(Foto: Chris de Waard).

Voorschotense coalitie ziet ruimte voor aangepast plan Bibliotheek+

“Het zou heel goed kunnen dat het plan voor een Bibliotheek+ doorgaat en ook gewoon aan de Wijngaardenlaan.” Dat zegt wethouder Paul de Bruijn van financiën over de plannen voor de huisvesting van een aantal culturele instellingen in Voorschoten. Vorige maand trapte het college hard op de rem, maar dat wil volgens De Bruijn niet zeggen dat de plannen van tafel zijn.

Donderdag praat de gemeenteraad over het collegevoorstel om de komende maanden pas op de plaats te maken en die tijd te gebruiken om in het tweede kwartaal van 2023 met een aangepast plan te komen dat ‘behapbaarder’ is. Dat betekent schrappen in het oorspronkelijke plan dat een paar ton duurder uitviel dan waarmee vorig jaar nog werd gerekend. Per jaar wel te verstaan.

Er is de afgelopen periode gewerkt aan een ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. Daar zijn gedurende het proces steeds dingen bijgekomen, waardoor het nu niet haalbaar meer is. Vorig jaar rekende het college op 664.000 euro aan exploitatielasten per jaar. Die bleken opgelopen te zijn tot bijna een miljoen. “Gelet op de financiële impact en risico’s van het project stelt het college de raad voor om af te zien van realisatie van de Bibliotheek+” zo staat bij het agendapunt waar de raad zich donderdag over buigt.

De Voorschotense wethouder Paul de Bruijn (financiën) hoopt nog steeds dat het plan Bibliotheek+ zoveel mogelijk kan worden uitgevoerd. Maar het moet wel goedkoper.

Businessplan
Het is niet het inhoudelijke plan Bibliotheek+ zelf waar wethouder De Bruijn geen brood meer in ziet, maar het onderliggende businessplan. “Het voorstel is dan ook om niet door te gaan, maar om niet door te gaan op basis van het huidige businessplan”, zegt De Bruijn. In die financiële onderbouwing slopen steeds meer extra wensen. De Bruijn somt op: “De bibliotheek wilde er drie fte bij, extra subsidie en er werden bovendien hoge eisen gesteld op het gebied van extra ruimte aanbouwen bij het pand.” Voor het college leidde dat tot teveel risico voor de gemeente. “Het is een black box. Het was gewoon niet acceptabel om door te zetten”, zegt De Bruijn er in de aanloop naar de raadsbehandeling over.

Keuze
Wat de raad over heeft voor de huisvesting van de culturele instellingen blijft een politieke keuze. “Wat is het je waard? Maar we hebben meer wensen en uitdagingen”, zegt De Bruijn. “We moeten iets met het gemeentehuis. Dat voldoet niet meer aan de eisen van duurzaamheid. En we willen ook op langere termijn nog iets met een zwembad. Het plan Bibliotheek+ moet gewoon meer in balans komen. Meer evenwicht tussen de kosten en de maatschappelijke baten. We moeten donderdag een goede afweging maken. Niet alles kan.”

Cultuur Politiek Voorschoten Bibliotheek+


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×