Zuid-Holland steekt miljoenen in Kennisalliantie

De Kennisalliantie Zuid-Holland gaat makelaars aanstellen die de kennis van universiteiten en andere instellingen naar de markt gaan brengen. Op deze manier wordt geprobeerd het grote potentieel aan kennis beter door de bedrijven te laten benutten. De aanwezige kennis moet meer toegepast worden voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, vindt de Alliantie. De makelaars willen de ontmoeting tussen onderzoeker en ondernemer stimuleren in sectoren zoals de life sciences, glastuinbouw, sensor- en nanotechnologie en de deltatechnologie.

De Kennisalliantie is opgericht om de innovatieve kracht van Zuid-Holland beter te gaan benutten. Met de in Zuid-Holland gevestigde universiteiten, hogescholen en grote onderzoeksinstellingen heeft de provincie volgens Gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) een geweldige uitgangspositie en een enorm potentieel aan kennis. “Pas als die kennis slim en snel wordt toegepast in de ontwikkeling van nieuwe producten kan de samenleving daarvan de vruchten plukken op het gebied van economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Zuid-Holland moet haar kansen pakken”, aldus Van Dijk. Naast het aanstellen van kennismakelaars gaat de Kennisalliantie het ontstaan en begeleiden van innovatieve starters ondersteunen en innovatieve afstudeerstages bij bedrijven door studenten uit het wetenschappelijk en hoger onderwijs organiseren. Al deze activiteiten kosten ongeveer negen miljoen euro en worden door de Provincie Zuid-Holland financieel ondersteund.Op 22 oktober a.s. vindt het tweede Kennisfestival van de Kennisalliantie in Naturalis in Leiden plaats. Daar worden de verschillen initiatieven van de Kennisalliantie Zuid-Holland gepresenteerd.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×