‘Huisjesmelker’ raakt panden kwijt aan deurwaarder

6

Maar liefst 21 adressen in de Leidse binnenstad, krijgen een nieuwe huisbaas. Vastgoedhouder Henk Jansen, die bij zowel de huurders als bij de gemeente geen beste naam heeft, is de panden kwijt door beslaglegging van de bank. De betreffende huizen, onder andere aan de Haarlemmerstraat, Breestraat en Botermarkt, worden binnenkort geveild.

Delen

6 reacties

 1. Piet Pekelharing op

  Dat is wat je noemt een typisch gevalletje ‘De wal keert het schip’. De politiek beperkt zich nog steeds tot wat geroep in de marge en heeft weer eens niets kunnen bereiken. Intussen loopt de economische activiteit vanzelf spaak. Misschien dat één van de figuren die de afgelopen weken op dit forum zo fel fulmineerden tegen het verschijnsel huisjesmelkerij een bod op de panden kan doen om ze vervolgens op te knappen en tegen een redelijke huur te verhuren.

 2. Vliegend Spaghettimonster op

  Waarna die figuur er op wordt gewezen dat hij dezelfde hypocrisie etaleert als de politieke machthebbers in China, Cuba en Noord-Korea en hij de reaguurders vervolgens ontoereikende verstandelijke vermogens toedicht?

 3. Piet Pekelharing op

  @Geachte mevrouw Spaghetti-Monster, ik doelde op de mogelijkheid om in die panden te investeren middels een huurderscoöperatie of een commanditaire vennootschap of desnoods een cohousing project.

 4. René Dentener op

  @P.Pekelharing. Interessante ontwikkeling:

  ‘Edam-Volendam bouwt zelf starterswijk’ (uit VNG-Magazine) http://bit.ly/A9RSlN

  Benieuwd wat RO-wethouder Van Woensel vindt van dit soort projecten die gericht zijn op het bevorderen van de doorstroming in de woningmarkt, m.n. daar waar het starters betreft. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar baat het niet dan schaadt het niet. Daar komt nog bij dat in veel gemeenten in Nederland het verdieneffect op de gemeentelijke grondexploitatie niet geworden is wat men ervan verwacht had. Sterker nog, de gemeentelijke financiële huishouding is in sommige (kleinere) gemeenten door de grondexploitatie zelf uit te voeren ernstig in de problemen gekomen bij geplande bouwprojecten.(zie bv. gemeente Kaag en Braassem)

  Overigens is er in Leiden denk ik een probleem met de opbrengsten bij de afgeschafte erfpacht. In het UnityTV-programma ‘Politiekeuvel’ van 7 juli j.l. mompelde de gemeentelijke schatbewaarder n.a.v. vragen over een paar zoekgeraakte miljoenen op de gemeentelijke balans, dat dit iets te maken heeft met de erfpacht. Zoals bekend, is de erfpacht in Leiden in 2007 afgeschaft omdat de voortzetting ervan in de uitvoering duurder was dan de afschaffing ervan. De gemeente biedt sindsdien de mogelijkheid aan de erfpachtcanon ineens af te kopen en verwachtte daar denk ik meer inkomsten mee binnen te halen dan er nu kennelijk binnenkomt. Althans, dat is mijn inschatting. De wethouder wijdde er in het gesprek met interviewer Leendert Beekman echter niet verder over uit en hield zich nogal op de vlakte, zodat het gissen blijft.(zie:
  http://www.unitytv.nl/unitygemist.php?videoid=402 )

 5. Piet Pekelharing op

  Heer Dentener, u betrekt er toch weer de gemeente in. Ik dacht aan een eigen initiatief van een groep burgers die gezamenlijk een oud pand kopen om op te knappen of een stuk grond om op te bouwen. Dit kan ook een fabriekshal of ander industrieel erfgoed betreffen die men ombouwt tot woonbestemming.

  Om de één of andere reden zijn zowat alle bouwprojecten in Nederland in handen van gemeentelijke coöperaties of projectontwikkelaars. Eenheidsworst staat dan op het menu. Terwijl bij onze Zuiderburen het veel vaker voorkomt dat burgers zelf grond kopen en zelf een architect zoeken om een woning naar hun smaak te ontwerpen. Sinds kort zijn er in het verre (maar niet zo heel erg zonnige) zuiden ook mensen die gezamenlijk een project starten. Waarom gebeurt dat niet in Nederland?

 6. piet paaltjes op

  (ver) koop breekt geen huur, wel een mooie kans om de panden is tegen het licht van de huisvestingswet te houden, om zo de rechtmatigheid van huurovereenkomsten te toetsen… sterkte aan de bewoners van de panden ik hoop dat dit een verbetering is t.o.v. oude de situatie …

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.