Vorig jaar nam wethouder Bremer in Vlietland een petitie in ontvangst van ruim 17.000 tegenstanders van de plannen. (Foto: Chris de Waard).

Leidschendam-Voorburg laat second opinion Vlietland-plannen uitvoeren

Aan het einde van een drieënhalf uur durend spoeddebat heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg (LV) woensdagavond unaniem besloten tot het laten uitvoeren van een second opinion rond de ontwikkelingen in natuur- en recreatiegebied Vlietland Noord.

Aanleiding voor de extra raadsvergadering was een brief van de provincie, waarin staat dat het college van B & W van LV zaken onjuist had voorgesteld aan de gemeenteraad. Wethouder Bremer ontkent dat overigens. Volgens haar is dat een kwestie van interpretatie. “De gemeente heeft niet willen zeggen wat de provincie gaat doen als de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan niet vaststelt, maar welke juridische mogelijkheden de provincie dan heeft.”

In de juridische toets waartoe de raad nu heeft besloten, wordt door een onafhankelijke derde partij gekeken of de ambtenaren van de gemeente LV en de huisadvocaat van de gemeente geen zaken over het hoofd hebben gezien. De raad stelt er 20.000 euro onderzoeksbudget voor beschikbaar.

Lees hier ons hele dossier over het plan dat ontwikkelaar Dutch Lake Residence heeft voor Vlietland.

Vraagstelling
Ook de coalitiepartijen Gemeentebelangen LV, VVD en D66 stemden in met het voorstel van de gezamenlijke oppositiepartijen. Niet omdat ze er zelf behoefte aan hebben, maar omdat iedereen is gebaat bij zoveel mogelijk zekerheden voordat de raad later dit jaar beslist over het ontwerpbestemmingplan voor de bouw van 222 grondgebonden recreatiewoningen. Wethouder Bianca Bremer kan er ook goed mee leven. Wel wil ze dat in de herbeoordeling exact dezelfde vragen worden voorgelegd als eerder aan de gemeentelijke huisadvocaat, omdat de resultaten niet een-op-een te vergelijken zijn als niet dezelfde vraagstelling wordt gehanteerd.

“Dat kan ik niet toezeggen, want we kennen de vragen niet en we weten ook niet of alles is gevraagd, wat we willen weten”, zei PvdA-raadslid Sangita Paltansing namens oppositiepartijen SP, GroenLinks, CDA en ChristenUnie die het spoeddebat mede hadden aangevraagd. “Die vragen krijgt u van me”, beloofde Bremer die verder aangaf dat het ging over alle zaken die ook het Burgerinitiatief Vlietland eerder naar voren bracht. “In feite is het hun brief die we door de huisadvocaat hebben laten beoordelen.”

De uitkomst van de second opinion moet beschikbaar zijn voordat de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan gaat besluiten. Ook komt er een commissie die de opdrachtverstrekking formuleert en het traject gaat begeleiden.

Alternatieven
De belangrijkste vragen die bij de herbeoordeling opnieuw worden bekeken zijn of er een pas op de plaats gemaakt kan worden om alternatieven voor het gebied nog eens te bekijken, en ook of het alsnog mogelijk is om een heel ander groen plan te maken voor Vlietland Noord. Ook wordt gekeken of de stikstofuitspraak die de Raad van State in november deed gevolgen kan hebben voor de bouw van de 222 recreatiewoningen.

Speelbos
GBLV-wethouder Bianca Bremer van Ruimtelijke Ordening wil het ontwerpbestemmingsplan voor Vlietland Noord in het tweede kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad van LV voorleggen. Als dat wordt aangenomen, volgt daarna het participatietraject over het inrichtingsplan. Daarin wordt nader uitgewerkt waar waterpartijen, een speelbos, ligweide(s) en een hondenuitlaatveld komen. Ook de routes van de openbare fiets- en wandelpaden worden dan vastgesteld.

Appartementen
Als de gemeenteraad het ontwerpbestemmingplan niet goedkeurt, kan ontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) alsnog een omgevingsvergunning aanvragen op basis van het bestaande, onherroepelijke, bestemmingsplan. Bremer: “Dat blijft geldig als het ontwerpbestemmingsplan wordt verworpen. In de pers is dat omschreven als een dreigement van DLR, maar het is gewoon een feit. Het is het recht dat ze dan hebben.” OF DLR is dat geval inderdaad het oude plan met 120 recreatie-appartementen en 102 recreatiewoningen gaat uitvoeren, is niet bekend. Wel is de gemeente volgens Bremer in dat geval verplicht om daarvoor de omgevingsvergunning te verlenen mits die past in het geldende bestemmingsplan. Omdat dat oude bestemmingsplan al onherroepelijk is, kunnen daartegen geen juridische trajecten meer worden opgestart.

Advertentie

Leiden Politiek Regio Voorschoten Dutch Lake Residence - Vlietland


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×