Wageningen raadpleegde burgers over burgemeester

“De raad van Wageningen is op zoek naar een burgemeester Schaap en bij voorkeur die met vijf poten!” De Wageningse VVD-fractievoorzitter Hans van der Hoeven, voorzitter van de vertrouwenscommissie die zich boog over de selectie van twee kandidaten voor de burgemeesterspost, had die conclusie getrokken uit de vele eisen en voorkeuren die de Wageningse raad had uitgesproken over de nieuwe burgemeester.

De vertrouwenscommissie deelde die mening niet en zette in de profielschets een vijftal duidelijke taken op een rij. “In volgorde van belangrijkheid komen de rol van voorzitter en die van belangenbehartiger,” aldus Van der Hoeven tijdens de raadsvergadering van 17 maart waarin de raad de profielschets voor de nieuwe burgemeester vaststelde. Daarbij was ook de Commissaris van de Koningin in Gelderland, Jan Kamminga, aanwezig.

Representant, portefeuillehouder en eerste burger waren de drie overige zaken die de vertrouwenscommissie graag terugzag in de nieuwe burgemeester. Hoewel Pechtold in Wageningen niet via een referendum is gekozen, heeft de vertrouwenscommissie de bevolking wel geraadpleegd. De resultaten van een enquête onder de bevolking zijn zwaar meegewogen. Via de krant werden de inwoners opgeroepen om te laten weten wat voor een burgemeester ze wilden. “125 Wageningers deden dat en gaven samen een heel duidelijk beeld. Men vraagt vooral om een burgemeester als daadkrachtig manager en bestuurder, één met visie en bijzondere aandacht voor WUR . Wij hebben dit nadrukkelijk betrokken bij onze beschrijving van de rollen van voorzitter en belangenbehartiger,” aldus Van der Hoeven. In Leiden leverde een soortgelijke oproep tijdens de eerste burgemeestersprocedure slechts een enkele reactie op.

Leiden wageningen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×