Geen cameratoezicht in Leiden

30

Er komt geen cameratoezicht in Leiden. Een meerderheid van de commissie Bestuur & Veiligheid heeft zich dinsdagavond tegen de plannen van het college gekeerd om in het veiligheidsrisicogebied op en rond de Nieuwe Beestenmarkt camera’s op te hangen. Alleen de VVD, Leefbaar Leiden en oppositiepartij het CDA bleken voor het cameratoezicht. Collegepartijen PvdA en D66 stemden unaniem tegen. Vooral D66 had het moeilijk met met het cameratoezicht. Toen commissievoorzitter Filip van As aan het einde van de discussie de balans wilde opmaken, bleek woordvoerder Peter Bootsma van D66 niet te willen antwoorden op de vraag of zijn partij nou voor of tegen de komst van de camera’s was: “Als we nu tegen zijn, wil dat niet zeggen dat we er nooit voor zijn, maar van dit voorstel krijg ik een pistool op de borst-gevoel”.

Burgemeester Lenferink irriteerde zich mateloos aan het gedraai van D66: “U wilt eerst alle andere middelen uitgebreid geprobeerd hebben, voordat u voor cameratoezicht bent. Maar welke middelen dat zijn, zegt u er niet bij”. Ook na herhaald aandringen van voorzitter Van As, bleef D66 weigeren te zeggen aan welke voorwaarden dan wel eerst voldaan moest zijn, alvorens de partij kon leven met de komst van camera’s. Uiteindelijk werd de patstelling doorbroken door af te spreken dat Bootsma er schriftelijk op terugkomt na overleg met zijn fractie. “De Leidenaar is nu dus de dupe van deze weifelende slappe houding,” zo voegde VVD-raadslid Rob de Rooij zijn D66-collega Bootsma toe.

De PvdA wil ook eerst andere maatregelen uitvoeren en evalueren. Betere verlichting bijvoorbeeld en het autovrij maken van de Nieuwe Beestenmarkt tijdens de ‘risico-uren’. Meer blauw op straat is ook een wens van de PvdA. Raadslid Jamal Tchiche: “Mensen kunnen zich namelijk verplaatsen als de overlast zich verplaatst. Camera’s zijn statisch”. GroenLinks kon zich daar helemaal in vinden. Overigens zijn ook deze voorgestelde maatregelen niet in de gemeentebegroting opgenomen en is het dus maar de vraag of daar wel geld voor gevonden kan worden.

Nu er op dit moment dus geen meerderheid is voor het plaatsen van camera’s in het gebied dat zich uitstrekt van het Centraal Station en de Nieuwe Beestenmarkt tot ‘de kop van de Breestraat’ is de kans klein dat het er op korte termijn alsnog van komt. Het college komt in ieder geval niet opnieuw met een voorstel van die strekking, zo liet een teleurgestelde burgemeester Lenferink na afloop van de vergadering weten. “De raad heeft zelf om een onderzoek naar cameratoezicht gevraagd, dan is het toch vreemd dat dit nu de uitslag is. Ik laat het hierbij, ik ga niet trekken aan een dood paard.”

Ook de financiering wordt door het ‘nee’ van de meerderheid van de raad een probleem. Het college wilde de benodigde vijf ton via een GroteStedenBeleid-subsidie binnenhalen. Dat kan nog tot de zomer. Daarna is het geld voor de komende jaren verdeeld en zou alsnog invoeren van de camera’s ten koste gaan van andere zaken in Leiden. Dat lijken vooral de PvdA, de SP en D66 niet zo erg te vinden. Die partijen wilden, los van inhoudelijke argumenten, sowieso een betere financiële onderbouwing van het plan en zouden het bij de takendiscussie die later dit jaar volgt willen betrekken.

Delen

30 reacties

 1.  

  Hè, daar kan ik me nou zo kwaad om maken!!!!!!!!!!!!!!

  Zou het dan toch kunnen zijn dat PvdA mensen betrokkenen zouden kunnen zijn???

  En wat is de D van D66? Hebben ze de kiezers gevraagd wat die willen?

  ik wil hier niet schrijwen maar het gaat omVeiligheid van je kiezers!

