Vragen aan de burgemeesterskandidaten Leiden

In samenwerking met Harry Groen en Henri Lenferink hebben we een online vragenrubriek opgezet. Via deze rubriek konden Leidenaren online vragen stellen aan de burgemeesterskandidaten Harry Groen en Henri Lenferink.

Vragen aan de burgemeesterskandidaten Leiden

Vraag
van: jan kees
Wat denken de edelachtbaren te doen aan de meeuwenoverlast?
Antwoord
door: Harry Groen
Beste Jan Kees,

Het mooiste zou natuurlijk zijn als de burgemeester het luchtruim boven Leiden zou kunnen sluiten voor meeuwen, maar dat werkt niet zo.

Meer serieus: meeuwen horen bij een stad die en dicht bij de zee ligt en zo aantrekkelijk is als Leiden is. Ik heb even geen maatregelen paraat om meeuwen te weren zonder te werken met vangnetten, vallen en/of gif. Want dat wilt u toch ook niet.

Antwoord
door: Henri Lenferink
De meeuwenoverlast is moeilijk te bestrijden. In het verleden werden eieren geschud en dergelijke, maar dat mag tegenwoordig niet meer zomaar. Voor zover ik ben geinformeerd verzet de nieuwe volgelrichtlijn zich hiertegen. Nieuwe ideeen zijn nog niet geboren.

Met vriendelijke groet,

Henri Lenferink.

Vraag
van: Bram Pater
Wat denkt u dat Leiden meer nodig heeft:
a. Bedrijvenvoorzieningen (vooral voor lagergeschoolden)?
b. (Sociale-)woningbouw?

Moet dat dan op bestaande voorzieningen (dus, moet ervoor gesloopt worden) of moet daar groen voor ingeleverd worden?

Antwoord
door: Henri Lenferink
Beste Bram,

Werkgelegenheid is vanzelfsprekend belangrijk, maar ik geloof dat de druk op de woningmarkt op dit moment prioriteit moet hebben. Dat geldt zowel voor de gewone Leidenaren als voor de studenten. Een echte werkstad zal Leiden toch niet meer worden, nu al is er een fors uitgaand pendeloverschot.

De nadruk die het huidige gemeentebestuur legt op kennisstad onderschrijf ik. De universiteit en HBO zijn belangrijke instellingen in de stad. De werkgelegenheid die daarmee gepaard gaat evenzeer.

Ik zou graag zien dat daarnaast een zwaar accent wordt gelegd op Leiden als woonstad. Zowel kennisstad als woonstad bieden kansen voor dienstverlenende bedrijvigheid waar veel laaggeschoolden een baan kunnen vinden. Ruimte voor nieuwe woningen moet deels buiten Leiden worden gevonden, deels in de stad. Dat kan door verdichting op sommige plekken.

Met bouwen in het groen moet je voorzichtig zijn, lijkt mij. Leiden heeft al niet zoveel groen. Als de stad moet worden verdicht vraagt dat wel een hoge kwaliteit openbare ruimte. De Leidenaren moeten zich op straat prettig blijven voelen. Waarschijnlijk zullen door verplaatsing van scholen, bedrijven en dergelijke kansen ontstaan voor nieuwe woningen.

Vr.gr.,

Henri Lenferink.

Antwoord
door: Harry Groen
Geachte heer Pater,

Een lastige vraag die u stelt, want beiden zijn nodig en Leiden heeft al zo weinig ruimte. Voor een vitale economische positie zijn bedrijvenvoorzieningen hard nodig, waarbij ik graag ook in de regio wil kijken voor de mogelijkheden, want als Leiden alleen redden wij het niet.

Met de woningbouw heb ik het gevoel dat wij de bestaande mogelijkheden door vervanging van gedateerde woningbouw, lege fabriekscomplexen en in zijn algemeenheid slim hergebruik van grond en/of gebouwen systematischer moeten onderzoeken.

In een al zo druk bezette stad als Leiden zou ik het aanspreken van het groen als laatste willen doen.

Harry Groen.

Vraag
van: Sietze
Heren kandidaat burgemeester ,

Wat is er zoal te doen aan de geluidsoverlast bij een evenement als het werf pop wat men in het leidse hout wil gaan houden,voor de omwonenden van het leidse hout.??

sietze
kagerstraat 22

Antwoord
door: Harry Groen
Beste Sietze,

Heel eenvoudig: goede en solide vergunningen afgeven en die consequent handhaven. Dus als de muziek te hard is: stoppen. Ik vind wel, dat in een volwassen stad als Leiden fastivals moeten kunnen worden gehouden.

