Omdat een beschadigde grasmat in de wintermaanden slecht herstelt, wil Leiden meerdaagse evenementen op gras verbieden. (Foto: Emile van Aelst)

Winters evenementenverbod op pleinen nekt Winter Wonder Weken

In de evaluatie van het Leidse evenementenbeleid zijn zaken geslopen die in elk geval Centrummanager Gijs Holla doen gruwen. “Het wordt in Leiden toch al steeds moeilijker gemaakt om iets te organiseren en nu komt er ook nog een verbod bij om op de twee belangrijkste pleinen meerdaagse evenementen te houden gedurende een groot deel van het jaar.”

Holla schrok zich dood toen hij in de evaluatie las dat het Garenmarktplein en het Lammermarktplein als het aan het Leidse college ligt niet meer mogen worden gebruikt voor meerdaagse evenementen. Althans niet in de periode november tot en met maart. Het voorgenomen verbod komt er omdat het gras door de evenementen wordt beschadigd en in de winterperiode niet goed kan herstellen. Overigens geldt de nieuwe restrictie ook voor Park Matilo, de Leidse Hout en het Van der Werfpark.

Gijs Holla schrok zich dood toen hij in de evaluatie van het evenementenbeleid zag dat twee belangrijke pleinen in de wintermaanden niet meer gebruikt mogen worden voor meerdaagse evenementen.

Volgens wethouder Van Delft (cultuur) gaat het hier niet om een eindevaluatie van het Leidse beleid. Daarvoor is de periode te kort geweest, omdat in 2020 en 2021 veel evenementen vanwege corona helemaal niet door konden gaan. Met het evenementenbeleid beoogt de gemeente een onderscheidend aanbod met een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Ook is er aandacht voor duurzaamheid en inclusie.

Twee evenementen die de dupe dreigen te worden van de tussentijdse evaluatie zijn de nostalgische kermis op het Garenmarktplein en het Wintercircus op het Lammermarktplein. Dat zijn meerdaagse evenementen die in de winterperiode plaatsvinden. Beiden maken deel uit van de Winter Wonder Weken die Centrummanagement Leiden jaarlijks met verschillende partners organiseren. “Je moet dat echt zien als een kaartenhuis”, zegt de centrummanager. “Daar kan je niet zomaar twee kaarten uittrekken. Dan loop je het risico dat het instort.”

De gemeente wil de stad levendig houden, maar tegelijkertijd zorg dragen voor een prettige leefomgeving. Volgens Van Delft lijkt daarin nu een balans te zijn gevonden.

Dat laatste denken ook verschillende partijen in de Leidse gemeenteraad zo bleek eind vorige week tijdens een vergadering van de commissie Werk en Middelen. Het lijkt erop dat de evenementen het gaan winnen van de graskwaliteit, maar dat wordt komende week duidelijk tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Dan wordt over vele tientallen voorstellen gestemd.

Wethouder Van Delft geeft toe dat evenementen sowieso onder druk staan. Onder andere door de stijgende prijzen en personeelstekorten.

 

Leiden Maatschappij


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×