 2. alexander pechtold op

  Hulde aan de fractie van D66 !! Cameratoezicht is schijnveiligheid, dat valt heel goed uit te leggen. Gegroet uit het cameraloze Wageningen.

 3. Rob de Rooij, raadslid VVD op

  Zeer teleurstellend dat een meerderheid van de raad (PvdA, D66, GL, SP) niet overtuigd is van de noodzaak van cameratoezicht in een deel van Leiden waar het vooral in het weekend altijd raak is. Ook dit weekend was er weer geweld. Maar goed, nu weten we tenminste zeker dat een aantal partijen niet de kant op wil, die veel mensen wel op willen. Een grote meerderheid van de Leidenaren wil cameratoezicht, vooral als het gaat om het gebied rond de Nieuwe Beestenmarkt en het station. De VVD en burgemeester Lenferink (gesteund door de wethouders) willen aan deze wens tegemoet komen, ook omdat het volgens ons echt nodig is. De Leidenaar wordt in deze kwestie echter in de steek gelaten door een raadsmeerderheid. D66, jullie willen toch zoveel mogelijk referenda? Als de Leidenaren in een referendum was gevraagd naar cameratoezicht bij de Beestenmarkt, ben ik ervan overtuigd dat een meerderheid zich voor invoering zou hebben uitgesproken. Dat is toch ook iets waarover jullie zouden kunnen nadenken.

 4. Daniel van Schoonderwoerd Den Bezemer. op

  fractie voorzitter D66 afdeling Den Haag Robbert Lente pleitte&nbspvoor cameratoezicht hij deed dat met verve tijdens zijn bezoek aan Leiden.Gezien de geweldadige actie’s van criminelen lijkt toezicht steeds noodzakelijker te worden.

  De pedante opmerking van de oud wethouder van onze stad&nbspover dit onderwerp is grievend voor de slachtoffers van deze misdadigers die zich onbespiedt weten.Velen ontspringen daardoor de dans.

  Afgelopen weekeinde heeft weer&nbspbol gestaan van zeer ernstg crimineel gedrag in het zgn veiligheidsrisicogebied,&nbspmet slachtoffers die gruwelijk geslagen zijn door groepen misdadigers die structureel&nbsptereur bedrijven puur uit machtsgevoel.Zij schijnen wraak te willen nemen op onschuldige burgers,en doen dat graag in groepsverband.Helaas is de mogelijkheid hier een stokje voor te steken de grond in geboord.Wageningen wees allert ,uw burgemeester heeft het wat betreft preventie hondse behandeling,&nbspniet goed met u voor. 

 5. Rob de Rooij, raadslid VVD op

  aanvullend op mijn vorige reactie: als het er op aan komt blijkt dat de steviger koers op veiligheid die de landelijke PvdA en PvdA-burgemeester Lenferink willen inzetten, niet wordt gesteund door de Leidse PvdA. De grootste coalitiepartij heeft hiermee volgens de VVD wat uit te leggen aan de Leidenaren. D66 wilde in het debat helemaal geen standpunt innemen. Dit is niet fraai, omdat er op 13 januari een besluit moest worden genomen. De commissievoorzitter kon na het debat derhalve niet anders concluderen dan dat er geen raadsmeerderheid was. Ook D66 is er dus verantwoordelijk voor dat er niet besloten is tot cameratoezicht. Bij D66 blijkt er echter wel bereidheid te blijven discussiëren, terwijl de PvdA al helemaal de deur lijkt te hebben dichtgetrokken.

  De coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 hebben het eigen college niet gesteund. De burgemeester en het college konden alleen op coalitiepartij VVD rekenen. In de komende jaren zal de VVD niet nalaten de andere coalitiepartijen alsnog proberen te overtuigen dat cameratoezicht echt nodig is. Want cameratoezicht is nodig, zo vindt ook een grote meerderheid van de Leidenaren!

   

  Rob de Rooij, VVD-raadslid

 6. Marije van den Berg (raadslid PvdA) op

  De Leidse PvdA stelt voor om voor dat geld twee of drie échte mannen/vrouwen over de Nieuwe Beestenmarkt te laten lopen. En om bijvoorbeeld de auto’s uit die straat te halen en de slechte verlichting te verbeteren zodat het voor die toezichthouders makkelijker werken wordt en het voor de uitgaande mensen prettiger/veiliger voelt.

