Valkenburg wéér in onzekerheid

Het bestuur van de Stichting Vrienden Marinevliegkamp Valkenburg (SVMV) vreest dat er nog langer onduidelijkheid zal blijven bestaan over de toekomst van het vliegkamp. Door de val van het kabinet Balkenende lijkt een duidelijke en definitieve uitspraak over het voortbestaan van Marinevliegkamp Valkenburg verder weg dan ooit. Dat zegt Marco Borst, secretaris van de vriendenstichting.

De nu demissionaire minister Kamp van VROM was van plan om nog voor het eind van dit jaar de herziene Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening te presenteren. Pas op dat moment zou duidelijk worden of het terrein van het vliegkamp in deze nota nog steeds zou zijn opgenomen als woningbouwlokatie voor de Leidse regio. Wanneer dat het geval zou zijn geweest, zou een Kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF hier hoogstwaarschijnlijk niet mee hebben ingestemd, waarmee de toekomst van het vliegkamp was zekergesteld.

De Vijfde Nota en het besluit over het vliegkamp zullen zeer zeker niet meer vóór de verkiezingen in december of januari aan de orde komen. “Bovendien hebben we nu gezien dat het kabinet Balkenende er in de eerste maanden ook niet aan toe is gekomen. Redelijkerwijs mag dan ook worden aangenomen dat op z’n vroegst in het tweede kwartaal van 2003 duidelijk wordt hoe het volgende kabinet over Marinevliegkamp Valkenburg denkt. Een uiteindelijke beslissing verwachten wij dan ook niet vóór de zomer”, zegt Borst.

De SVMV wijst nogmaals op het grote belang van het vliegkamp als regeringsvliegveld. Recente gebeurtenissen als de koninklijke bruiloft in februari en de uitvaart van ZKH Prins Claus tonen aan dat op Valkenburg efficiënt wordt omgegaan met een grote stroom VIP-verkeer die in korte tijd moet worden afgehandeld. Sceptici zullen de bruiloft en de uitvaart bestempelen als “incidentele” gebeurtenissen, maar bij grote (top)conferenties in Den Haag of Noordwijk (Nederland is in 2003 voorzitter van de OVSE en in 2004 voorzitter van de EU), is de hoeveelheid VIP-vliegtuigen die in korte tijd op Valkenburg moet worden afgehandeld vrijwel gelijk aan die van afgelopen dinsdag, toen binnen vijftig minuten tien VIP-gezelschappen werden ontvangen.

Geen categorie Vliegkamp Valkenburg


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×