VVD-lijsttrekker Paul de Bruijn heeft oud-minister Uri Rosenthal bereid gevonden een nieuwe informatieronde in Voorschoten te leiden. (Foto: Chris de Waard).

Nieuwe coalitieverkenningen in Voorschoten onder leiding van oud-minister Rosenthal

Oud-minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken gaat in Voorschoten een korte verkennende informatieronde houden. Na het mislukken van de formatie in Voorschoten, D66 brak de onderhandelingen af, is de VVD meteen op zoek gegaan naar een nieuwe procesbegeleider en heeft Rosenthal bereid gevonden. Hij gaat zo snel mogelijk aan de slag. Zijn opdracht is vergelijkbaar met de eerste poging die de VVD als grootste partij deed: Het vormen van een brede coalitie. Zowel getalsmatig als qua politiek spectrum.

Het mislukken van de formatie tussen VVD, Voorschoten Lokaal (VL), CDA en D66 werd donderdag uitgebreid besproken in de gemeenteraad. De drie overgebleven partijen vinden allemaal dat D66 ontijdig de stekker uit de onderhandelingen heeft getrokken. “Net voordat we inhoudelijk over de moeilijke onderwerpen zouden gaan praten”, zo stelden VVD, VL en CDA.

Fractievoorzitter Adriaan Andringa erkent dat wel, maar zegt dat zijn partij niet anders kon. “Eerder waren we nog niet zo ver en langer doorpraten terwijl we de bestuursstijl die gaandeweg ontstond steeds meer als een obstakel gingen voelen, zou voor nog meer vertraging hebben gezorgd.” Andringa benadrukte in de raad dat D66 niet heeft besloten dat de formatie stopte. “Ze hadden ook met z’n drieën door kunnen gaan. We waren niet nodig voor een meerderheid.” Ook de linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA begrijpen niet dat de VVD nu niet gewoon met VL en het CDA een coalitie vormt. Zo’n driepartijencoalitie komt er mogelijk alsnog, maar de drie overgebleven partijen uit de eerste formatiepoging willen het liefst samen verder, aangevuld met een vierde partij.

VD-lijsttrekker Paul de Bruijn over de nieuwe informatieronde onder leiding van oud-minister Uri Rosenthal.

D66 wil met GroenLinks
D66 gaat nu uit van een rol in de oppositie. “Dat is de keuze die we nu gemaakt hebben. We nemen aan dat er nu varianten zonder ons onderzocht gaan worden.” Adringa sluit overigens collegedeelname niet uit. “In een nieuwe ronde kan ook weer een nieuwe dynamiek ontstaan. Inclusief een bestuursstijl waar we ons wel bij thuis voelen. We sluiten niemand uit, maar we gaan niet hetzelfde kunstje nog een keer doen. Onze eerste voorkeur is nog steeds een coalitie met ook GroenLinks, maar wij zijn nu niet in de positie om eisen te stellen.”

Driepartijencoalitie
Fractievoorzitter Albert Deuzeman van GroenLinks vindt dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij VVD, VL en CDA om na tweeënhalve maand praten de onderhandelingen nu snel af te ronden. “Het wordt alleen maar lastiger. Op deze manier gaan we over de zomer heen.” Ook SP-leider Erik Maassen vindt dat het eigenlijk niet is uit te leggen om nu opnieuw  te beginnen. Ook heeft hij grote vraagtekens bij de noodzaak van het aanstellen van een nieuwe informateur. “De uitgangspunten zijn blijkbaar hetzelfde, dus ga gewoon door. Wil de VVD wel echt met VL en CDA? De indruk is van niet! Waarom duurde het mislukken trouwens zo lang?” Wat Maassen betreft is de VVD nu niet langer de meest aangewezen partij om de onderhandelingen te leiden. “Leg het initiatief bij VL of het CDA. Jullie zijn in tweeënhalve maand geen steek opgeschoten.”

Amateurisme
PvdA-voorman Arnold Posthuma hekelde de gebrekkige inhoudelijke weging door de vorige informateur Verkaik van de standpunten van de vier partijen die de afgelopen periode met elkaar onderhandelde. “Hij had de programma’s niet eens gelezen.” Toen de informatie was afgerond en de formatie van start ging, bleef Verkaik, maar hij kreeg er een tweede formateur bij. Dat was CDA-er Okke de Boks die meer feeling had met de lokale onderwerpen. “Verkaik snapte de gevoeligheden rond de Multifunctionele Accommodatie (MFA) niet, De Boks wel”, blikte D66-fractievoorzitter Adringa terug. “Dat alle partijen de MFA belangrijk vinden, wil niet zeggen dat ze er hetzelfde over denken.”

Arnold Posthuma van de PvdA vindt het zelfs naar amateurisme neigen. “De oud-minister is onvoldoende. Geef VL de lead.” Fractievoorzitter Wouter van Duivendijk van VL wilde eigenlijk dat Uri Rosenthal er een lokale tweede informateur bijkrijgt. “Iemand met lokale statuur waar hij op kan terugvallen.” Die komt er uiteindelijk niet. VVD-leider Paul de Bruijn snapt de wens, maar denkt dat het in dit geval niet nodig is. “Bovendien hebben we dat niet met Rosenthal besproken en als hij dat niet ziet zitten, lopen we weer extra vertraging op.” Volgens De Bruijn staat een zwaargewicht als Rosenthal echt boven de partijen. “Hij zal zelfs een coalitie zonder de VVD voorstellen als dat er uit komt.” Daarop besloot VL hun voorstel voor een tweede informateur voorlopig nog even in de achterzak te houden. Bij de volgende ronde, de formatie, wil VL wel dat er ook een lokale formateur mee gaat doen aan het proces en dat vindt ook de VVD prima.

Aan het einde van de lange bespreking met een aantal schorsingen, steunde de raad unaniem twee moties. In de eerste staat de opdracht aan Uri Rosenthal. De tweede gaat over alle  extra informatie die de vier onderhandelende partijen tijdens het formatieproces van de gemeente hebben ontvangen over onder meer de financiën. GroenLinks, SP en PvdA vonden het raar dat ze die informatie nu niet hebben en wilden de stukken alsnog ontvangen. Daar was dus iedereen het mee eens.

Advertentie

Politiek Voorschoten Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×