Het gebouw van de Levensstroom Gemeente wordt gesloopt en wordt vervangen door een zorgboulevard met appartementen. (Foto: Chris de Waard).

Nieuwbouw op locatie Levensstroom twee keer zo groot

Op de plek in Leiderdorp waar nu nog het leegstaande gebouw van de Levensstroom Gemeente staat, verrijst over enkele jaren een nieuwbouwcomplex met appartementen, een zorghotel en een keur aan zorgvoorzieningen. De nieuwbouw wordt twee keer zo groot als het gebouw dat er nu staat.

De plannen voor het nieuwe complex kunnen vooralsnog op weinig tegenstand rekenen. Een handjevol omwonenden was op de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis afgekomen, maar ook zij zijn het er van harte mee eens dat er iets moet gebeuren met de naargeestige plek. Schaduwwerking lijkt hun grootste zorg, maar daar gaat architect Diederik van Egmond van ontwikkelaar Gebroeders Blokland nog goed naar kijken, zo beloofde hij.

Gebroeders Blokland Projecten B.V. heeft de voormalige Levensstroomkerk en de grond eromheen aan het Elisabethhof 5 gekocht. De projectontwikkelaar wil de kerk, die pas in 2005 werd opgeleverd, slopen en er een plek voor wonen en zorg van maken. Een zorgboulevard. Dinsdagavond werden de plannen van de projectontwikkelaar voor het eerst gepresenteerd aan belangstellenden. Dat waren er zo’n twintig, waaronder slechts vier omwonenden. Dat zijn er bovendien niet veel in de nabije omgeving.

Chris de Waard nam een kijkje bij de informatiebijeenkomst en sprak na afloop met architect Diederik van Egmond, omwonende Marjolein Jongman en met wethouder bob Vastenhoud.

Het is de bedoeling dat in 2025 de sloop begint van de huidige bebouwing. Aansluitend wordt dan de nieuwbouw gerealiseerd, waarvan nu de eerste schetsontwerpen zijn gepresenteerd. Wat precies de verhouding wordt tussen appartementen en zorgfuncties is nu nog niet duidelijk. Vooralsnog lijkt het erop dat er zo’n honderd appartementen komen, waarvan een derde sociale huur, een derde koop en een derde vrije sector.

Het zorghotel dat ook een plek krijgt in het complex heeft al een paar keer het aantal gewenste vierkante meters verhoogd. Hoe groot het uiteindelijk wordt, is dan ook nu nog niet bekend. Het zorghotel is vooral bedoeld voor pati├źnten van het naastgelegen Alrijne Ziekenhuis. Die houden dan na een behandeling geen ziekenhuisbed bezet, maar kunnen in het zorghotel verder herstellen tot ze naar huis mogen.

Andere functies die in het nieuwe complex een plekje krijgen zijn horeca en zorgverleners. Naast een apotheek heeft bijvoorbeeld ook een kliniek voor kaakchirurgie interesse om zich er te vestigen.

Tot en met augustus kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen tegen de Nota van Uitgangspunten. Daarna gaat het stuk, inclusief eventuele aanpassingen, via het Leiderdorpse college naar de gemeenteraad.

 

 

Leiderdorp Maatschappij Politiek Levensstroom Gemeente


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×