  Geen tonnen aan camera’s voor één straat willen uitgeven betekent in mijn ogen juist dat de Leidse PvdA&nbspeffectief om wil springen met het geld voor daadwerkelijke veiligheid op straat – waarvan er helaas door Rijksbeleid (en wie zit dáár op de verantwoordelijke stoel?) veel te weinig is.

 7. Frank de Wit op

  De heer Bootsma van D66 is echt niet alleen in zijn oproep dat eerst andere middelen moeten worden ingezet om de veiligheid te vergroten voordat je camera’s moet gaan ophangen. Ik citeer: 1. De minister uit zijn notitie Cameratoezicht: “cameratoezicht is een ingrijpende maatregel die pas in laatste instantie overwogen moet worden”. 2. Uit de Wet Persoonsregistratie: “voordat cameratoezicht als optie wordt onderzocht is het noodzakelijk dat eerst is komen vast te staan dat dit meerwaarde heeft in de concrete situatie” 3. Uit de wet Bescherming Persoonsgegevens: “voorafgaand aan cameratoezicht dient afgewogen te worden of de beveiliging niet op andere -minder ingrijpende- manieren kan worden gerealiseerd”. Gaan we de heer Bootsma nou verwijten dat hij zich houdt aan de wet en dat hij zorgvuldig is? Mijn steun heeft hij en ik ben blij dat de heer de Rooij in discussie wil blijven met D66.

 8. Het voorstel van Lenferink walst nonchalant heen over allerlei wettelijke en praktische bezwaren. Privacyreglement? Dat doen we later wel. Kan het ook anders? Mwa, misschien, maakt dat uit? Evalueren, gaan we kijken of het wel werkt? Och, dat gaat toch niet, laat maar zitten. Financiering? Mmm, lastige vraag, mag ik een blanco cheque? Ik ben blij dat er nog raadsleden zijn zoals Bootsma, die de durf hebben om gewoon “nee” te zeggen als ze op zo’n manier voor het blok worden gezet. Misschien moeten er wel camera’s komen op de Beestenmarkt, maar laten we er a.u.b. niet te makkelijk over doen.

 9. Peter Bootsma op

  Rob de Rooij maakt het erg bont in zijn schets van de vergadering van gisteravond. Om te beginnen had D66 natuurlijk wel een standpunt, kort gezegd: eerst willen we weten of het doel niet met andere middelen bereikt kan worden. Verder moet er in elk geval vooraf en niet achteraf definitief duidelijkheid zijn over het privacyregelement en het evaluatieplan. Dit alles heb ik in eerste termijn naar voren gebracht.

  Ik bestrijd met kracht dat we gister een besluit ‘moesten’&nbspnemen, zoals Rob het doet voorkomen. We moeten helemaal niks: daar zijn we als commissie altijd nog zelf bij. Ik heb mij dan ook verzet tegen de pistool-op-de-borst-benadering van zowel de burgemeester als de voorzitter van de commissie om ja of nee te zeggen tegen het voorliggende stuk (nog te lezen op http://www.d66leiden.nl), maar heb uiteindelijk gezegd: als het dit is, en dit is het kennelijk, dan&nbspzijn we hier tegen, bijvoorbeeld dus omdat in het stuk van het college naar onze mening niet aannemelijk gemaakt wordt dat andere maatregelen niet kunnen helpen.&nbspOver welke andere maatregelen dat dan precies zouden zijn leek me om&nbspkwart voor elf ’s avonds niet meer zo opportuun daarover in debat te gaan, maar ik heb de commissie niet voor niets toegezegd dat ze hierover een notitie van de D66-fractie kan verwachten.

  Voorts: we leven hier in een democratie maar daarnaast ook in een rechtsstaat, en het lijkt mij vanuit die optiek redelijk dat een zwaar middel als cameratoezicht pas ingezet wordt als al het andere niet blijkt te werken. Tenslotte: dat de Leidenaren zich mede door D66 ‘ in de steek gelaten’&nbspzouden voelen, evenals Robs uitsmijter gisteravond dat er wel weer een hoop meer slachtoffers zullen vallen door de benadering van sommige partijen (waarbij hij mij aankeek), werp ik verre van me. Dat soort opmerkingen past echter wel prima in de platte, demagogische law-and-order mentaliteit die ik helaas wel vaker bij Rob bespeurd heb. Ik heb er naast inhoudelijke redenen geen enkele moeite mee te zeggen dat ik daar, als het om het tellen van de neuzen gaat,&nbspnu niet en nooit niet bij opgeteld wens te worden. Dat past niet in de sociaal-liberale visie op veiligheid.

