Het gebouw van de voormalige Levensstroom gemeente maakt waarschijnlijk plaats voor woningen. (Foto: Rob van Dullemen).

Kerkgebouw Levensstroom wordt gesloopt

Ontwikkelaar Gebroeders Blokland uit Hardinxveld heeft het gebouw van de voormalige Levensstroom Gemeente aan het Elisabethhof in Leiderdorp gekocht. Het is de bedoeling om het uit 2006 daterende gebouw te slopen.

De ontwikkelaar wil op de plek van de huidige bebouwing een combinatie realiseren van wonen en zorg. Dat schrijft het Leiderdorpse college in een brief aan de raad. Uit de brief blijkt dat Blokland al sinds het voorjaar van 2021 in gesprek is met de gemeente over de locatie.

Begin deze maand werd bekend dat Godcentre het gebouw wil kopen. De kerk van de Pinkstergemeente die momenteel gebruik maakt van de Moeder Godskerk in Voorschoten is voor die aankoop een crowdfunding onder de achterban gestart. Die plannen kunnen nu dus de prullenbak in. Godcentre is een afsplitsing van de oorspronkelijke Levensstroom Gemeente.

De ChristenUnie-SGP in Leiderdorp heeft het college naar aanleiding van de plannen gevraagd om de kerkelijke functie van het gebouw te behouden nu er een gegadigde is die er een kerk in wil vestigen. De gemeente stelt hier geen partij in te zijn. “Het staat derden vrij om het pand aan te kopen en de huidige bestemming voort te zetten. De gemeente is daar geen partij in want dat is conform het vigerende bestemmingsplan.”

Nu het pand verkocht is aan een ontwikkelaar die een andere functie wil voor de betreffende locatie, is de gemeente wel aan zet. Het bestemmingsplan moet dan te zijner tijd worden aangepast. Het Leiderdorpse college laat weten mee te willen werken aan de plannen van de ontwikkelaar.

Leiderdorp Maatschappij godcentre Levensstroom Gemeente


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×