Leidse raad steunt lobby-motie van VVD

VVD-raadslid Marijke van Dobben-de Bruijn diende gisteravond een motie in waarin zowel de Leidse gemeenteraad, als het college worden opgeroepen zich ’tot het uiterste in te spannen’ om het enorme ruimteprobleem waarmee Leiden kampt, onder de aandacht te brengen bij rijk en provincie. Wethouder Hillebrand (Ruimtelijke Ordening/Regiozaken) vond de motie een hart onder de riem en nam hem met plezier over. Ook een zeer ruime raadsmeerderheid, alleen de 1-mansfractie van LWG/De Groenen stemde tegen, steunde de motie.

In de VVD-motie spreekt de raad onder andere uit de Leiden een betere samenwerking met de regio wil. Omdat ruimtegebrek tot wederzijds ongenoegen leidt, roepen de liberalen de hulp in van het nieuw te vormen kabinet ‘zodat Leiden in gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen de woningbouw, werkgelegenheid en bereikbaarheid de ruimte kan geven’.

Individuele raadsleden worden opgeroepen om hun politieke contacten in ‘Den Haag’ en bij de provincie ten volle te benutten.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×