Drie van de vier oppositiepartijen in Voorschoten verlieten donderdagavond de raadszaal om niet over de begroting te hoeven stemmen. (Selfie: Adriaan Andringa).

Oppositiepartijen in Voorschoten stemmen niet over begroting

GroenLinks, D66 en de SP in Voorschoten hebben donderdagavond uit protest de raadszaal verlaten. Dat gebeurde tijdens de begrotingsbehandeling. “Treurig dat dit nodig was”, zegt fractievoorzitter Adriaan Andringa van D66. “Een volledig gebrek aan bestuurskracht breekt Voorschoten op.”

De partijen wilden zich onthouden van stemming over de begroting, maar daarin voorziet de Gemeentewet niet. Wie aanwezig is, is ook verplicht om een stem uit te brengen. Toen burgemeester Nadine Stemerdink de partijen daarop wees, verlieten de acht raadsleden de zaal. Arnold Posthuma van oppositiepartij PvdA was het wel eens met de argumenten van D66, GroenLinks en SP, maar besloot tegen de begroting te stemmen in plaats van ook de zaal te verlaten.

Adriaan Andringa van D66 Voorschoten verliet met zijn fractie en ook die van GroenLinks en de SP de raadzaal om niet te hoeven stemmen over de gemeentebegroting die in de ogen van de drie partijen een farce is nu een dag voor de behandeling ervan het miljoenenproject Bibliotheek+ is geschrapt.

Reden voor de drie partijen om niet over de begroting te willen stemmen, was een brief die het college eerder op dag dag stuurde. Daarin werd het afblazen aangekondigd van de plannen voor de huisvesting van een hele serie cultuurinstellingen in het dorp. Dat plan, Bibliotheek+, betekent echter niet alleen uitstel voor de culturele sector, maar ook allerlei daaraan gelieerde investeringen op het gebied van de bouw van scholen en woningen gaan daardoor op de lange baan. Met name omdat het Cultureel Centrum nu voorlopig ook blijft staan. Op die plek is nieuwbouw gepland. Het besluit van gisteren betekent dat bijvoorbeeld de nieuwe Fortgensschool pas in 2026 gebouwd kan worden.

 

Vijf miljoen
Het afschieten van het plan Bibliotheek+ zo kort voor de begrotingsbehandeling is stuit de oppositiepartijen zeer tegen de borst. Die mededeling van wethouder Paul de Bruijn ontving de raad pas één dag voor de gemeenteraadsvergadering. “Hoe kun je je nou in zo’n korte tijd voorbereiden en stemmen voor een begroting waarvan je weet dat de cijfers niet kloppen”, vinden D66, GroenLinks en SP. In de begroting zijn de kosten van ruim vijf miljoen voor Bibliotheek+ namelijk nog steeds opgenomen.

“Logisch”, vond wethouder Paul de Bruijn. “Het proces rond de MFA (multifunctionele accommodatie) is immers niet tot stilstand gekomen. We zijn nog steeds in gesprek met alle betrokken partijen. De variant in de bieb is alleen niet meer betaalbaar omdat de kosten het afgelopen jaar zo enorm zijn gestegen.”

Tegenstemmen
Als reden om net als de PvdA niet gewoon tegen de begroting te stemmen, laat D66-voorman Andringa weten dat hij de consequenties daarvan niet kan overzien. “Ik kan dus ook niet bepalen of die positief of negatief zijn.” Een voorstel van D66 om de behandeling van de begroting uit te stellen werd verworpen. De vastgestelde begroting moet namelijk op 15 november binnen zijn bij de provincie Zuid-Holland die toezicht houdt op de gemeentefinanciën.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×