Dijkgraaf wil permanente waterlijn IJsselmeer - Rijnland

Dijkgraaf C. Kroes van het waterschap Wilck en Wiericke wil dat er een permanente waterlijn komt tussen het Rijnland en het IJsselmeer. De dijkgraaf denkt daarbij aan een vaste waterverbinding in de vorm van een kanaal of een pijpleiding. De drastische maatregelen zijn volgens de dijkgraaf nodig om te voorkomen dat het Groene Hart in de toekomst opnieuw te maken krijgt met een gebrek aan zoet oppervlaktewater.

In het aanleggen van kleinschalige zoetwaterbekkens in de polders ziet de dijkgraag geen heil. “Dat zijn noodoplossingen en ze kosten bovendien bakken met geld. Denk daarbij aan het verwerven van grond en het voeren van beheer. Ik zie meer in grote structurele oplossingen en het verder perfectioneren van eigen maatregelen bij dergelijke calamiteiten die we de afgelopen zomer met succes hebben ingevoerd.”

Kroes komt met zijn plannen voor een permanente waterlijn tussen het IJsselmeer en de Tolhuissluis in Nieuwveen mede met het oog op het zogeheten kierbesluit voor de Haringvlietsluizen. “Daarmee keren eb en vloed terug in het Haringvliet en het Hollandsch Diep.

Allemaal prachtig voor het zout-ecologisch-beheer rond de Biesbosch, maar een ramp voor ons gebied. Dit betekent een sterke verzilting van de Hollandsche IJssel en een bedreiging van de zoetwaterbuffer in het Groene Hart”, aldus Kroes.

Advertentie

Geen categorie hoogheemraadschap


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×