De Voorschotense gemeenteraad besprak donderdag het verslag van informateur Uri Rosenthal. En legde het naast zich neer.

Voorschoten werkt aan 'tweede keuscollege' met drie partijen

Met alleen de stemmen van PvdA en SP tegen heeft de Voorschotense gemeenteraad besloten om het advies van informateur Uri Rosenthal niet te volgen. De prominente VVD-er sprak eerder deze maand met alle zeven partijen in Voorschoten toen de eerste formatiepoging tussen VVD, CDA, Voorschoten Lokaal en D66 was mislukt. Dat resulteerde in het advies om te gaan formeren met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Daarvoor blijkt geen steun in de raad en dus willen VVD, CDA en Voorschoten Lokaal nu alsnog met z’n drieën een coalitie vormen. De gesprekken zijn begonnen, er komt geen nieuwe formateur.

D66 brak de onderhandelingen tijdens de eerste formatiepoging af en omdat de opdracht aan de toenmalige formateurs was om een vierpartijencoalitie te smeden, werd besloten tot een nieuwe korte informatieronde. Daarvoor werd oud-minister Rosenthal gevraagd. Zijn opdracht bleef gelijk: een brede coalitie, zowel getalsmatig als gezien vanuit het politieke spectrum. Zijn advies was gebaseerd op het gegeven dat D66 en GroenLinks niet zonder elkaar aan een nieuwe coalitie wilden deelnemen en het feit dat verschillende partijen in Voorschoten Lokaal geen stabiele partner zagen.

Vrijdag zijn de drie partijen voor het eerst samen gaan zitten. Ze ronden het formatieproces af zonder formateur. “Er is al veel voorwerk gedaan”, zegt Paul de Bruijn van de VVD. Hij denkt dat de partijen er ook wel zonder zo’n procesbegeleider uitkomen en een akkoord op papier kunnen zetten. Snelheid is daarbij ook een belangrijk element. De verkiezingen zijn al meer dan drie maanden geleden en een ellenlange formatieperiode wijst niet op bestuurlijke slagkracht. Voorschoten wil graag op eigen benen staan, maar moet dan wel laten zien daartoe in staat te zijn. “De Commissaris van de Koning kijkt mee”, zei GroenLinks-fractievoorzitter Albert Deuzeman tijdens het debat over het informatieadvies van Rosenthal. Hij wil dat er voor de zomer een nieuw college zit en dat gevoel wordt breed gedeeld.

Tweede Keus
Dat er nu vrijwel zeker een coalitie komt van VVD, CDA en Voorschoten Lokaal was niet meteen een uitgemaakte zaak. De raad had Rosenthal immers met een andere opdracht op pad gestuurd, waardoor deze samenstelling een ’tweede keus variant’ is. Wel een onvermijdelijke, aangezien er geen vierde partij is te vinden die wil aanschuiven bij VVD, CDA en VL. D66 en GroenLinks gedragen zich als huwelijkspartners en willen alleen met elkaar. De twee eenpersoonsfracties van PvdA en SP worden door een of meer andere partijen uitgesloten, waardoor ook via die weg geen brede meerderheid is te halen.

Instabiel
Na een stevige discussie waarin vooral de vermeende ‘instabiliteit’ van nieuwkomer Voorschoten Lokaal flink werd bediscussieerd, nam de raad in overgrote meerderheid een wijzigingsvoorstel aan waardoor de nieuwe opdracht nu is ‘het vormen van een coalitie van VVD, CDA en VL’. De twijfels van met name de VVD aan de stabiliteit van VL staat het aangaan van een samenwerking met die partij uiteindelijk niet in de weg. “We hebben alle vertrouwen in Voorschoten Lokaal en zullen de sprong in het diepe wagen”, was uiteindelijk de conclusie van VVD-lijsttrekker Paul de Bruijn. “Ons voorstel was inderdaad de opdracht zoals we die aan de informateur hebben meegegeven. Onderzoek een vierpartijencoalitie. Maar daarvoor blijkt nu geen draagvlak.” Een beetje lastig vond De Bruijn dat wel. “We wijken dus af van het advies waar de informateur veel tijd in heeft gestoken.”

Duidelijkheid
Ook GroenLinks wijst op de verloren tijd door de extra informatieronde, waar uiteindelijk dus niks uit is gekomen. Ook de SP is die mening toegedaan. “Het advies van een informateur van naam en faam wordt afgewezen. Daar verbaas ik me over”, zei voorman Erik Maassen. D66-fractievoorzitter Andringa ziet het wat positiever in: “Het was geen verloren periode. Er is duidelijkheid gekomen. Het staat allemaal heel duidelijk in het verslag. Deze stappen waren nodig om hier te komen.” Dat nu de drie grootste partijen alsnog gaan besturen vindt Andringa logisch in het licht van de democratische legitimiteit. “Al blijft het natuurlijk jammer dat we niet meedoen.”

Politiek Voorschoten Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×