Elk adres in Zoeterwoude kan in de toekomst snel internet krijgen. Ook in het buitengebied zoals De Weipoort. (Foto: Chris de Waard).

Zoeterwoude steekt ruim anderhalf miljoen in mantelbuizen voor snel internet

De gemeenteraad van Zoeterwoude is het eens met het plan van wethouder Paul Olthof om ruim 1,6 miljoen euro te steken in de aanleg van mantelbuizen in het buitengebied van de gemeente. Die zijn nodig voor de aanleg van glasvezel, zodat de bewoners van bijvoorbeeld de Weipoort snel internet kunnen krijgen.

De aanleg van deze buizen is eigenlijk geen taak voor een gemeente beaamt wethouder Olthof. “Maar hier is sprake van marktfalen. Commerciële aanbieders kunnen geen businessplan rondmaken, omdat er te weinig klanten in het gebied zijn. Doe je dan als gemeente niets, dan gebeurt er ook niets.” In het buitengebied van de gemeente hebben nu ongeveer vierhonderd adressen slecht internet.

De bedragen die de gemeente nu beschikbaar stelt, komen overigens voor grofweg de helft weer terug, zo is de verwachting. Delta Fiber wil snel internet aanbieden in heel Zoeterwoude en gaat voor de benodigde glasvezelkabels gebruik maken van een van de mantelbuizen die de gemeente gaat aanleggen. Delta betaalt daar een vergoeding voor en zo komt ongeveer de helft van de investering die Zoeterwoude doet op termijn weer terug. Het is een goeie deal vinden college en gemeenteraad. Inwoners en ondernemers in het buitengebied gaan ook geen eigen aansluitbijdrage betalen.

Chris de Waard sprak met wethouder Olthof over de mantelbuizen die de gemeente op eigen kosten laat aanleggen in het buitengebied van het dorp.

Verdienmodel
De gemeente legt meteen een tweede mantelbuis in de bodem voor toekomstige ontwikkelingen zoals uitbreiding van het elektriciteitsnet. Omdat de graafwerkzaamheden het duurste zijn bij de aanleg van nieuwe kabels, bespaart de gemeente die kosten in de toekomst. Er zijn bovendien al gesprekken gaande met andere aanbieders voor het afnemen van ruimte in de mantelbuizen. Met Alliander bijvoorbeeld. De netbeheerder van energie heeft al interesse getoond in het kopen of huren van de tweede mantelbuis. En zo kan de gemeentelijke investering op termijn zomaar een verdienmodel blijken te zijn. Ook aanbieders van laadpalen, zonneparken, windmolens en datavoorzieningen kunnen gebruik gaan maken van het mantelbuizenstelsel.

Een mantelkabel zoals ook in het Zoeterwoudse buitengebied wordt aangelegd. (Foto: Chris de Waard).

Digitale inclusie
Omdat de gemeente Zoeterwoude het belangrijk vindt dat alle huishoudens en bedrijven over snel internet kunnen gaan beschikken, wordt op de erfgrens van elk adres een buis gelegd. Zo kunnen ook adressen waar nu geen glasvezelabonnement voor wordt afgesloten in de toekomst zonder hoge kosten alsnog worden aangesloten. ‘Digitale inclusie’ noemt de gemeente dat.

Aanmelden
Op dit moment is de komst van snel internet in Zoeterwoude nog niet helemaal zeker. Potentiële klanten kunnen zich nog tot en met 6 juli aanmelden bij Delta Fiber. In de dorpskernen moet tenminste twintig procent meedoen, in de buitengebieden vijftig procent. Olthof hoopt dat er voldoende belangstelling zal zijn, zodat het snelle internet daadwerkelijk aangelegd kan worden. “Maar we krijgen nog steeds flyers in de bus, dus ik neem aan dat er nog niet voldoende aanmeldingen zijn.”

Hij roept inwoners die belangstelling hebben op om niet tot het laatste moment te wachten en zich snel aan te melden. Dit is in de ogen van de gemeente een mooie kans en mogelijk ook de enige. Zoeterwoude is samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg al sinds 2019 bezig om marktpartijen te bewegen om glasvezel aan te leggen in het buitengebied en Delta is de enige die nu onder voorwaarden bereid is om het aan te gaan bieden.

Advertentie

Maatschappij Politiek Zoeterwoude Glasvezelinternet in Zoeterwoude


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×