Harry Groen.

Antwoord
door: Henri Lenferink
Werfpop is een evenement dat te groot is geworden voor de binnenstad. Het is een succesvol evenement met steeds meer bezoekers en dat vind ik goed voor een stad als Leiden.

Het evenement zal in de Leidse Hout onmiskenbaar voor geluidshinder zorgen – zeker als u niet van pop-muziek houdt. Wel zijn er regels voor de hoeveelheid geluid die ervandaan mag komen en de tijden waarop het festival plaatsvindt.

Overigens loopt de inspraak over dit voornemen nog. U kunt nog tot en met morgen een officiële reactie indienen het evenementenbureau van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Vraag
van: Theun Kohlbeck
Heren,
Wat gaat u doen aan het terughoudende kunst- en cultuurbeleid van deze (cultuur)stad?
Antwoord
door: Harry Groen
Geachte heer Kohlbeck,

Ik ben mij niet bewust, dat Leiden een terughoudend kunst- en cultuurbeleid voert. Ik meen in ieder geval, dat kunst en cultuur wezenlijke elementen zijn voor een gebalanceerde samenleving. Daarnaast geniet ik er van omdat ik het mooi en inspirerend vind.

Als ik mede met uw steun burgemeester mag zijn van Leiden, dan zal ik graag met u een gesprek hebben over het kunst en cultuurbeleid in Leiden en vooral over de manco’s daarin.

Harry Groen.

Antwoord
door: Henri Lenferink
Beste Theun,

Ik heb nog weinig gemerkt van een terughoudend cultuurbeleid. Er zijn veel activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in de stad, Leiden heeft een prachtige binnenstad, een stadsgehoorzaal, het LAK en een schouwburg, een
kunstenaarcentrum, een poppodium, het Volkshuis, veel musea en een bloeiend verenigingsleven.

Ik begrijp uw vraag dus niet helemaal. Kunt u wellicht aangeven waarvan u vindt dat Leiden meer zou moeten doen? Daarnaast is er een portefeuillehouder, wethouder Pechtold, die de kunst en cultuurzaken behandelt.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Vraag
van: Gert-Jan
Een burgemeester moet niet alleen een betrokken bestuurder zijn, maar heeft in zekere mate ook een representatieve functie – naar buiten, maar ook naar de eigen burgers toe. Voormalig burgervader Cees Goekoop werd uitermate populair onder de eigenzinnige Leidenaars dankzij tv (bij Adriaan van Dis bijvoorbeeld), maar ook dankzij zijn enthousiasme tijdens bijvoorbeeld Leidens Ontzet en de jaarlijkse intocht van Sint Nicolaas. Denkt u in de wieg te zijn gelegd voor een dergelijke rol, bent u er uberhaupt wel geschikt voor, of zult u langzaam maar zeker aan deze representatieve taken moeten wennen?
Antwoord
door: Henri Lenferink
Beste Gert-Jan,

De representatieve taken van een burgemeester lijken mij zeker ook heel leuk. Ik heb als wethouder diverse keren openingen verricht, mensen toegesproken en dergelijke. Ik geloof dat het gehoor dat meestal wel leuk vond.

Ook met meer serieuze bijdragen heb ik regelmatig “succes” gehad. 3 Oktober lijkt mij geweldig en ik houd van onze Nicolaas. Verder wil ik niet vergelijken met Goekoop. Ik zal zeker minder vaak in de kroegen te vinden zijn, maar ik zal ze ook niet mijden.

Toch zijn er vele andere manieren om met Leidenaren in contact te komen en die zal ik graag benutten. Ik wil beslist inhoud geven aan mijn slogan: “Burgemeester tussen de mensen zijn”.

Vr.gr.,
Henri Lenferink

Antwoord
door: Harry Groen
Beste Gert-Jan,

Met mijn hand op mijn hart kan ik stellen dat de representatie van Leiden mij zowel intern als extern heel goed zal lukken. Daar ben ik sterk in en wel vanaf het eerste moment dat ik burgemeester zal zijn.

En met veel overtuiging zal ik alle belangrijke vieringen in Leiden aanvoeren!