   

 10. Chris Verplancke op

  Wilt u uw kans vergroten dat u uw auto in Leiden weer terug vinden zoals u hem had geparkeerd?

  Parkeer dan op de Haagwegparkeerplaats, deze is royaal voorzien van (24 uur) webcam-camera’s.

  Sinds de plaatsing van deze camera’s een jaar geleden, zijn er zeker niet alleen problemen voorkomen, maar voelt men zich in de avonden ook veiliger, vooral indien er (noodzakelijk) achterop het terrein moet worden geparkeerd.

  Tevens zijn er het afgelopen jaar een aantal kwesties opgelost doordat alle beelden&nbspkunnen worden teruggedraait.

   

 11. Politiek geneuzel en een gedans van PvdA en D66 om de hete brij!

  Een gemiste kans om de veiligheid van de Leidse burger op straat te vergroten.

  Het gevoel van een pistool op de borst  kan&nbspslechts een gevoel van een enkele Leidenaar&nbspzijn, maar het risico van een pistool in de nek te krijgen is voor iedere Leidenaar thans vele malen groter geworden!

  Visie hebben en niet handelen is dagdromen. Handelen zonder visie is alleen maar tijdverdrijf. Met visie én handelen kunnen we veranderingen teweeg brengen.

  Ed Walbeehm

   

 12. Jan-Jaap de Haan, CDA op

  D66 wordt door andere D66-ers geprezen met “Cameratoezicht is schijnveiligheid, dat valt heel goed uit te leggen” en ”de durf hebben om gewoon nee te zeggen”. Maar helaas legde de heer Bootsma het niet zo duidelijk uit. Meerdere fracties, de voorzitter en de burgemeester moesten er aan te pas komen om enige duidelijkheid te krijgen en&nbspBootsma&nbspzei pas na lang aandringen dat zijn verhaal eigenlijk “nee” betekende….

  @ Marije: Zoals Lenferink als toelichtte: die camera’s helpen juist de aanwezige agenten om snel naar de juiste plek te gaan, ook als de dader zich verplaatst. Je trekt niet zomaar een blik agenten open, zei hij bovendien. De tegenstelling, óf agenten óf camera’s is een valse. Ze ondersteunen elkaar. Het optreden van de aanwezige agenten wordt er effectiever door. [overigens: er zit geen agent achter die camera, maar een operator].

  En voor diegenen die het “misschien volgend jaar willen proberen”: het aardige is dat we nu de kans hebben dit als GSB-project in te dienen (voor juli 2004) en dan voor 4 jaar geld hebben. Dus geen blanco cheque. Die kans is er volgend jaar niet meer.

  Ik begrijp echt niet waarom mensen/partijen problemen hebben met camera-toezicht in een beperkt gebied met alle voorwaarden omkleed, terwijl je dagelijks overal (in de winkel, bij de pinautomaat, in de tram en op school) gefilmd wordt (en wie weet wat er met die beelden gebeurd?). Die camera’s zijn er voor mijn veiligheid. Elders op sleutelstad.nl staat het bericht over de dader van molestatie afgelopen weekend (guess where). Men zoekt nog getuigen…. toch jammer dat er geen filmpje is, denk ik dan.

 13. marije van den berg op

  @ jan-jaap

  Mensen die niet weten hoe het geld voor het grotestedenbeleid van het Rijk naar Leiden komt, zouden volgens mij uit jouw stukje de indruk kunnen krijgen dat het een kwestie is van: aanvragen en als we er geld voor krijgen is dat mooi, en extra.

