De bibliotheek aan de Wijngaardenlaan krijgt voorlopig geen plus. (Foto: Chris de Waard).

Voorschoten schuift plan culturele sector opnieuw voor zich uit

De plannen voor een Bibliotheek+ aan de Wijngaardenlaan gaan niet door. Wethouder Paul de Bruijn heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat het uitgebreide onderzoek naar de plannen uitwijst dat ze toch niet betaalbaar zijn. De kosten lopen op tot een miljoen euro per jaar en daar komen ook nog eens allerlei risico’s bij waarvan de gemeente de financiële gevolgen niet kan overzien.

In het voorjaar van 2023 wil het college met een nieuw plan komen. Zolang er geen nieuwe accommodaties zijn voor de Voorschotense cultuursector blijft iedereen zitten op de bestaande locaties. Later deze maand overleggen de verantwoordelijke wethouders met de betrokken organisaties in de stuurgroep Multifunctionele Accommodatie Voorschoten (MFA). Op 1 december wordt de ontstane situatie besproken in de raadscommissie Burger & Bestuur. Een week later wordt het afschieten van het plan Bibliotheek+ in de raad vastgesteld.

In het tweede kwartaal van volgend jaar wil het college met een alternatief plan komen voor de huisvesting van een hele serie culturele organisaties. Naast de toekomst van de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan wordt daarin meegenomen hoe onder andere het filmtheater en de gebruikers van het cultureel centrum een plek kunnen krijgen in het centrum van Voorschoten.

Doorgaan met het huidige plan, dat inhoudelijk volgens het college overigens prima is, zorgt er door de torenhoge kosten voor dat andere voorzieningen op de tocht komen te staan. “Uiteraard begrijpen we dat dit ook teleurstelling bij sommige partijen zal oproepen, maar er komt uiteindelijk een plan waarbij de toekomst van de culturele sector beter wordt verankerd in de samenleving en deze daarmee klaar wordt gestoomd voor de toekomst.”

Cultuur Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×