De fractievoorzitters van VVD, VL en CDA ondertekenden dinsdagochtend het coalitieakkoord. (Foto: Chris de Waard).

Voorschotense oppositie vindt coalitieakkoord veel te vaag

Het coalitieakkoord tussen VVD, VL en CDA dat maandag werd gepresenteerd en waarop de drie partijen dinsdag een toelichting gaven, ontbeert concrete plannen en is ‘slaapverwekkend’. De eerste kwalificatie komt van D66 die eerder ook aan de onderhandelingstafel zat. De tweede is van de PvdA Voorschoten. Ook de SP mist vooral concrete plannen. Donderdagavond wordt het besproken in de gemeenteraad.

“Onder het mom van een akkoord op hoofdlijnen worden nauwelijks concrete voorstellen gedaan,” neemt D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa alvast een voorschot op de discussie. “Wij hebben toegezegd constructief oppositie te willen voeren. We zullen daarom snel met concrete voorstellen komen om de voorgestelde ambities ook daadwerkelijk uit te voeren.”

Ook bij de PvdA zaten ze na lezing van het akkoord niet op het puntje van hun stoel. “Helaas is dit coalitieakkoord vaag, heeft het een beperkte sociale antenne en is het nauwelijks innovatief”, constateert fractievoorzitter Arnold Posthuma. “In het coalitieakkoord staan de bekende, ronkende passages over alle onderwerpen die nu eenmaal niet mogen ontbreken. Maar concrete doelstellingen worden niet geformuleerd. Het blijft bij intenties.”

SP-voorman Erik Maassen vindt dat de nieuwe coalitie vooral veel bladzijdes nodig heeft om weinig te zeggen. Ook hij kan nauwelijks concrete plannen in het akkoord ontdekken. Wat hem wel opvalt is dat de MFA (multifunctionele accommodatie) toch in de bibliotheek komt: “Daar waren alle drie deze partijen vorig jaar nog tegen. Maar ze willen er nu zelfs twee. Zonder financiële onderbouwing is dat pure luchtfietserij.”

Fractieleider Albert Deuzeman van GroenLinks is teleurgesteld dat er geen keuzes worden gemaakt. “Over de meeste onderwerpen blijft het akkoord wel heel vaag. Zelfs op de grote lijnen worden geen keuzes gemaakt.”

Chris de Waard maakte na de toelichting in de raadzaal van het gemeentehuis in Voorschoten een rondje langs de fractievoorzitters van de coalitiepartijen.

Woningbouw
In het 33 pagina’s tellende akkoord hebben de VVD, Voorschoten Lokaal en het CDA afspraken gemaakt op hoofdlijnen. Die zijn inderdaad niet allemaal tot in detail uitgewerkt. Op het gebied van woningbouw bijvoorbeeld is nog volstrekt onduidelijk hoeveel betaalbare woningen erbij komen, waar die precies door wie gebouwd worden en wanneer dat gaat gebeuren. Ook staat in het akkoord niet hoeveel sociale woningbouw er in de ogen van de nieuwe coalitie gebouwd moet worden. Na afloop geeft VL-fractievoorzitter Wouter van Duivendak wel enig inzicht in het percentage sociale woningbouw. “Dat is in elk geval dertig procent en misschien gaan we wel naar veertig.”

In het akkoord wordt gesproken over 67 procent betaalbare huur- en koopwoningen zonder een verdere uitsplitsing. Ook wordt aan commerciële ontwikkelaars een belangrijke rol toebedicht, terwijl die doorgaans alleen sociale woningen willen bouwen als ze deze op termijn op de markt mogen verkopen. Volgens Van Duivendijk wil de nieuwe coalitie dat tegengaan. Hoe is onduidelijk.

Multifunctionele accommodatie
Voorschoten krijgt definitief geen multifunctionele accommodatie. Over zo’n nieuw MFA wordt al jaren gesproken door de Voorschotense politiek. Eind vorig jaar werd een collegevoorstel om zo’n centrum in de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan onder te brengen op het laatste moment afgeschoten doordat coalitiepartij VVD een voorstel indiende om het besluit over de verkiezingen heen te tillen. In het beleidsakkoord worden er weliswaar enkele culturele voorzieningen in de bieb ondergebracht, maar er is geen ruimte voor alle functies.