  Het is in ieder geval, voor de goeie orde, niet zo dat wij een aanvraag doen en als die wordt gehonoreerd, wij een soort subsidie krijgen voor de camera’s. Wij krijgen als stad straks drie (of vier, dat is nog niet helemaal duidelijk) zogenaamde Brede Doeluitkeringen per pijler (gewoon één zak geld) en als wij dat geld zo uitgeven dat het past binnen onze eigen analyse van de stad, en ervoor zorgdragen dat er op een aantal (door
  het Rijk vastgestelde) indicatoren meetbare resulaten zijn bereikt in 2009, dan is het het Rijk best. Het Rijk bemoeit zich niet met de manier waarop wij dat doen, en al helemaal niet meer met de losse projecten die wij
  verzinnen. De keuze voor camera’s is dus echt een Leidse keuze, maar het Rijk verwacht wel dat wij dan over alle veiligheidsaspecten in de stad hebben nagedacht voor we die keuze maken. Die kans krijgen we in dit geval niet, vind ik.

  Als wij denken dat camera’s beter bijdragen aan de veiligheid dan mensen op straat, dan moeten we dat vooral doen, vindt het Rijk. Als de veiligheid op straat dan maar toeneemt. Maar het betekent in ieder geval dat wij, als we GSB-geld uitgeven aan camera’s, wij het niet meer kunnen uitgeven aan blauw op straat of andere preventie. Het GSB-geld is dit keer veel minder dan de vorige keer, dus we moeten, neem ik aan, al allerlei (preventieve) projecten stopzetten. Kiezen voor camera’s helpt ons in ieder geval niet aan meer geld, al wordt die indruk mijns inziens wel door het collegevoorstel gewekt. Ik zou in ieder geval wel willen zien wat nu het totale veiligheidspakket van de stad wordt in het kader van GSB, voor we over een onderdeel daarvan (camera’s) besluiten.

  Aan geld uitgeven binnen het GSB moet een grondige analyse van de stad ten grondslag liggen. Ik heb niet
  de indruk dat die er is en dat we dit voorstel daaraan kunnen toetsen. Dat ‘loszingen’ bevalt mij dus niet.

 14. Chris de Waard op

  Misschien is het handig om nog even de politiecijfers over 2002 hier neer te zetten. Deze zijn door de politie bekend gemaakt na de eerste keer preventief fouilleren bij de Nieuwe Beestenmarkt op 6/7 december jl.

  Uit onderzoek is gebleken dat er in 2002 bijna 700 incidenten zijn voorgevallen die het veiligheidsgevoel van bezoekers en omwonenden van het genoemde gebied negatief beïnvloeden. In de periode van 1 januari tot en met 31 december 2002 zijn er 157 wapens (en munitie) in beslag genomen. Daarnaast zijn er 164 geweldsdelicten geweest waarvan 16 met wapengebruik. In 8 gevallen zijn er bedreigingen geweest (waarvan 7 met slag- en steekwapens) en 1 vuurwapen. In 8 andere gevallen zijn er geweldsdelicten geweest met slag- en steekwapens. Tot slot waren er 39 meldingen waarbij sprake was van een illegaal (vuur)wapen waarvan 1 mes, 1 pepperspray en de rest vuurwapens. Deze geweldsanalyse was mede aanleiding voor gemeentebestuur, justitie en politie om stappen te ondernemen om dit soort overlast aan te pakken.

  Zie ook http://www.sleutelstad.nl/artikel/4174

 15. Geachte mw&nbspM,N&nbspDije Ikvindhet ZoErg vande partij van da arbeid.

  Mw. M.N Dije.Ikvind het ZoErg.  In de discussie over camera toezicht,heeft U tesamen met&nbspJean Hanepoot Kukeleku uitgebreid Uw mening gegeven over het standpunt die U en de Uwen hebt ingenomen naar aanleiding van het collegevoorstel om ter beveiliging van de onschuldige toekomstige slachtoffers ,camera toezicht toe te passen.U bent daarbij bijgestaan door Eenruk John Berendbotje die de mening van&nbspjullie giganten, heeft helpen openbaar maken, in&nbspeen plaatselijk&nbspdagblad.Meningsverschil is begrijpelijk maarrrrrrrr.

  Het gaat hier om het nemen van maatregelen ter voorkoming van moord en doodslag schaam je, het betreft hier geen politiek steekspel maar pure ernst.

  Die camera’s dienen er&nbspte komen dat is de wil van duizenden Leidenaren, doe wat er van U verlangt wordt,denk rationeel.

