Oppositie haalt fel uit naar College over DZB-miljoenen

Eind juni werd bekend dat bij DZB zo’n 1,6 miljoen euro extra was uitgegeven voor een nieuwe productiehal voor de sociale werkvoorziening in Leiden. Drie weken geleden keurde een meerderheid van de gemeenteraad de overschrijding alsnog goed. Maar wel met veel tegenzin. “Maar met tegenstemmen poets ik die hal niet weg,” verwoordde CDA-fractievoorzitter Wim Bleijie de breder levende gevoelens. Voor het CDA is de kous hier echter nog niet mee af. Eerder droeg de raad GroenLinks-wethouder Mohammed Rabbae al op om uit te zoeken hoe het extra geld uitgegeven kon worden. Dat gebeurde onder het bewind van zijn voorganger Jan Laurier die vanavond als raadslid afscheid neemt van de Leidse politiek. Dat Laurier juist nu opstapt is volgens onbevestigde geruchten geen toeval, maar zou alles met het komende rapport te maken hebben. Bleijie en ook Jacques De Coo, fractievoorzitter van LWG/De Groenen, kunnen zich daar veel bij voorstellen. De uitslag van het rapport wordt in de loop van deze maand verwacht.

Bleijie: “Ik ben zeer benieuwd wat daar uitkomt. Het college moet hier al veel eerder van hebben geweten. Er is zelfs een email waarin DZB aan de wethouder financiën om toestemming voor de extra uitgaven vraagt. Dat is geweigerd. Als wethouder vraag je dan toch op zijn minst aan je collega’s wat er aan de hand is.” Ronduit verontrust is Bleijie over het feit dat er zo’n enorm bedrag zonder toestemming of goedkeuring kon worden uitgegeven: “Als dat bij DZB kan, kan het kennelijk overal binnen de gemeente. Voor het zelfde geld koopt de Lakenhal op eigen houtje een Rembrandt. Dat schijnt zomaar te kunnen.” Ook fractievoorzitter Jacques de Coo heeft geen goed woord over voor de hele kwestie. De twee sluiten ook niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek nodig zal zijn om de onderste steen boven te krijgen. Naast opheldering over de manier waarop DZB ongeauthoriseerd 1,6 miljoen euro kon opnemen van de gemeentelijke rekening, willen het CDA en Leefbaar Leiden ook een overzicht van de situatie bij andere gemeentelijke diensten. Bleijie: “Ik wil een inventarisatie waaruit blijkt wat de bevoegdheden zijn van de verschillende dienstdirecteuren en voor welk maximumbedrag ze een mandaat hebben.” Ook moet uit het onderzoek blijken waarom het ‘piep-systeem’ bij DZB heeft gefaald. “Iemand heeft willens en wetens 1,6 miljoen uitgegeven via de gemeentelijke rekening courant. Als er zo’n bedrag wordt uitgegeven zonder toestemming, dan moet er iemand piepen. Dat is dus niet gebeurd en ik wil weten waarom.”

Kwalijk vinden de twee oppositie-partijen het ook dat DZB nauwelijks meewerkt aan het onderzoek. “Ze zijn weinig mededeelzaam,” klinkt het politiek correct uit de mond van CDA-leider Wim Bleijie, en, iets minder politiek: Ze wilden een eigen productielijn voor chocolade, voor eigen DZB-flikken. En nu flikken ze dit!”

Leiden DZB


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×