RijnGouweLijn levert miljoenen op

De RijnGouweLijn, de lightrail-verbinding tussen Gouda via Leiden naar Noordwijk, levert de regio de komende dertig jaar 199 miljoen euro op en nationaal 134 miljoen euro. Dat blijkt volgens de provincie Zuid-Holland uit een onderzoek dat het projectbureau RijnGouweLijn heeft laten uitvoeren.

De RijnGouweLijn versterkt de werkgelegenheid en de woning- en kantorenmarkt. Dit levert gemeenten hogere OZB-inkomsten op en de regio krijgt er bijna zevenhonderd banen bij. Ook op het gebied van veiligheid en milieu scoort de RijnGouweLijn goed, zo stellen de onderzoekers van Ecorys en ProRail. Door intensiever grondgebruik en het verminderen van het autoverkeer in de binnenstad neemt de leefbaarheid in de regio toe, aldus de onderzoekers.

Volgens gedeputeerde M. Norder liggen de opbrengsten van de lightrail-verbinding uiteindelijk hoger dan de te maken kosten. Het gaat dan om een periode van dertig jaar. Volgens de laatste berekeningen bedragen de kosten van de RijnGouweLijn 233 miljoen euro. Tweederde betaalt het Rijk. De betrokken gemeenten en de provincie bekostigen het resterende bedrag.

De provincie zegt dat alle besturen uit de regio vinden dat de light-railverbinding er nu zo snel mogelijk moet komen. Ook het bedrijfsleven en veel maatschappelijke organisaties staan achter de RijnGouweLijn. De planstudie wordt nu zo snel mogelijk naar de minister van Verkeer en Waterstaat gestuurd. Na besluitvorming door de minister kan de ontwerpfase van de RijnGouweLijn dan in het najaar beginnen.

Advertentie

Leiden RijnGouwelijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×