 16. @ Pechtold
  Gegroet uit het cameraloze Wageningen. (Gaat zeker nooit boodschappen doen in Wageningen? Meerdere camera’s gesignaleerd!)

  @ Van den Berg
  …twee of drie échte mannen/vrouwen… (Waar vind je die nog? Stond van de week nog een aardig stuk over in de krant. Dé mannen van De Politie bestaan bijna niet meer. Praten helpt niet! Is al zo vaak gebleken. Niks vriendjes bij de politie. Gewoon hard optreden. Oh shit, dan is er altijd nog dat OM. Jammer dat daar geen mensen werken die benaderbaar en aanspreekbaar op hun gedrag zijn.)

  @ Bootsma
  …de pistool-op-de-borst-benadering… (Alleen deze opmerking al! Wie heeft er binnen de commissies of college een pitoool bij hem/haar? Gelijk arresteren en bestraffen (zonder OM))

  ….eerst willen we weten of het doel niet met andere middelen bereikt kan worden. …. (Weet je dat nou nog niet?&nbspHet duurt allemaal veel te lang er wordt al genoeg gepraat.)
  …dat andere maatregelen niet kunnen helpen…. (Zijn we dan ziende blind dat niets meer helpt? Leraar doodgeschoten. Ach moet kunnen. Had-hij-maar-niet-zo-vervelend-tegen-die-jongen-moeten-zijn. Is dat wat jullie willen??????? De jonge is zo zielig…)
  …in een rechtsstaat… (Daar waar de boeven alle rechten hebben. We hebben niet genoeg politie bij de hand. En die zullen er niet meer komen ook tenzij men ze weer alle vrijheid geeft om boeven te pakken. Net als in Amerika (Leiden vergelijkt vaak met andere landen..) vechtpartij… eerst rammen en dan praten. Ben je er niet bij krijg je ook geen klap. “Its u simpel”)

  …als al het andere niet blijkt te werken…. Wat zegt de bevolking nou? Werkt het huidige systeem? Nee. Dus. Niet Lullen Maar Poetsen!!!!!!, schijnt Hans Wiegel eens gezegd te hebben. Dat bedoel ik.

  @ Chris Verplancke
  Tevens zijn er het afgelopen jaar een aantal kwesties opgelost doordat alle beelden kunnen worden teruggedraait. (Kijk dat bedoel ik nou….. Wie zijn er nou dom? Oh. ja eerst op kosten van de gemeente aan aantal excursies door het land houden om te kijken in welke steden het goed gaat…… Nou zeg dat dan!! Kijk dus eens in Leiden. Bedankt Chris en succes verder.

  He, he. Ik ben er. Nu maar hopen dan men het leest.

  Ach maar wie ben ik nu eenmaal. Ik het geen geitenwollensokkenopleiding gehad dus ik zal er wel geen verstand van hebben. Psygologie, Sociologie………… allemaal praten en doen, Ho maar. Bah.

   

 17. Ik denk dat de vrouw die ’t afgelopen weekend is verkracht door een flink aantal mannen, niet erg blij zal zijn met de ‘oplossing’ van mevr. marije huppeldepup&nbspvan de PvdA. Het word flink puzzelen voor de leidse politie. Als er camera’s hadden gehangen, had men kunnen zien met welke mannen zij een uitgaansgelegenheid zou hebben verlaten. En daarbij denk ik, dat mensen met kwade bedoelingen zich weleens kunnen bedenken, wetende dat alles op camera word vastgelegd. Hier geld ons oud hollands spreekwoord “Als je geen kwaad in de zin hebt, dan heb je ook niets te vrezen”. Ook wil ik nog even kwijt dat Meneer Alexander pechthold in zijn (nog) rustige Wageningen, ’uit z’n nek lult’ met schijnveiligheid. Ik voel mij wel veiliger met cameratoezicht, en met mij vele leidenaren. Voor geen goud ga ik s’nachts de beestenmarkt over! Een broeiplaats van criminaliteit met hier en daar een moord. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Na een week is het immers weer vergeten!? Als moeder sta ik doodsangsten uit om mijn kinderen. Die gewoon gezellig een avondje uit willen. Het lijkt wel russische roulette, komen ze nog wel veilig thuis? Dames en Heren politica stop je hoofd niet in het zand. Denk niet ‘het valt wel mee’. Het valt helemaal niet mee! De wereld verhard dat zien wij iedere dag op tv. Wapens, moord en doodslag worden heel normaal gevonden.&nbspWij moeten toch ergens  beginnen? Veiligheid is&nbspnaast vrijheid het hoogste goed! Het is dringend noodzakelijk dat er cameratoezicht komt.

