Toevoer IJsselmeerwater naar Rijnland gestaakt

De toevoer van zoet water uit het IJsselmeer naar de Rijnlandse polders is vrijdag om 12.00 uur gestopt. Vanaf dat moment komt er geen water meer binnen via de Amstel en het Aarkanaal. De hoogheemraadschappen Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht hebben hiertoe besloten na overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Reden voor de beslissing was de stijging van het waterpeil in het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht door de aanvoer van het water naar Rijnland. Dat zette de veendijken in het hoogheemraadschap extra onder extra druk. Eind augustus brak bij Wilnis een veendijk door. Om de dijken niet verder te belasten is de toevoer van IJsselmeerwater gestaakt.

Sinds 17.00 uur zijn alle sluizen in Amsterdam weer open. De stremming die ruim twee weken vooral de rondvaarten door de grachten hinderde, is daarmee voorbij. Sinds dat moment stroomt ook de Amstel weer in originele richting, naar Amsterdam toe. Rijnland ontvangt nog wel zoet water via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Kromme Rijn. Het Hoogheemraadschap Rijnland was door de droogte van augustus genoodzaakt verzilt water binnen te laten om het water op peil te houden. Om schade aan het milieu door de verzilting te voorkomen, werd later zoet water binnengelaten. Het zout is inmiddels bijna opgelost, maar het is volgens een woordvoerder nog te vroeg om helemaal te stoppen met inlaten van zoet water van elders. Natuurlijke kwel zou dan leiden tot te erge verzilting van de polders. Wanneer de toevoer van zoet water naar Rijnland helemaal stopt, hangt af van regenval in de komende weken.

Geen categorie hoogheemraadschap


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×