Zowel het spoor als de N11 moeten worden overkluisd om de extra treinen mogelijk te maken. (Foto's : Chris de Waard).

Ongelijkvloerse spoorkruising Burgemeester Smeetsweg krijgt afritten van zeven meter hoog

Wie eind 2026 of begin 2027 over de N11 langs Zoeterwoude rijdt of af wil slaan richting industriegebied de Grote Polder, zal weinig meer herkennen van de huidige situatie. Om niet alleen in de (brede) spits, maar de hele dag vier treinen per uur te kunnen laten rijden over het spoor tussen Leiden en Utrecht, moet de overgang bij de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude ongelijkvloers gemaakt worden.

Er wordt al geruime tijd over het enorme project gesproken en de plannen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. De uitvoering laat nog enkele jaren op zich wachten. De rest van dit jaar heeft de Provincie Zuid-Holland nodig voor de verdere uitwerking en actualisering van de plannen, maar ook voor gesprekken met de omgeving. Eind dit jaar kan de Zoeterwoudse gemeenteraad zich dan naar verwachting over het bestemmingsplan uitspreken.

Maar dat is dan pas het begin van een grootscheepse herinrichting van het gebied, die jaren in beslag gaat nemen. Om weg- en spoorverkeer van elkaar te scheiden, is nogal wat nodig. Om te beginnen vijftig à zestig miljoen euro. Dat geld is nodig voor een hele serie voorbereidende maatregelen. Er moeten kabels en leidingen worden verlegd, de fietstunnel die nu onder de N11 doorloopt, wordt flink verlengd, er komen zeven meter hoge op- en afritten van en naar de N11 en er moet een ‘palenmatras’ in de slappe ondergrond worden aangebracht, zodat deze stevig genoeg wordt om de fly-overs op te bouwen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Normaal gesproken is Prorail aan zet als het om aanpassingen aan de spoorweginfrastructuur gaat, maar omdat de N11 hier een belangrijk onderdeel van het project is, wordt daar hier van afgeweken.

De provincie Zuid-Holland gaf donderdagavond een presentatie over de plannen aan de Zoeterwoudse gemeenteraad. Na afloop sprak Chris de Waard met programmamanager L. Persoon van de provincie en met Stephan Huisman wiens tankstation moet verdwijnen.

(Fiets)Tunnel
De kruising ongelijkvloers maken kan grofweg op twee manieren. Onderlangs of bovenlangs. Dat er is gekozen voor bovenlangs heeft vooral te maken met de kosten. Een tunnel in de slappe veenbodem is nog veel duurder dan de oplossing waarvoor nu is gekozen. Alleen de fietsers blijven ook in de toekomst door een tunnel rijden. Bovenlangs zou te stijl worden. De fietstunnel wordt wel fors langer dan de bestaande en om ervoor te zorgen dat dat wel sociaal veilig blijft en mensen ook geen ‘opgesloten gevoel’ krijgen, worden er veel ‘vides’ aangebracht. Openingen in het tunneldak waar het kan. Zo’n dicht-open-dicht-open (dodo) constructie wordt vaker toegepast in de wegenbouw. Bijvoorbeeld bij het Limesviaduct in de A4.

De wanden van de nieuwe fietstunnel lopen van beneden naar boven schuin weg. Dat geeft een meer ruimtelijk gevoel voor de gebruikers. Ook is het één rechte lijn, waardoor je steeds einde van de tunnel kunt zien. En voor de fietsers richting de Weipoort is de molen hun uitzicht vanuit de tunnel.

Bovenleiding
De bovenleiding van de treinen is zes meter hoog. De op- en afritten waarover het autoverkeer in de toekomst van de N11 naar Zoeterwoude en terug gaat rijden, moeten daar een meter bovenuit komen. Dat betekent dat de auto’s op een hoogte tot zeven meter langs de bebouwing in het gebied gaan rijden. Toch denkt programmamanager Persoon van de provincie niet dat dat extra overlast gaat opleveren. “Het is maar een beperkt deel van het verkeer dat afslaat. De meeste auto’s rijden rechtdoor over de N11 en die verdwijnen juist achter de wallen van de op- en afritten. Die vormen daardoor een soort geluidswal.”

Tankstation
Voor het tankstation van de firma Huisman dat vlak voor de spoorwegovergang staat, heeft de provincie in de herinrichtingsplannen geen oplossing kunnen vinden. Het wordt wegbestemd en moet wijken voor ongelijkvloerse spoorkruising. Eigenaar Stefan Huisman is nu in gesprek met de gemeente voor een nieuwe plek, maar dat valt niet mee. “De gemeente heeft niet zoveel eigen grond en je moet natuurlijk ook op een goede plek langs een doorgaande weg zitten.”

Bijkomend probleem is de verplichte openbare inschrijving die bij tankstations hoort. Mocht Huisman er in overleg met de gemeente toch in slagen een plek te vinden, dan zou die zomaar naar een concurrent kunnen gaan. Huisman is daarom vooral op zoek naar particuliere grondeigenaren die een stukje willen verhuren voor de komst van een tankstation. Dan gelden de aanbestedingsregels niet. “Dus als ik van deze gelegenheid gebruik mag maken om een oproepje te doen.”

Maatschappij Politiek Zoeterwoude Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×