Harry Groen.

Vraag
van: Jeroen
Wat doen jullie tegen zinlose vernieling?

Ik stel deze vraag omdat de ruiten aan de achterkant van de “Stevensbloem” vaak kapot worden gegooid.

Antwoord
door: Harry Groen
Beste Jeroen,

Als er inderdaad sprake is van regelmatige vernieling van de ruiten, dan zou ik contact opnemen met de wijkagent en met hem/haar bespreken hoe dat verschijnsel onder controle kan worden gebracht.

Als een van de hulpmiddelen zou daarvoor kunnen worden ingezet videocamera’s, zodat de daders in ieder geval in de kraag kunnen worden gepakt.

Harry Groen.

Antwoord
door: Henri Lenferink
Beste Jeroen,

Ik ben afgelopen dinsdag uitgebreid in de Stevenshof geweest. Mooie wijk! Daar heb ik ook de kapotte ruiten bij de overkapping gezien.

Wat mij wel duidelijk is geworden is dat het winkelcentrum niet zo geweldig goed is gesitueerd. De kant naar het park waar de overkapping tegenaan staat is eigenlijk de mooiste kant, maar kent vrijwel alleen achterkanten van winkels.

Zinloze vernieling heeft vaak te maken met jongeren die zich vervelen. Wellicht kunnen er andere plekken gemaakt worden waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Of kunnen er wellicht activiteiten worden georganiseerd voor deze
jongeren?

Daarnaast is het goed dat in de wijk een wijkagent is die de daders kan oppakken.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Vraag
van: THEO KLEER
BESTE MIJNHEER GROEN WAT IS ER AAN DE HAND MET UW DECLARATIES EN WAT PRECIES UW WEBSIDE IK KAN HEM NIET VINDEN.
Antwoord
door: Harry Groen
Wat Het Parool heeft geschreven, is dat ik mijn toenmalige vriendin op gemeentekosten zou hebben meegenomen op dienstreizen en eerst na druk van de waarnemend burgemeester en de gemeentesecretaris, overigens beiden PvdA,
bereid zou zijn geweest de tickets te betalen. Dat zijn aperte leugens.

De Gemeente mocht ik gebruiken als reisbureau en de kosten van een ticket heb ik na ontvangst van factuur laten inhouden op mijn salaris, zonder dat ook maar iemand daarvoor enige druk heeft moeten uitoefenen. Het tweede ticket was buiten mijn weten om alsnog ten laste gebracht van de gemeente en toen ik daar achter kwam, heb ik de volgende dag betaald.

Het gedrag van bestuurders dient onberispelijk te zijn en dat is ook de reden, dat ik in mijn acht maanden als waarnemend burgemeester van Landsmeer niets heb gedeclareerd en in de zes maanden van waarnemend burgemeester van Brielle 50% van verblijfkosten.

Over beide periodes zijn door de beide gemeenten verklaringen afgegeven, die voor u beschikbaar zijn op mijn website //www.harrygroen.nl/

Vraag
van: Wim The
Op onze site www.maredijkbuurt.nl kunt u lezen wat de dienst Bouwen en Wonen doet en laat in een willekeurige wijk van Leiden. Bent u bekend met de situatie rond de bouw van de Oranjerie in deze wijk? Hecht u aan het behouden van historie, woningen en structuur in een wijk. Wat vindt u van het vervangen van stukjes groen in de stad door appartementencomplexen?
Nog geen antwoorden aanwezig…
Vraag
van: Jasper Groenendyk
Bent u vóór of tegen een zero-tollerance beleid zoals bijvoorbeeld R’dam nu heeft?

Met vriendelijke groet,

Jasper Groenendyk

Antwoord
door: Henri Lenferink
Beste Jasper,

Zero-tolerance heeft vele gezichten. Ik ben wel van mening dat ge- en verboden beter en consequenter gehandhaafd moeten worden. Maar
zero-tolerance in zijn meest rigide vorm is volgens mij in Nederland niet realiseerbaar en ook niet wenselijk.

Ik vind dat de veiligheidssituatie in sommige delen van de stad wel moet verbeteren. Daar moeten politie, gemeente maar ook allerlei organisaties iets aan doen. Bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, horeca-ondernemers, hulpverlening voor alcohol en drugs.