 18. Jan-Jaap de Haan, CDA op

  De volgende reactie heeft u geplaats op het artikel Geen cameratoezicht in Leiden

  Over GSB:

  Dank Marije voor de toelichting op het GSB. Het zit inderdaad zoals je toelicht, ook binnen GSB maken wij als Leiden onze eigen keuzen, maar….

  1) GSB geld voor veiligheid is nieuw, dus niet minder dan de vorige GSB-periode, toen was er namelijk geen pijler veiligheid

  2) Terugdringen van geweld in risicogebieden is een speciaal aandachtsgebied (prestatieveld) van deze GSB-pijler. Cameratoezicht op de beestenarkt past daar mooi in.

  3) De politieorganisatie staat los van het GSB-beleid. Wij kunnen dus geen agenten inhuren van GSB-geld.

  4) Wat ik bedoelde te zeggen: áls camera-toezicht een van de Leidse GSB-projecten voor de komende periode wordt, gaat dat niet ten koste van de Leidse begroting en bij behorende takendiscussie.

 19. Ik heb geen enkel respect meer voor gemeentebestuurders, politici, politie en het openbaar ministerie, om de doodeenvoudige reden dat U heren geen enkel respect heeft voor de burger. U heeft het over maatschappelijke achtergronden terwijl leraren worden doodgeschoten – u heeft het over privacy als vrouwen worden verkracht. U heeft elk contact met de maatschappij&nbspverloren en bedekt alles maar dan ook alles met de mantel der liefde. U bent verworden tot een lobbyapparaat van criminelen.&nbspU beschuldigt een ieder die het hier niet mee eens is van racisme, polarisatie  en nog veel ergere dingen.

  Ik heb het gehad. Met u allemaal. Stuk voor stuk. En mocht u dat belachelijk vinden, dan zou u eens bij uzelf te rade moeten gaan&nbspen u moeten realiseren dat deze uiting van emotie slechts het topje van de ijsberg is. Dat er met mij miljoenen anderen zijn. Dat dit de gesprekken zijn die in cafés worden gevoerd die u nog nooit van binnen heeft gezien. Besef dan, dat u elk contact met het volk voorgoed bent verloren.

  Vraag u vervolgens af waarom steeds meer mensen zich in de steek gelaten voelen, verkeersregels aan hun laars lappen en het zelfs als een uitdaging beschouwen om zo hard mogelijk te rijden zonder op de bon te komen. Vraag u af waarom mensen hun vuil op straat gooien. U bent er nooit voor deze mensen, dus waarom zouden zij er wel voor u zijn. Dat is wat er gebeurt in een land waar mensen zwaarder worden gestraft voor belastingfraude dan voor moord.

  Er komt een dag dat het beleid in dit land zo ongeloofwaardig is geworden, dat mensen alle regels aan hun laars gaan lappen en het recht in eigen hand gaan nemen. Ik waarschuw u. Ik ben niet de enige tikkende tijdbom. Er zijn velen met mij.

  Toe. Ga uw gang maar. Bagatelliseer het maar. Maak mij maar belachelijk. Neem me maar niet serieus. Wentel het af op m’n moeilijke jeugd. U bent nu eenmaal blind en ik zal het u niet kwalijk nemen. U wilt de realiteit nu eenmaal niet zien. U wilt alleen maar praten, praten en nog eens praten, om de menselijke kant van criminelen te leren ontdekken. En na dertig jaar praten heeft u ze nog steeds niet gevonden. De onmens, nee, dat is degene die 80 uur per week werkt. Die invalide man van 71 die in de cel wordt gesmeten nadat hij huis en haard heeft verdedigd tegen 5 roofovervallers. Die marinier die de cel in wordt gegooid omdat hij z’n taak in bijzonder zware omstandigheden probeert uit te voeren. Die winkelaar die een kooi in z’n winkel zet, omdat de politie nooit komt opdagen. Die supermarktmedewerker die wordt gearresteerd omdat hij een crimineel overmeestert met pepperspray. Die man die twee kilometer te hard rijdt en wordt geflitst. Dat zijn de echte criminelen.

