GroenLinks last 'radiostilte' in

Wim de Boer, de fractievoorzitter van die partij in de Eerste Kamer, die gaat bemiddelen tussen de ruziemakende fractieleden in Leiden, moet zijn werk in alle rust kunnen doen. Het Leidse partijbestuur doet daarom de komende tijd geen mededelingen meer over het conflict. “Wij kunnen ons als bestuur zeer goed voorstellen dat er behoefte is aan een continue stroom van informatie over de situatie. Maar wij moeten soms wat terughoudend zijn gedurende de bemiddeling. We hebben gemerkt dat elke mededeling direct een spin-off heeft naar de pers. Dat geldt ook voor deze mededeling”, aldus het bestuur in een e-mail aan de leden.

“Een discussie die gevoerd wordt via de pers draagt niet bij aan het op zorgvuldige wijze vinden van een oplossing. Tot het moment dat Wim zijn werk heeft volbracht wordt er dus van onze kant enigszins spaarzaam omgegaan met het verstrekken van informatie over de bemiddeling.”

Het bestuur heeft Wim de Boer meegegeven ‘snel en zorgvuldig te handelen en te komen tot structurele oplossingen’. Zo’n structurele oplossing zou bijvoorbeeld het vertrek kunnen betekenen van oud-wethouder Jan Laurier op wie van binnen en buiten de fractie de nodige kritiek is. De spanningen tussen de GroenLinks raadsleden van Hees en Laurier zijn de laatste tijd zo hoog opgelopen dat de eerste dreigde de fractie te verlaten. In dat geval zou de partij in twee partijen uiteenvallen, want minstens twee GroenLinks raadsleden zouden Van Hees willen volgen.

Leiden wimdeboer


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×