Pieter Goossen sprak in Politiek071 over het nieuwbouwproject Zwethof. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Rechter moet Zwethof-ruzie tussen Zoeterwoude en Provincie beslechten

Het lijkt een beetje op een welles-nietes spelletje tussen de gemeente Zoeterwoude en de Provinciale Staten. Mag er begonnen worden met het bouwen van zo’n 40 woningen in de Zwethof? De gemeente Zoeterwoude zegt unaniem ja, terwijl de Provinciale Staten beweren dat het plan in strijd is met de provinciale regels. De rechter moet uitsluitsel geven. “We hebben een sterke casus, ik heb er vertrouwen in”, zei Pieter Goossen van Progressief Zoeterwoude in Politiek071.

De plannen zijn er al sinds 2005 toen de gemeente Zoeterwoude het terrein vlakbij de Zwet aankocht. “Dat was bestemd voor grootschalige woningbouw, maar dat is er toen niet van gekomen”, vertelt Goossen. Recentelijk zijn die plannen nieuw leven in geblazen om meer sociale woningbouw in het dorp te creëren. Goossen: “We willen dat betalen met de verkoop van een aantal woningen in de Zwethof.”

Toch besloten de Provinciale Staten dat het project niet door mocht gaan. Een belangrijke reden is dat het project omvangrijker is dan volgens de provincie is toegestaan. Immers, het gaat om een gebied van vier hectare, terwijl drie hectare het maximum is. “Maar,” zegt Goossen, “het project is inclusief één hectare water zodat het opgaat in de omgeving.”

De fractievoorzitter van de grootste partij in Zoeterwoude heeft het idee dat het verleden een grote rol speelt in de houding van de Provinciale Staten. “Het is een flinke discussie die vooral gevoerd wordt op basis van emoties van vroeger.” Sterker nog, Goossen denkt dat de leden van de Provinciale Staten de stukken zelfs niet gedetailleerd hebben doorgelezen. “We zijn echt niet van plan de polder vol te bouwen met dure huizen.”

Chris de Waard in gesprek met wethouder De Gans over de Zoeterwoudse gang naar de rechter.

Door de onenigheid heeft het project de nodige vertraging opgelopen. Goossen steekt daarbij de hand in eigen boezem. “We hebben als Progressief Zoeterwoude geen directe lijnen met de Provincie. Ik heb wel contact gehad, maar van terugbellen is het niet gekomen.” Daar is echter nu te laat voor. Het laatste woord ligt bij de bestuursrechter. “We weten nog niet wanneer dat besluit genomen zal worden, maar wij hebben er vertrouwen in dat we een sterke casus hebben”, aldus een positief gestemde Goossen.

Politiek Zoeterwoude De Zwethof


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×