Op deze plek moeten 222 vakantiewoningen komen. (Foto: Frans Wiersma).

Burgerinitiatief Vlietland: 'Stikstofuitspraak is kans om prioriteiten te stellen'

De initiatiefnemers van de protestactie tegen de komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland verwachten dat de stikstofuitspraak van de Raad van State gevolgen heeft voor de bouwplannen in het gebied.

Aanhangers van het Burgeriniatief Vlietland stellen dat, in een tijd waarin de uitstoot van stikstof zoveel mogelijk beperkt moet worden, huizenbouw en onderhoud aan dijken voor de bouw van recreatiewoningen moet gaan. “De uitspraak is een kans om prioriteiten te stellen. Wij hebben dan ook gevraagd om het besluit over het bestemmingsplan uit te stellen en eerst een nieuwe stikstofberekening te maken”, melden zij in een brief aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg.

Het burgerinitiatief stelt dat de effecten van de aanleg van de grondwallen en het aan- of verleggen van wegen, waterkeringen en andere infrastructuur voor het vakantiepark in extra stikstofberekeningen meegenomen moeten worden. “Het beoogde vakantiepark in Vlietland Noord wordt gebouwd in de nabijheid van meerdere Natura 2000-gebieden. De effecten van het vrijkomen van stikstof tijdens de aanleg van het park moet per Natura 2000-gebied onderzocht worden.”

Ontwikkelaars KondorWessels en DGI Ventures, die in het gebied 222 recreatiewoningen willen neerzetten, vinden het nog te vroeg om te reageren op de brief van het burgerinitiatief tegen de plannen. “We zullen ons aan geldende wet- en regelgeving moeten houden. Maar de conclusies zijn prematuur. Momenteel wordt nog onderzocht wat er speelt en nodig is”, zegt KondorWessels directeur Marius Heijn tegen Sleutelstad.

De brief van de tegenstanders van de bouwplannen, die eerder 17.000 handtekeningen van medestanders inzamelden, wordt binnenkort besproken in de gemeenteraadsvergadering.

Advertentie

Maatschappij Voorschoten Dutch Lake Residence - Vlietland


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×