39 aanhoudingen voor vernielingen Stevenshof

De politie Leiden-Voorschoten heeft de afgelopen maanden intensief onderzoek gedaan naar de vernielingen die rond de jaarwisseling hebben plaatsgevonden. Met name in de Stevenshof pleegden jongeren op grote schaal vernielingen. De politie hield de afgelopen weken 39 van deze jongeren aan. Het gaat om voornamelijk Leidse jongeren in de leeftijd tussen 13 en 23 jaar. Het proces-verbaal met betrekking tot deze verdachten is inmiddels ingeleverd bij de Officier van Justitie. Deze moet beslissen over de vervolging

Medewerkers van de teams West, Noord en de recherche onderzoeken de rond oud en nieuw gepleegde strafbare feiten. Het gaat daarbij vooral om vernielingen, maar ook openlijk geweld tegen politieambtenaren wordt in de onderzoeken betrokken.

Al in de nacht voor oud en nieuw pleegden enkele jongeren vernielingen in onder andere Leiden West en Leiden Noord. Van een aantal auto’s werden ruiten ingeslagen. Op het Alexandrine Tinneplein trad de politie op tegen een groep baldadige jongeren. In de jaarwisselingsnacht zelf kwam het op het Alexandrine Tinneplein en de Dobbedreef in de Stevenshof opnieuw tot een confrontatie tussen jongeren en de politie.

Enkele jongeren vernielden die nacht op grote schaal straatmeubilair en auto’s. De aangehouden jongeren worden onder andere verantwoordelijk gehouden voor vernielingen rond en op NS-Station De Vink, vernielingen aan een vijftal winkels en voor vernielingen van de wanden van de passage van winkelcentrum De Stevensbloem.Naast de strafrechterlijke vervolging wordt ook getracht de gemaakte schade op de plegers te verhalen. Het proces-verbaal met betrekking tot de 39 aangehouden verdachten is aan de Officier van Justitie toegestuurd. Rechercheurs doen momenteel nog onderzoek naar andere, tijdens de jaarwisseling in Leiden en Voorschoten gepleegde feiten, zoals openlijke geweldplegingen.

Advertentie

Leiden jaarwisseling


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×