Woonzorgcentrum de Lorentzhof. (Foto: Chris de Waard).

Hulpvraag Libertas aan familieleden leidt tot participatie maar ook irritatie

Libertas Leiden heeft familieleden van bewoners van de zorglocatie Lorentzhof gevraagd om op 1 januari te komen helpen. De instelling moet in korte tijd veel collega’s missen. Bestuursvoorzitter Benjamin Martens van Libertas geeft aan positieve reacties van familieleden te hebben ontvangen. Meerdere familieleden laten echter weten niet blij te zijn met het verzoek.

Sinds september vorig jaar werkt zorginstelling Libertas in Leiden met vaste krachten. De inzet van uitzendkrachten en zzp’ers zou ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Ook wil Libertas, waar zeshonderd mensen werken, geen onnodig geld meer uitgeven aan uitzendbureaus en ander extern personeel. Bovendien ziet Libertas dat zzp’ers onnodig risico lopen, omdat ze vaak onvoldoende verzekerd zijn, geen pensioen opbouwen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden missen.

“Radicaal vernieuwend personeelsbeleid”, noemde bestuurder Benjamin Martens de nieuwe plannen eerder. “We willen onze vaste, vertrouwde krachten beter belonen. Zo investeren wij in elkaar en in een duurzame toekomst voor de organisatie.” Toen waarschuwde hij al een beetje: “Het zal ook een pittige tijd worden om al het werk met onze vaste collega’s georganiseerd te krijgen.” En dat blijkt nu dus ook.

De moeder van Alexandra van den Berg verblijft in de Lorentzhof. Zij vindt het niet kunnen dat Libertas haar belt met deze vraag. Van den Berg heeft HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd en werkt in de kinderopvang. “Uit principieel oogpunt ben ik tegen het zorgdragen voor bewoners door familie omdat ik dat graag overlaat aan de professionals, die hiervoor zijn opgeleid. Vrijwilligers of familie zijn geen gratis personeel. Personeel weet precies wat bewoners nodig hebben en hoe hun gedrag is. Familieleden weten dat niet.” Libertas had volgens haar nog andere middelen om het personeelstekort op te lossen.

Griepgolf
“De inzet van uitzendkrachten en zzp’ers kost inderdaad veel geld”, zegt Ron Favier. Ook zijn moeder wordt in de Lorentzhof verzorgd. “Maar we hebben als familie de zorg juist professioneel uitbesteed omdat we het zelf niet meer aankonden. We hebben Libertas Leiden tijdens bewonersbijeenkomsten gewaarschuwd dat het schrappen van de inzet van uitzendkrachten en zzp’ers tot problemen kan leiden. Voorgaande jaren kon op Nieuwjaarsdag daar nog een beroep op worden gedaan.”

Aan het radicaal vernieuwend personeelsbeleid ligt het volgens bestuursvoorzitter Martens niet. “Libertas Leiden heeft de formatie in de verpleeghuizen en thuiszorg al enige tijd op orde. Alleen het verzuim vanwege een griepgolf speelt ons nu parten tijdens de feestdagen. Bovendien nemen de coronabesmettingen onder bewoners toe, wat de werkdruk enorm verhoogt. We beleven wat dat betreft echt een piek.”

“We dachten er goed aan te doen met Nieuwjaarsdag wat extra hulp te vragen aan familie. Niet voor zorghandelingen uiteraard, maar voor aanwezigheid in de huiskamer. Het stellen van deze vraag aan familie is in lijn met het beleid wat de minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder voor ogen heeft. Het ministerie van Volksgezondheid wil dat zorginstellingen vaker een beroep doen op vrijwilligers en familie.”

Tegenstrijdig beleid
Van den Berg wijst erop dat ze in het verleden al veel extra mantelzorg heeft verricht: “Ik werk hard in de kinderopvang en betaal belasting voor de inzet van professionele zorg voor mijn moeder.” “Het ministerie van Sociale Zaken wil ook dat vrouwen meer gaan werken en stimuleert dat, want dat brengt belastinggeld in het laatje”, vertelde Janna Goijaerts van de Universiteit Leiden eerder aan Mare. “Het ministerie van Volksgezondheid wil daarentegen de zorgkosten drukken door burgers zo veel mogelijk zelf voor hun naasten te laten zorgen.”

“Driekwart van de vrouwen werkt parttime. Zorgtaken komen voornamelijk bij vrouwen terecht”, zegt Goijaerts. “Vooral vrouwen zijn de dupe van het tegenstrijdige beleid van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken.” Van den Berg: “Mijn eerste emotionele reactie was om met Nieuwjaarsdag naar de Lorentzhof te gaan om te helpen. Maar rationeel weet ik dat ik dat niet moet doen. Ik kan niet alles. Het bestuur van Libertas Leiden moet het personeelstekort op Nieuwjaarsdag echt zelf zien op te lossen.”

Economie Leiden Maatschappij Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×