Wethouder Financiën Ton de Gans te gast in Politiek071. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Zoeterwoude nadert grens van 10.000 inwoners, maar wat betekent dat?

De komende jaren bouwt de gemeente Zoeterwoude er een flink aantal woningen bij en dus stijgt het aantal inwoners richting de 10.000. Dat is een belangrijk getal omdat de gemeente dan als grotere gemeente wordt beschouwd door het Rijk. Levert die stempel de gemeente financieel ook meer geld op?

De gemeente Zoeterwoude wil met een aantal bouwprojecten bijdragen aan de woningopgave in de regio. Zo wordt er aan de Rijndijk een appartementencomplex gebouwd voor 87 woningen, worden er aan aan de Oude Rijn twee appartementencomplexen gebouwd en komen er met de Zwethof ruim 40 extra woningen. “In totaal moeten er ongeveer 1300 woningen bijkomen en daarmee groeit dus ook het inwonersaantal van Zoeterwoude”, aldus wethouder van financiën Ton de Gans in Politiek071.

Lieuwe van Slooten sprak met wethouder Ton de Gans over het inwonersaantal van Zoeterwoude tijdens Politiek071

Een deel van de gemeentelijke-inkomsten komt van het Rijk. Voor de begroting van 2019 is dat bijvoorbeeld 10 miljoen euro, net iets meer dan de helft. Het is echter nog onduidelijk of die inkomsten toe zullen nemen als Zoeterwoude de grens van 10.000 inwoners passeert. “Dat hangt af van de bevolkingssamenstelling”, legt De Gans uit. “En het hoeft niet zo te zijn dat je veel meer geld krijgt, want je kunt met meer woningen ook meer Onroerend Zaak-belasting heffen, zo beredeneert het Rijk. Ik kan dus niet zeggen wat een bepaald aantal inwoners voor de financiën betekent.”

Wat hoe dan ook gaat veranderen voor Zoeterwoude is het aantal zetels in de gemeenteraad. Zo krijgt een gemeente van meer dan 10.000 inwoners geen dertien, maar vijftien volksvertegenwoordigers in de raad. “Bij de volgende verkiezingen kunnen we dus extra raadszetels krijgen”, licht De Gans toe.

De Zwethof vertraagd
Wanneer de grens van 10.000 inwoners wordt bereikt, is nog niet exact te zeggen. De bouw van de Zwethof is namelijk vertraagd omdat die plannen volgens de Provincie niet aan de regels voldoen. De gemeente Zoeterwoude denkt daar echter anders over. De rechter moet daarom uitsluitsel geven. Toch gaat De Gans er vanuit dat de plannen door kunnen gaan en zijn daarom ook al als zodanig opgenomen in de begroting. “Het is alleen vertraagd, maar ik ga er voor honderd procent vanuit dat er gebouwd gaat worden.”

Ons-kent-ons
Door het grote aantal bouwprojecten groeit Zoeterwoude dus flink in inwonersaantal, maar De Gans is niet bang dat de ons-kent-ons cultuur van het dorp hierdoor zal verdwijnen: “We zien al dat Zoeterwoude-Dorp en het Rijndijk-gedeelte allebei een eigen karakter hebben. Het dorp heeft inderdaad de ons-kent-ons-mentaliteit en die willen we waar mogelijk graag behouden”, zegt De Gans. “En Rijndijk is bijvoorbeeld meer verbonden met Leiden. Dat verschil zal altijd zo blijven.”

Advertentie

Politiek Zoeterwoude De Zwethof


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×