Leiden heeft in ieder geval niet die grote stadsproblemen dat onmiddellijk allerlei vérgaande maatregelen ingevoerd moeten worden. Wél moeten de gemeente en de politie de mogelijkheid hebben om het eventueel snel
toe te kunnen passen: de gemeente en de politie moeten de ‘gereedschapskist’ klaar hebben staan. Als je het nodig hebt, kun je het direct gebruiken.

Leiden is – zeker in vergelijking met andere steden – veilig. Onderzoek wijst uit dat het steeds iets beter gaat met het gevoel van veiligheid van de inwoners. Het meest zichtbare probleem zijn nu de zwervers met alcohol en/of drugsverslaving. Een aanpak waarbij er opvang is, ze van de straat gehaald worden en voor de jongeren een intensief afkickprogramma, helpt
beter dan ze op elke plek waar ze toevallig zijn weer weg te sturen. Leiden kan op die manier socialer, gezelliger en veiliger worden.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Antwoord
door: Harry Groen
Geachte heer Jasper Groenendyk,

Ik hou niet zo van de term ‘zero tolerance beleid’ en bovendien is daar de situatie in Leiden niet naar, want er zijn problemen, maar die moeten we wel in proportie blijven zien.

Waar ik wel een groot voorstander van ben is consequent en herkenbaar optreden door de politie en een streng handhavingsbeleid door de gemeente. De overheid moet niet met zich laten
sollen.

Met vriendelijke groet,
Harry Groen.

Vraag
van: Sj. C. van Ketel
Wat te doen, wanneer men van de jurist(en) van de (vroegere) burgemeester het antwoord krijgt, dat men geen recht op antwoord op een inmiddels jaren daarvoor geschreven brief heeft?
Antwoord
door: Henri Lenferink
Geachte heer Van Ketel,

Uw vraag roept meer vragen op. Waar gaat het om? Is uw eerste brief zoekgeraakt? Kunt u uitleggen wat er precies aan de hand is?

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Vraag
van: Emiel Kerpershoek
Is het misschien mogelijk dat u beiden in een aantal zinnen duidelijk maken wat uw plannen met de stad Leiden voor de komende jaren zijn?
Als dit al bestaat, waar zou ik dat dan kunnen vinden?

Hoogachtend,
Emiel Kerpershoek

Antwoord
door: Henri Lenferink
Beste Emiel,

Op mijn website //www.henrilenferink.nl/ staat onder publicaties in ieder geval het stuk uit het Leidsch Dagblad. Dat biedt, denk ik, een goede eerste indruk.

Verder moet je beseffen dat het inhoudelijk programma voor de gemeente primair na de gemeenteraadsverkiezingen door de samenwerkende collegepartijen wordt bepaald.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Vraag
van: vd Bosch
Geachte Heren,

Indien u burgermeester van Leiden wordt, wilt u
het Marine Vliegkamp Valkenburg dan inlijven voor
woningbouw of blijft u er liever van af. Indien
u voor bebouwing bent, daar denkt u dan het recht
vandaan te halen om grond van buurgemeenten in te
pikken??

Met vriendelijke groet
E vd Bosch

Antwoord
door: Henri Lenferink
Geachte heer of mevrouw vd Bosch,

Bebouwing van Marine Vliegkamp Valkenburg lijkt weer een beetje uit gratie omdat het nu demissionaire kabinet vorig jaar heeft besloten dat het vliegkamp de komende 20 jaar niet bebouwd mag worden. In de regionale afspraken staat dat de meerderheid van de regiogemeenten wel bebouwing toestaat. In de nieuwe kabinets-onderhandelingen tussen PvdA en CDA kan het Rijksstandpunt veranderen.

De gemeente Leiden wil nog steeds dat Vliegkamp Valkenburg een nieuwe woonwijk wordt. Natuurlijk zal de gemeente Leiden samen met de regiogemeenten zoveel mogelijk proberen voor iedereen een goede oplossing te vinden. Als burgemeester van Leiden wil ik daar een bindende rol in spelen.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Antwoord
door: Harry Groen
Geachte heer v.d. Bosch,

Het is buiten kijf, dat Leiden een overloopgebied nodig heeft om iets te doen aan de woningnood nu en in de toekomst als gevolg van b.v. renovatie e.d.

