Op de Intratuin-locatie komt een woonwijk en een nieuwe ontsluitingsweg. (Foto: Chris de Waard).

Gevaarlijk kruispunt bij de Groote Vink wordt rotonde

Een van de gevaarlijkste plekken in Leiden als het gaat om verkeersveiligheid, gaat op de schop. De Leidse gemeenteraad steunde dinsdagavond unaniem het voorstel van wethouder North voor de herinrichting van het kruispunt bij de Groote Vink. Daar vonden de afgelopen jaren talloze aanrijdingen plaats. Vooral tussen auto’s en fietsen.

De kruising bij de Groote Vink, Haagweg en Leidseweg wordt vervangen door een rotonde. De Leidseweg wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer, waardoor snel en langzaam verkeer elkaar niet meer kruisen.

In de nieuwe woonwijk ‘Het Fortuyn van Voorschoten’ die wordt gebouwd op de Intratuin-locatie en de naastgelegen gronden komt een nieuwe ontsluitingsweg. Die wordt aangesloten op de krul in de weg op Leids grondgebied die nu nog uitkomt bij landgoed Ter Wadding. In de nieuwe situatie gaat daardoor al het verkeer van en naar Voorschoten via de onderdoorgang en de nieuwe route rijden.

Bij de nieuwe inrichting is minder verharding nodig en dat biedt kansen voor vergroening. Ook de aansluiting op de snelfietsroute naar Den Haag verbetert.

Chris de Waard vroeg wethouder North wat er zoal gaat veranderen rond het kruispunt bij de Groote Vink.

De Partij Sleutelstad en de SP deden nog een voorstel om bewoners van met name de Stevenshof extra te betrekken bij de plannen. Die zouden bij de participatie niet alleen geïnformeerd moeten worden, maar in de ogen van de indieners ook mogen adviseren. De aanpassingen hebben immers grote invloed op de ontsluiting van die wijk. Het voorstel werd niet aangenomen, omdat de wethouder beloofde hen sowieso goed te zullen betrekken.

Leiden Politiek Herinrichting Groote Vink


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×