De Leidse oud-burgemeester Lenferink blijft aan als waarnemend commissaris van de Koning in Gelderland tot er een nieuwe CdK is aangesteld. (Foto: Chris de Waard)

Berends keert niet terug als commissaris van de Koning, Lenferink blijft nog even

John Berends legt zijn taken als commissaris van de Koning in Gelderland neer tot het einde van zijn ambtsperiode. Dat is de uitkomst van de extra Statenvergadering die woensdag werd gehouden over het onderzoek naar het handelen van Berends. Provinciale Staten moeten op zoek naar een nieuwe commissaris van de Koning. Tot die is gevonden blijft Henri Lenferink aan als waarnemend commissaris.

Voorafgaand aan het inhoudelijke debat over het onderzoeksrapport legde Berends een verklaring af aan de Staten. Daarin sprak hij uit dat het steeds zijn wens was terug te komen en het ambt weer op te pakken. Gezien de wens tot ‘rust in de organisatie’, zei hij bereid te zijn om zijn taken als commissaris niet weer op te pakken: “Ik heb mij met hart en ziel mogen inzetten voor deze prachtige provincie, steeds in het volle besef dat wij er zijn voor de inwoners van Gelderland”, aldus Berends die dat de ‘beste stap voor Gelderland en de organisatie’ noemt.

Berends had overigens ook niet veel keus na de presentatie van het rapport over ongewenst gedrag. Veel ambtenaren hebben zich onveilig gevoeld door gedragingen van de Gelderse commissaris en een meerderheid van de politieke partijen in Provinciale Staten ziet zijn terugkeer niet zitten.

Gedrag
Eerder op de dag overhandigde de Commissie begeleiding onderzoek het onderzoeksrapport van KPMG aan Provinciale Staten. In het rapport staat aan welke normen de commissaris van de Koning van Gelderland dient te voldoen. Daarnaast geeft het rapport feiten weer over het handelen en gedrag van John Berends tijdens de uitoefening van zijn ambt.

Rapport
De Staten besloten op 27 september 2023 tot instelling van het onderzoek. Daarbij mandateerden zij de drie plaatsvervangend voorzitters als opdrachtgever voor het onderzoek. Zij vormden later de Commissie begeleiding onderzoek. In december 2023 werd de opdracht om het onderzoek uit te voeren gegund aan KPMG. Die heeft het onderzoek in drie fasen uitgevoerd.

Leiden Maatschappij Politiek Commissaris van de Koning Lenferink


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×