Evenzeer buiten kijf, is dat Leiden er geen recht heeft op Valkenburg en dus ook niets kan inpikken. Dat is niet mijn stijl. Het zal dus in goed regionaal overleg moeten gaan en Leiden zal de buurgemeenten moeten overtuigen van haar prangende problemen en de noodzaak daar in de regio oplossingen voor te vinden.

Dat zal veel tact en doorzettingsvermogen vragen en beide heb ik!

Met vriendelijke groet,
Harry Groen.

Vraag
van: Arjan Stoffels
Geachte kandidaten,

Op welke wijze gaan jullie het dagelijkse contact met de stad en haar burgers onderhouden?
De heer Lenferink heeft momenteel een aardig soort weblog. Maar hoe gaat dat na 11 maart? Zou een dagelijks of wekelijks verslag via de gemeentelijke website een goede aanvulling zijn op het burgerjaarverslag dat de burgemeester in het dualistisch stelsel moet schrijven?

Antwoord
door: Henri Lenferink
Geachte heer Stoffels,

Ik houd nu inderdaad een dagboek bij van mijn belevenissen in de stad. Deze campagne is een zeer degelijk kennismaking met de stad. De werkbezoeken zal ik ook als ik burgemeester wordt, voortzetten. Daarmee krijg ik goed zicht
op wat er leeft in de stad.

Ik zal geen ‘stadspanel’ instellen waar zo’n 50
Leidenaars aan meewerken. Dat vind ik geen goede manier om te weten te komen wat er in de stad speelt. Zo’n panel kan ook snel een soort ‘schaduwraad’ worden. En daar is al helemaal geen behoefte aan.

Ik weet nog niet of ik doorga met het bijhouden van een persoonlijk internetdagboek. Ik denk er wel over na hoe moderne communicatiemiddelen zoals internet en e-mail behulpzaam kunnen zijn bij het onderhouden van directe contacten met inwoners van Leiden.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Antwoord
door: Harry Groen
Beste Arjan Stoffels,

Ik heb al aangekondigd, dat ik van plan ben om een keer in de twee maanden met 50 Leidenaren de ontwikkelingen in de stad te bespreken en hun mening te peilen over die ontwikkelingen.

Verder is mij goed bevallen de telefonische enquete onder 70 Leidenaren over actualiteiten. De respons geeft ook een goede indruk van de levende opvattingen onder de inwoners van onze stad.

Ik hou overigens van het begin van de campagne een dagboek bij en dat is stimulerend om te doen, maar vraagt uiteraard tijd. Ik moet nog even wegen of ik straks als burgemeester het kan inpassen in mijn werk, maar het is zonder twijfel een goede methode om het contact te blijven vasthouden.

Harry Groen.

Vraag
van: Dhr. twijfels
Heren,
Het transferium gebouwd met publiek geld wordt – als het aan wethouder Pechtold ligt- door de gemeente Leiden binnenkort geschonken aan stadsparkeerplan om auto’s te parkeren waaar vervolgens ssp 2,50 voor vraagt. Dit terwijl het transferium als gratis parkeerplaats zou moeten dienen. Wat vind u van deze verspilling van ons belastinggeld?
Antwoord
door: Harry Groen
Geachte heer Twijfels,

Over het transferium heb ik op het ogenblik geen concrete gedachten, want daarvoor ken ik het dossier onvoldoende. Wel vind ik het een typische taak van de overheid om met in de aanloop onrendabele investeringen iets van de grond te trekken, waarna het particulier initiatief verder kan.

Denk b.v. eens aan de Amsterdam Arena, Na de bouw heeft dat een geweldige impuls betekent voor dat gebied in termen van hoogwaardige investeringen en de daaraan verbonden werkgelegenheid.

Dat er betaald moet worden voor een parkeerplaats lijkt mij met de Leidse ruimtenood onvermijdelijk. Wel vind ik dat er een ordentelijke regeling moet worden getroffen voor een aandeel van de gemeente in de toekomstige winsten als die gemaakt gaan worden door de nieuwe eigenaar.

Met vriendelijke groet,
Harry Groen.

