Lintjesregen Zoeterwoude 2024
De gedecoreerden met de burgemeester: (vlnr) P. Blom, Fred van Trigt, A. Westerman-Abcouwer, M. Oosterheert-Slavekoorde en K. Bakx. (Foto: Robbert Beurse)

Koninklijke onderscheiding voor vier actieve vrijwilligers uit Zoeterwoude

Dit jaar hebben vier inwoners van de gemeente Zoeterwoude een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Fred van Trigt heeft de onderscheidingen vrijdagochtend uitgereikt in Zoeterwoude.

De volgende inwoners ontvangen dit jaar een onderscheiding:

Mevrouw A.C.W.W. Westerman-Abcouwer: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Westerman is al jarenlang een vertrouwd gezicht bij Gemiva, locatie Swetterhage. Op deze locatie in Zoeterwoude wonen, werken en recreëren ruim 340 mensen met een verstandelijke beperking. Mevrouw Westerman zet zich breed in om net dat beetje extra te bieden aan de cliënten. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de samenleving.

De heer K.M.P.M. Bakx: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bakx bekleedt verschillende vrijwilligersfuncties, zoals onder andere voorzitter van de bridgeclub Klaver Drie in Zoeterwoude, secretaris voor de afdeling Zoeterwoude van het CDA en voorzitter van de Zonnebloem, afdeling Zoeterwoude-Dorp. Verder is de decorandus collectant voor Alzheimer Nederland en lid van de Adviesraad Wmo & Jeugd van de gemeente. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de samenleving.

Mevrouw M.E. Oosterheert-Slavekoorde: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds de oprichting van Museum de Bommelzolder in 1998 heeft mevrouw Oosterheert een onmisbare rol gespeeld in het reilen en zeilen van het Museum. Buiten haar werkzaamheden als penningmeester in het bestuur van de Stichting Museum de Bommelzolder houdt zij ook de ledenadministratie bij. Mevrouw Oosterheert is ook vrijwilligster bij de afdeling Zonnebloem. Verder is zij binnen de Protestantse gemeente van Zoeterwoude lid van de werkgroep orgelconcerten. Ook is zij actief betrokken bij de leesclub van de gemeente rond de dorpskerk. Mevrouw Oosterheert heeft een grote bijdrage geleverd aan de samenleving.

De heer P.J.M. Blom: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Blom is een zeer gedreven volkstuinder met veel inzet voor de volkstuinvereniging, zowel voor als tijdens zijn bestuursfuncties en ook daarna. Verder heeft de heer Blom zich onder meer ingezet voor de vereniging SJZ Gymnastiek. Ook was de heer Blom vele jaren in vele functies vrijwilliger bij de Leiden Road Runners Club (LRRC, opgericht in 1989), de wandelclub LRRC en Fietsmaatjes Zoeterwoude. Hij is betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Groen en Geluk. De heer Blom heeft een grote bijdrage geleverd aan de samenleving.

Advertentie

Maatschappij Zoeterwoude Lintjesregen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×