Omdat er geen alternatieve toegang gemaakt kan worden, is de opening uitgesteld. (Foto: Robbert Beurse)

Opening speeleiland Zwethof uitgesteld vanwege broedende oeverzwaluwen

Het speeleiland bij de nieuwe Zoeterwoudse woonwijk Zwethof kan nog niet open. De ontwikkelaar kwam er bij de voorbereidingen van de feestelijke opening achter dat de natuur daar zo goed is aangeslagen dat er inmiddels oeverzwaluwen bij het eilandje broeden. De opening stond gepland voor 31 mei, maar de beschermde vogels mogen niet worden verstoord.

Oeverzwaluwen nestelen vaker op (bouw)locaties waar steile, zanderige oevers of zandhopen aanwezig zijn. De nesten mogen zonder speciale ecologische toets niet worden weggehaald of verstoord en daarom wordt de locatie van de nesten afgezet met hekken. Werkzaamheden in de buurt worden uitgesteld tot de jonge zwaluwen zijn uitgevlogen.

Door de aanwezigheid van de oeverzwaluwen kan het ontsluitingspad naar het speeleiland niet aangelegd worden. Omdat er geen alternatieve toegang gemaakt kan worden, is de opening dus uitgesteld.

Omdat oeverzwaluwen meerdere broedsels per seizoen kunnen grootbrengen, moet worden gewacht tot de laatste zwaluwen het nest hebben verlaten. Dat is tegen het einde van de zomer en daarom gaat het speeleiland naar verwachting pas in september open.

Duurzaamheid Zoeterwoude De Zwethof


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×