Antwoord
door: Henri Lenferink
Geachte heer “twijfels”,

Deze ‘kwestie’ is mij iets te specifiek. Om hier een gefundeerd oordeel over te vellen zou ik meer van het dossier moeten weten. Los van de vraag of dit niet primair een politieke kwestie is, is het in een campagne als deze onmogelijk als kandidaat in alle details van de gemeentepolitiek te duiken.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Vraag
van: Guido Enthoven
Wat vindt u ervan dat gemeenten steeds vaker beleid en plannen maken in dialoog met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties? Wat is volgens u de rol van de politiek (College, Gemeenteraad) daarbij? Ziet u hierin een rol voor uzelf als toekomstig burgervader?
Antwoord
door: Harry Groen
Geachte Guido Enthoven,

Ik vind dat een toe te juichen ontwikkeling, want het is niet goed, dat de overheid weer op eenzame en los van de inwoners staande hoogte plannen en beleid maakt.

Tegelijkertijd moeten de verantwoordelijkheden wel scherp gescheiden worden. Dus inspraak en overleg prima, maar het College c.q. de Raad beslist.

Als we die verantwoordelijkheden niet scherp gescheiden houden wordt het een rommeltje en dat is niet goed voor functioneren van het gemeentebestuur. Als burgemeester zal ik daar goed op toezien.

Met vriendelijke groet,
Harry Groen.

Antwoord
door: Henri Lenferink
Beste Guido,

Interactieve beleidsvorming kan heel goed werken, maar draagt het gevaar in zich dat de politieke rol van de gemeenteraad wordt ondergraven.

Wellicht kan dat worden ondervangen door met een helder traject te werken, waarin de gemeenteraad tamelijk vroeg een rol krijgt bij het aangeven van kaders en keuzemogelijkheden.
Omdat dan nog niet alles is uitgewerkt kan de discussie ook aardiger zijn.

Als voorzitter van de raad zou de burgemeester een dergelijke aanpak kunnen stimuleren.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Vraag
van: Paul van Pelt
Geachte heren burgemeesterskandidaat,

In hoeverre zal uw partijpolitieke achtergrond van invloed zijn op de wijze waarop u de stad gaat besturen? Blijft u uw politieke kleur trouw of wordt u een burgemeester die boven de partijen staat en objectief zal besturen?

Vriendelijke groet en veel succes!

Antwoord
door: Harry Groen
Geachte Paul van Pelt,

Mijn liberale bloed verschiet niet van kleur als ik burgemeester ben van Leiden, maar het effect daarvan zal nauwelijks merkbaar zijn. Ik sta boven de partijen, zal op rechtvaardige manier College en Raad voorzitten en ieder aan zijn/haar trekken laten komen.

Ik blijf wel de persoon die ik nu ben met alle voor- en nadelen.

Met vriendelijke groet,
Harry Groen.

Antwoord
door: Henri Lenferink
Beste Paul,

Ik ben negen jaar PvdA-wethouder in Arnhem, maar heb als zodanig altijd geprobeerd goed met andere partijen samen te werken. Ook heb ik mij ingespannen om, wanneer er politieke of persoonlijke problemen dreigden, deze op te lossen voordat ze escaleerden. Als architect van de laatste twee Arnhemse colleges werd mij die rol ook toevertrouwd.

Bij de laatste college-onderhandelingen had ik voorgesteld een onafhankelijke voorzitter te vragen de gesprekken te leiden. Alle partijen gaven er echter de voorkeur aan dat ìk de vergaderingen zou voorzitten en waren achteraf zeer tevreden over de wijze waarop dat was gegaan. Het zal mij derhalve niet zwaar vallen als college-voorzitter boven de partijen te staan.

Als persoon zal ik echter niet veranderen. Dat betekent ook dat mijn overtuigingen niet direct anders zullen worden als ik het burgemeestersambt mag vervullen. Hoewel de verschillen over het algemeen niet heel scherp zijn, zie je tussen burgemeesters van verschillende politieke kleur ook wel een heel licht onderscheid.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Vraag
van: w..v houten
voor 11 maart veel beloven.

En na 11 maart?????

Antwoord
door: Harry Groen
Geachte heer/mevrouw van Houten,

Uitvoeren wat er beloofd is en als eerste!!

Met vriendelijke groet,
Harry Groen.

Antwoord
door: Henri Lenferink
Geachte heer Van Houten,

Ik heb er altijd opgelet toezeggingen na te komen. In de afgelopen campagne ging het overigens vooral om bestuursstijl, niet om inhoudelijke vraagstukken.

