CDA, VVD en SVL maken zich net als veel winkeliers zorgen over de veiligheid in het centrum van Leiden. (Foto: Rob van Dullemen)

Verdwijnen koopavond door onveilige situaties in binnenstad 'onacceptabel'

CDA, VVD en SVL vinden het onacceptabel dat winkeliers in de Leidse binnenstad zich zo onveilig voelen in hun eigen zaak dat een deel van hen zich genoodzaakt voelt om te stoppen met koopavond. Het daarmee gepaard gaande omzetverlies nemen ze voor lief.

Het gevoel van onveiligheid bleek uit de uitkomsten van een onlangs door Centrummanagement Leiden gehouden enquête onder binnenstadondernemers, waarover Sleutelstad enkele weken geleden schreef. De drie partijen stelde de kwestie onlangs al aan de orde in een raadscommissie, waarop het college beloofde om binnenkort met de gemeenteraad in gesprek te gaan over cameratoezicht.

In een serie aanvullende vragen willen de partijen nu helderheid krijgen over de omvang van de problemen die de winkeliers hebben aangegeven. Zo willen CDA, VVD en SVL inzicht  in het aantal winkeldiefstallen, geweldsincidenten en meldingen van overlast die zich het afgelopen jaar bij benadering hebben voorgedaan in het  kernwinkelgebied. Hetzelfde geldt voor cijfers over toegenomen hoeveelheden zwerfafval en overlast door mensen met verward gedrag.

De vragenstellers pleiten voor extra opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in het centrum en aanvullende maatregelen, ook door de politie, om de overlast te verminderen van mensen met verward gedrag en bedelaars. Tenslotte willen de drie partijen dat de ondernemers structureel beter worden betrokken bij overleggen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, zodat hun signalen kunnen worden betrokken in de keuzes van gemeente en politie over extra inzet van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren.

Tenslotte willen de vragenstellers van het college weten of soortgelijke problemen zich ook voordoen bij de wijkwinkelcentra, zoals de Luifelbaan en de Stevensbloem.

Economie Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×