Henri Lenferink werd benoemd tot erelid van de 3 October Vereeniging. (Foto's: Chris de Waard)

Jubileum 3 October niet alleen Leids; Lenferink erelid

In een goedgevulde zaal in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden vond vrijdagavond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van de 3 October Vereeniging. Zoals elk jaar werd er uitgebreid verslag gedaan van het afgelopen verenigingsjaar. Dit keer met Lodewijk Wisse als nieuwe secretaris van het bestuur en ook het penningmeesterschap wisselde tijdens de bijeenkomst. Na 24 jaar neemt Bart van der Poel afscheid van die post. Wel blijft hij, net als enkele andere bestuursleden, nog een jaartje bij de club. Natuurlijk in verband met het naderende jubileum.

Die komende jubileumviering wordt overigens ook de laatste voor Rik Kamps in de rol van voorzitter. Na twee termijnen van drie jaar gaat hij het stokje overdragen. Aan wie is nog niet bekendgemaakt. Na al die bestuursleden die vaak na zeer lange periodes van trouwe dienst gaan stoppen, werden ook nieuwe leden benoemd. Jan Willem Proper, Lara Ummels en Marieke de Kok zijn toegetreden tot het bestuur.

Streken
Tijdens de vergadering wordt ook altijd het thema van de komende viering bekendgemaakt. Dit keer dacht de hele zaal dat al te kunnen raden. Het is in oktober immers 450 jaar geleden dat Leiden de Spanjaarden terugstuurde naar het Iberisch schiereiland. Voor het thema is echter iets verder ingezoomd op de viering. Of misschien zelfs wel uitgezoomd want de slogan ‘Leidse Streken’ duidt op een groot regionaal feest, waarbij alle buurgemeenten nadrukkelijk worden betrokken. Om diezelfde reden staat in het jubileumlogo ook niet ‘Leidens Ontzet’, maar ‘3 October’. De viering moet echt groter worden dan alleen Leiden en daarom is ook de samenwerking gezocht met een hele trits aan organisaties uit Leiden en omgeving.

Erelid
Onder de aanwezigen was dit keer ook oud-burgemeester Henri Lenferink met partner Bianca Engelberts. Dat had een speciale reden, zo bleek tegen het einde van de vergadering. Een ‘Commissie van in- en uitgeleide’ bracht Lenferink eerst naar de gang, zodat de leden buiten zijn aanwezigheid konden laten weten wat ze vonden van het bestuursvoorstel om hem tot erelid te benoemen. Die instemming volgde bij acclamatie, waarop Lenferink de zaal weer mocht betreden en de bij het erelidmaatschap behorende rood-witte versierselen opgespeld kreeg.

Advertentie

Cultuur Leiden Maatschappij Leidens Ontzet 2024


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×