(Foto: Chris de Waard).

VVD, Voorschoten Lokaal en CDA presenteren coalitieakkoord

Als laatste gemeente in de Leidse regio heeft Voorschoten binnenkort weer een gemeentebestuur. Bijna vier maanden na de verkiezingen worden op 7 juli de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Ook bespreekt de gemeenteraad dan het coalitieakkoord dat de VVD, Voorschoten Lokaal en CDA met elkaar hebben gesloten. Het kreeg de titel ‘Voorschoten in verbinding vooruit‘ mee. De wethouders zijn Hans van der Elst namens Voorschoten Lokaal, René Zoetemelk namens het CDA en zittend wethouder Paul de Bruijn namens de VVD.

Het belangrijkste vinden de partijen dat Voorschoten dicht bij de inwoner staat. De coalitie zegt de inwoners meer te zullen betrekken bij het maken van beleid en bij het realiseren van de opgaven. De focus ligt op goede dienstverlening aan de inwoners. Inwoners worden bij meer onderwerpen uitgenodigd om actief mee te denken.

In het akkoord hebben de coalitiepartijen drie speerpunten benoemd:

Heerlijk woondorp
Ook in de toekomst blijft Voorschoten een heerlijk florerend woondorp, met betrokken inwoners, ondernemers en verenigingen. Een dorp met een groen karakter, voldoende voorzieningen, (preventieve) zorg en welzijn dichtbij en gezellige centra om onze boodschappen te doen of lokaal een baan te vinden.

Meer betaalbare woningen
Inzetten op het ontwikkelen van meer betaalbare woningen, met name gericht op jongeren, jonge gezinnen en senioren. De focus ligt op jongeren/starters, die graag in Voorschoten blijven wonen. ook wil de coalitie bouwen voor senioren om zo actief doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Levensloop bestendig wonen/bouwen vraagt extra aandacht.

Duurzaam en toekomstbestendig
Om klimaatveranderingen het hoofd te bieden gaan de partijen aan de slag met oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie. Duurzaam bouwen is de standaard, de rioleringen worden stap voor stap up-to-date gebracht. Ook zorgt de coalitie ervoor dat de inwoners droge voeten houden in de toekomst. Daartoe wordt zorgvuldig omgegaan met de omgeving.

Politiek Voorschoten Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×