Van links naar rechts: wethouder de Vroomen van Warmond, wethouder McGillavry van Leiderdorp, wethouder Rabbae van Leiden en wethouder Meester van Oegstgeest. Wethouder van der Kooi was afwezig i.v.m. het bezoek van de koningin aan Zoeterwoude (foto: PR).

Concept-milieubeleidsplan gepresenteerd

Afgelopen dinsdag presenteerden de wethouders milieu van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Warmond het ontwerp-milieubeleidsplan 2003-2010. Wethouder Henk van der Kooi van Zoeterwoude was wegens het bezoek van de koningin verhinderd. In het ontwerp-milieubeleidsplan voor de vijf gemeenten worden de doelen en activiteiten op milieugebied voor de komende jaren beschreven.

De presentatie vond plaats in het Atrium van het Stadbouwhuis te Leiden en werd bijgewoond door medewerkers van de vijf gemeenten en van de Milieudienst West-Holland en door anderen die een bijdrage hebben geleverd aan dit ontwerp-plan. Inwoners van de vijf gemeenten hebben nu tien weken lang de gelegenheid hun mening over dit plan te geven.

De aanwezige milieu-wethouders, Rianne Meester (Oegstgeest, tevens voorzitter Dagelijks Bestuur Milieudienst), Mohamed Rabbae (Leiden), Don MacGillavry (Leiderdorp), Antoon de Vroomen (gemeente Warmond) gaven aan trots te zijn op deze ‘proeve van regionale samenwerking op milieugebied’. Eenheid van beleid en het bundelen van specialistische kennis waren immers belangrijke redenen om in 2001 de Milieudienst West-Holland op te richten. De wethouders hopen dat met dit plan een duurzame regio een stap dichterbij komt.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×