Laatste pleidooi voor openhouden Vliegkamp

Op Prinsjesdag heeft het kabinet onder andere de Defensienota gepresenteerd met daarin onder andere het voorstel om de Lockheed P-3C Orion patrouillevliegtuigen af te stoten en het Marinevliegkamp Valkenburg te sluiten. De Stichting Vrienden Marinevliegkamp Valkenburg (SVMV) heeft in een laatste poging om het tij te keren een uitgebreide opsomming met ‘argumenten tegen opheffing van de Groep Maritieme Patrouille-vliegtuigen en sluiting van Marinevliegkamp Valkenburg‘ naar alle leden van de Tweede Kamer gestuurd.

“De SVMV wil de kamerleden zo behoeden voor het nemen van een onomkeerbare beslissing op basis van onvolledige informatie,” aldus bestuurslid Marco Borst van de SVMV.

Leiden Vliegkamp Valkenburg


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×