Ondertekenmoment kruispunt Groote Vink: wethouder E. Spil (Voorschoten), wethouder A. North (Leiden) en M. Cramwinckel (Voorschoten). (Foto: Patricia Nauta).

Leiden en Voorschoten samen voor veiliger kruispunt Groote Vink

Leiden en Voorschoten gaan het kruispunt van de Leidseweg en de Haagweg veiliger maken. Op het kruispunt dat ook wel Groote Vink wordt genoemd moet het voor fietsers een stuk veiliger worden. De samenwerking is vandaag in een intentieverklaring getekend door wethouders Ashley North (Leiden) en Erika Spil (Voorschoten).

Op het kruispunt gebeuren veel ongevallen met fietsers. Om deze verkeerssituatie te verbeteren is een herinrichting van dit kruispunt als speerpuntproject aangewezen. De herinrichting is ook nodig omdat er nieuwe woningen worden gebouwd. Daarvoor is een nieuwe aansluiting op Leids grondgebied nodig.

In de samenwerking wordt eerst onderzocht hoe de herinrichting van het kruispunt en de woningbouwlocatie elkaar kunnen versterken. Daarbij wordt ook onderzocht welke ontsluitingsvariant verder uitgewerkt wordt. Een van de denkrichtingen is het om het gemotoriseerde verkeer van- en naar Voorschoten door de bestaande onderdoorgang te laten rijden. Door fietsers en automobilisten niet meer met elkaar te laten kruisen op oversteekpunten moet de verkeersveiligheid verbeteren. Bij de herinrichting worden ook de fietspaden in het gebied verbeterd.

“Ik ben blij dat we concrete plannen maken voor een veiliger kruispunt,” zegt North. “Want dat is hard nodig. Er zijn de afgelopen jaren al een paar verbeteringen doorgevoerd maar om de locatie duurzaam veilig te maken moet het kruispunt op de schop. Door onze samenwerking met Voorschoten kunnen we werk maken om de inrichting voor beide gemeenten passend te maken en de overlast voor inwoners te beperken.” Wethouder Spil benadrukt het belang dat er bij het maken van de plannen verder gekeken wordt dan alleen tot de eigen gemeentegrenzen.

Gebied Groote Vink Leiden en Intratuinlocatie Voorschoten. (Foto: Google Maps).

Leiden Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×