“Er komt inderdaad geen MFA”, beaamt VVD-onderhandelaar Katrien van Meenen. “We kiezen voor de realistische variant.” Dat betekent dat de culturele organisaties worden ondergebracht op twee, drie of misschien wel meer locaties. Die moeten bij voorkeur allemaal wel in het centrum liggen. Een van de plekken die de coalitie daarbij op het oog heeft is nieuwbouw op het MOC-terrein.

Er wordt onderzocht of er op dat voormalige marineterrein aan de Koninklijke Marinelaan naast woningbouw ook een gemeentekantoor kan komen met werkplekken voor de eigen ambtelijke organisatie. Die zit nu nog in de kantoorvleugel achter het gemeentehuis, maar die wordt vrijwel zeker gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. “Het is er een prachtige plek voor, zo aan de rand van het park”, zegt CDA-onderhandelaar en beoogd wethouder René Zoetemelk. Woningbouw op die plek kan dan dienen als kostendrager voor de ontwikkelingen op het MOC-terrein.

Zwembad
Over zwembad Het Wedde is ook een passage opgenomen in het beleidsakkoord. In 2019 werd het zwembad van sluiting gered toen Voorschoten geld vond om het bad in elk jaar tot 2025 open te houden. Ook toen was het al de bedoeling om daar in elk geval 2030 van te maken, maar 2025 zou wel een evaluatiemoment zijn, waarbij ook nog anders besloten zou kunnen worden. “We wilden nu graag duidelijkheid geven”, zegt Van Meenen over het naar voren halen van het besluit om het bad in elk geval tot 2030 open te houden.

Ondernemersfonds
Uit onderzoek is duidelijk geworden dat de onroerende zaakbelasting voor niet-woningen in Voorschoten lager is dan gemiddeld in de regio. De coalitie ziet daarom ruimte voor het verhogen van de ozb voor bedrijven, maar vindt wel dat dat geld direct ten goede moet komen aan het versterken van de economie in het dorp. De extra ozb-inkomsten gaan daarom niet naar de algemene middelen van de gemeente, maar worden ondergebracht in een nieuw op te richten Ondernemersfonds naar Leids voorbeeld. “Op afstand van de gemeente met een onafhankelijk bestuur vanuit het bedrijfsleven”, zo schetst Van Meenen het plaatje.

Ambachts- en Baljuwhuis
Ook het AB-huis heeft een plekje in het akkoord gekregen, zij het bescheiden. Na de mislukte verkoop, loopt er nu een rechtszaak tegen de gemeente die is aangespannen door de beoogde koper Boris Bayer. De Wassenaarse ontwikkelaar mocht het pand op het laatste moment toch niet kopen, omdat hij zich niet aan de voorwaarden die rond die verkoop waren opgesteld, gehouden zou hebben. Zolang die zaak nog loopt, wil de gemeente er niet al teveel over kwijt. Wel moet het pand ingezet worden voor het dorp. Of dat betekent dat de gemeente het alsnog zelf in eigendom houdt of dat er een nieuwe verkoopprocedure komt, is nog niet besloten.

Milieustraat naar Leiden
Omdat de coalitie voor kiest voor nieuwbouw op het MOC-terrein, moet er een alternatieve locatie worden gevonden voor het uitvoerend bedrijf van de gemeente. Ook de milieustraat moet een nieuwe plek krijgen. Hoe die verplaatsing vorm gaat krijgen, moet uiterlijk volgend jaar duidelijk worden als een haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Als locatie voor een afvalbrengstation wordt alvast met een schuin oog naar Leiden gekeken. Vlak buiten Voorschoten, in de Vlietzone langs de Voorschoterweg,  gaat Leiden namelijk een bedrijventerrein realiseren voor de zwaarste milieucategorie. Daar verhuizen ook de twee Leidse gemeentewerven naartoe die nu nog zijn gevestigd op het bedrijventerrein De Waard en in de Stevenshof. Voorschoten ziet daarom mogelijkheden om daar ook gebruik van te gaan maken.

Politiek Voorschoten Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×