Mijn beloftes gingen dan ook vooral om de houding die ik als burgemeester zal innemen en daar kunt u mij op controleren.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Vraag
van: w.v.houten
Leiden kent geen ouderenbeleid.
Het is meer een ad hoc gebeuren
Teveel wethouders bemoeien zich ermee.ofniet
Ik heb enige ervaring op dit gebied.
Wat denken de heren daar aan te doen??
Antwoord
door: Harry Groen
Geachte heer/mevrouw van Houten,

Uw ervaring aanspreken en met de betrokken wethouders overleggen hoe wij het ouderenbeleid een impuls kunnen geven, want het ouderenbeleid is te belangrijk om te laten versloffen.

Met vriendelijke groet,
Harry Groen.

Antwoord
door: Henri Lenferink
Geachte heer Van Houten,

In verband met de toenemende vergrijzing – ook al zal die in de steden minder sterk zijn dan in de kernen daarbuiten – is het verstandig als stad een ouderenbeleid te hebben.

Een coördinerend wethouder zou wellicht zinvol zijn, maar is niet strikt noodzakelijk als een helder beleid is geformuleerd en iedereen weet wat er te doen is.

In de ruim twee weken dat ik in Leiden heb rondgekeken heb ik mij geen volledig beeld kunnen vormen. Mijn eerste indruk is echter dat het niet alleen kommer en kwel is in Leiden. De ouderen die ik gesproken heb waren veelal behoorlijk tevreden. Er bestaan ook goede initiatieven. Het open restaurant van Rijn en Vliet bijvoorbeeld, spreekt mij zeer aan.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Vraag
van: Ineke van Boxtel
Mijn vraag is vrij simpel.
Ik wil graag gaan stemmen en ik denk dat dit ook belangrijk is.
Ik weet alleen niet op wie. Ik heb alleen jullie fotos zien hangen. Ik kan niet op het leukste hoofd stemmen. Daarom wil ik graag weten waar jullie een beetje voor staan.
Antwoord
door: Harry Groen
Geachte mevrouw van Boxtel,

Tja, ik heb nu drie weken campagne achter de rug en ben in drie weken tamelijk uitvoerig op vele zaken ingegaan. Om dat nu even samen te vatten is een bijzondere opgave!!

Ik sta in ieder geval voor rechtvaardigheid, voor fatsoen in de politiek en samenleving, voor eerlijke kansen voor iedereen en voor een Leiden, waarin dit alles weerspiegelt wordt met daarbij behoud van de plezierige sfeer die Leiden zo kenmerkt!

Stel rustig aanvullende vragen als u die hebt. Ik zal die zeker beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Harry Groen.

Antwoord
door: Henri Lenferink
Beste Ineke van Boxtel,

Ik denk dat het voor jou het meest handig is mijn website op te zoeken: //www.henrilenferink.nl/.

Ook Harry Groen heeft een eigen website //www.harrygroen.nl/.

Vervolgens biedt www.leiden.nl/burgemeester nog informatie.

Hiernaast zijn het Leidsch Dagblad en het Leids Nieuwsblad goede bronnen. Het Leidsch Dagblad heeft ook een internetsite.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Vraag
van: meeuwenoord
Waarom kunnen ondernemers die in leiden werken maar niet wonen, geen aanspraak maken op betere condities aangaande parkeren? Nu moet ik als zo’n ondernemer 10 EURO per dag betalen (ingevoerd in 2003 als prijs voor een dagkaart)!!
Dat maal 6 dagen, reken uit de winst?
Of krijg ik wederom dan te horen dat dit parkeerplekken vrijmaakt???Niet dus.

Mick.

Antwoord
door: Harry Groen
Gerachte heer Meeuwenoord,

Ik kan mij uw verontwaardiging voorstellen. Ik beloof u dat ik er na 11 maart naar zal kijken en er bij u op terug zal komen.

Met vriendelijke groet,
Harry Groen.

Antwoord
door: Henri Lenferink
Geachte heer Meeuwenoord,

Deze vraag is wel heel erg specifiek en behoort volledig tot de politieke afwegingen waarvoor de wethouder bestuurlijk verantwoordelijk is en waarvoor de gemeenteraad het beleid heeft vastgesteld.

Ik ben inhoudelijk ook onvoldoende ingevoerd in het dossier om er een zinnig antwoord op geven.

Met vriendelijke groet,
Henri Lenferink.

Leiden Werfpop


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×