nog steeds hoge ambities van de nieuwe coalitie. “De provincie heeft al gewaarschuwd dat we ons investeringsniveau naar beneden moeten brengen.”

Over de plannen die zijn opgeschreven in relatie tot de woningmarkt is de SP wel tevreden. Er wordt ingezet op meer sociale en betaalbare woningen en ook opnieuw extra studentenwoningen.

Theeuwen wil wel zeker weten dat er geen extra afspraken zijn gemaakt die niet in het akkoord staan. “Afspraken zijn op zich prima, maar dan moeten ze er wel duidelijk over zijn.” Komende donderdag is er een debat over het coalitieakkoord en daar gaat Theeuwen zeker aandacht vragen voor dit aspect.

Chris de Waard sprak met SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen over het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en CDA.

De nieuwe partij Studenten Voor Leiden is onder de indruk van het akkoord. Fractievoorzitter Mitchell Wiegand Bruss kan zich er in grote lijnen heel goed in vinden. “Ik zie zelf meer terug van ons programma dan van het CDA.” Hij noemt het een mooi akkoord voor studenten. Hij noemt de 600 extra studentenwoningen die in het akkoord zijn opgenomen en ook het feit dat bij nieuwbouw weer gezamenlijke ruimtes zogenoemde fusies, worden opgenomen stemt hem tevreden. Mentale gezondheid en eenzaamheid onder jongeren is wel een punt waarover hij zich zorgen maakt. Daarover is in zijn ogen nog te weinig aandacht voor in het akkoord. Ook lastenverhoging is een punt van aandacht voor SVL.

Chris de Waard sprak met SVL-fractievoorzitter Mitchell Wiegand Bruss over het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en CDA.

De Partij Sleutelstad is met name kritisch op het onderwerp participatie. Fractievoorzitter Thijs Vos is bang dat er opnieuw te weinig werk gemaakt wordt van het echt betrekken van inwoners bij allerlei gemeentelijke plannen. “Het lijkt vooral meer van het hetzelfde”, zo constateert Vos. Ook het Sociaal Domein verdient veel meer aandacht. Dat bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd nu niet worden teruggedraaid vindt de PS een gemiste kans.

Punten van de PS die volgens Vos wel terugkomen in het coalitieakkoord zijn de invoering van een burgerberaad en de stijging van het aantal te bouwen sociale woningen van 30 naar 35 procent. Wel wil Vos dat de nieuwe bouwwethouder, CDA-er Julius Terpstra, zich hard maakt om zoveel mogelijk sociale woningen die nu al in de plannen zitten onder de nieuwe afspraken te brengen. Dat betekent vooral dat ze niet na vijftien of twintig jaar op de vrije markt mogen worden verkocht.

Chris de Waard sprak met PS-fractievoorzitter Thijs Vos over het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en CDA.

Pieter Krol ziet in het nieuwe akkoord ‘veel van hetzelfde’. “Niet zo gek, want het zijn ook voor een groot deel dezelfde partijen.” Hij is daar overigens best positief over. “Er staan voor de ChristenUnie veel punten in waarmee we goed uit de voeten kunnen.” Hij doelt daarbij vooral op het verder vergroenen en verduurzamen van de stad. Zorgen zijn er ook bij de CU-voorman: “Je zit dat dit college vooral plannen maakt die zich richten op het einde van de wereld, terwijl veel mensen zich zorgen maken over het einde van de maand.” Hij mist dan ook concrete acties op bijvoorbeeld het gebied van het bestrijden van energiearmoede.

Ook het terugwinnen van vertrouwen in de politiek had volgens Krol meer aandacht moeten krijgen in de plannen van de nieuwe coalitie. De ‘linkse ziekte’ is een ander punt waar Krol  zich zorgen over maakt. “Er wordt vooral geïnvesteerd, zonder echt goed te kijken of dingen ook anders of minder kunnen. Opnieuw wordt er niet gekeken of er ook bespaard kan worden en we moeten de stad ook financieel duurzaam houden.”

Chris de Waard sprak met CU-fractievoorzitter Pieter Krol over het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en CDA.

Namens de Partij voor de Dieren reageert Lianne van Raat schriftelijk op het akkoord. Fractievoorzitter Martine van Schaik is geveld door corona en kon daardoor niet voor de microfoon verschijnen.

Raat is blij met het akkoord dat in de ogen van haar partij wel degelijk een ‘akkoord op hoofdlijnen’ is en geen breed uitgemeten dichtgetimmerd stuk. “Er staan goede en slechte punten in, zo stelt ze: Een voorbeeld van het eerste is dat nog maar eens wordt herbevestigd dat de Oostvlietpolder een natuurgebied blijft en dus niet bebouwd zal worden. Slecht vindt de PvdD de plannen voor een nieuwe ondergrondse parkeergarage in Transvaal. Rond de plek waar nu nog de Morspoortgarage staat.

Raat gaat verder: “Wij missen vooral de urgentie als het gaat om het bestrijden van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. We missen onze messen en vorken als belangrijkste wapens in de strijd tegen  klimaatverandering. We vinden het een gemiste kans dat voeding geen enkele rol speelt in het akkoord daar waar het gaat om het creëren van een gezonde stad.” Ronduit shockerend en uitermate teleurstellend noemt Raat het feit dat in het akkoord geen woord wordt gewijd aan de grootste inwonersgroep van Leiden. “Dat zijn de dieren.”

Advertentie

Leiden Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×