Het eerste kievitsei in onze regio werd ontdekt in Nieuwe Wetering. (Foto: De Groene Klaver)

Eerste kievitsei in Leids buitengebied gevonden

Henric van der Krogt van de weidevogelwerkgroep in Oud Ade heeft vrijdag het eerste kievitsei in het Leidse buitengebied gevonden. Dat is drie dagen later dan vorig jaar. Het ei werd ontdekt in Nieuwe Wetering. Met het zoeken en beschermen zorgen tientallen weidevogelvrijwilligers ervoor, samen met de deelnemende boeren van De Groene Klaver, dat de weidevogels zich kunnen handhaven.

In het gebied van agrarisch natuurbeheer collectief De Groene Klaver zijn vijf weidevogelwerkgroepen actief. De vrijwilligers van deze groepen zoeken en beschermen in hun eigen regio de vogellegsels. “Het zoeken van legsels is hard nodig om de weidevogelpopulatie in stand te houden” meldt gebiedscoördinator Willy Kempen-van Veen van De Groene Klaver. “Nadat de eieren gevonden zijn, worden de GPS-coördinaten geregistreerd. Vervolgens houden de deelnemende agrariërs van het collectief rekening met de locatie van de legsels. Rondom de legsels wordt niet gemaaid en er wordt alles aan gedaan om de broedende vogels niet te verstoren.”

Ook voor de kuikens, die er straks uitkomen, wordt goed gezorgd door te streven naar graslandpercelen met verschillende hoogtes. Kuikens kunnen zich dan goed verschuilen voor naderend gevaar zoals roofvogels. Agrarische ondernemers nemen regelmatig meer maatregelen. Zo nodig vernatten zij bijvoorbeeld percelen om de voedselvoorziening voor de jonge kuikens op peil te houden. “Dit jaar zijn er maar liefst 30 plas-dras gebieden in dit deel van Zuid-Holland. We zijn heel blij met de deelname van al deze bedrijven”, aldus Kempen-van Veen.

 

Duurzaamheid Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×