  Ik wens u veel succes toe met het bestrijden van deze verwerpelijke individuen.

 20. marije van den berg op

  Nog even een reactie terug:

  &gtGSB geld voor veiligheid is nieuw, dus niet minder dan de vorige GSB-periode, toen was er namelijk geen pijler veiligheid

  Maar hoogstwaarschijnlijk komt die er toch weer niet. En als die er al komt, dan komt het géld gewoon uit de zak ‘sociaal’ en is de ‘pijler’ een mooi naampje.

  > 2) Terugdringen van geweld&nbspin risicogebieden is een speciaal aandachtsgebied (prestatieveld) van deze GSB-pijler. Cameratoezicht op de beestenarkt past daar mooi in.

  als je alles afweegt kom je misschien tot die conclusie. maar dat doen we nu juist niet

  > 3) De politieorganisatie staat los van het GSB-beleid. Wij kunnen dus geen agenten inhuren van GSB-geld.

  maar we kunnen wel stadtoezichthouders aanstellen

  > 4) Wat ik bedoelde te zeggen: áls camera-toezicht een van de Leidse GSB-projecten voor de komende periode wordt, gaat dat niet ten koste van de Leidse begroting en bij behorende takendiscussie.

  maar het gaat wel ten koste van andere dingen die we ooit uit GSb betaalden die we misschien ook wel willen betalen en waarvoor we van Balkenende II geen geld meer krijgen, die we dus ‘zelf’ moeten betalen. Uiteindelijk gaat het erom wat je in de stad kunt doen, niet uit welk potje het komt.

 21. marije van den berg op

  @ mark. Op suggestie dat ik verkrachting en de moord op de leraar in DH met de mantel der liefde bedek, ga ik maar niet in. Maar iets anders intrigeerde mij ook:

  “Vraag u vervolgens af waarom steeds meer mensen zich in de steek gelaten voelen, verkeersregels aan hun laars lappen en het zelfs als een uitdaging beschouwen om zo hard mogelijk te rijden zonder op de bon te komen. Vraag u af waarom mensen hun vuil op straat gooien. U bent er nooit voor deze mensen, dus waarom zouden zij er wel voor u zijn.”

  Dat vraag ik mij inderdaad iedere dag af. Ik begrijp het namelijk niet dat mensen denken dat ze zich normaal moeten gedragen omdat ‘de politiek’ of ‘de overheid’ of ‘ik’ dat zou willen. Volgens mij moet je je gewoon normaal gedragen omdat je vindt dat iedereen dat moet doen. Vuilnis op straat gooien of te hard rijden, als mensen dat doen om ‘de politiek’ of ‘de overheid’ te pesten, dan zit er toch een gaatje in die mensen hun hoofd??? Want het betekent toch alleen maar dat de straat er goor van wordt en dat je in een gore stad woont, waar je uiteindelijk meer moet betalen voor de schoonmaak??? of dat politieagenten die er eigenlijk zijn om échte criminelen op te pakken, nu bij een kruispunt moeten staan om te zorgen dat kinderen een beetje veilig naar school kunnen fietsen omdat mensen te beroerd zijn om zich gewoon aan de maximumsnelheid te houden???

  Als je denkt dat de bestrijding van de échte criminaliteit erbij gebaat is door zelf lekker de ‘kleine crimineel’ uit te hangen (vuil op straat gooien, te hard rijden), dan moet je dat vooral doen. Maar ík denk dat politieagenten er zijn om die straatrovers, roofovervallers en drugcriminelen van de straat te verwijderen en heel lang achter slot en grendel te zetten. En daarom moeten we veel meer agenten aanstellen, en veel meer rechters om die criminelen te veroordelen. En daarom moeten we ook meer geld uitgeven aan de reclassering, omdat voorkomen dat die mensen de minuut dat ze op straat staan, weer de fout in gaan. Dat vind ik.

  Maar mensen zoals u vinden blijkbaar dat ze zelf rotzooi mogen trappen, dat politieagenten&nbspiets verkeerd doen door daar dan tegen op te treden,&nbspen dat dat dan de schuld is van de politiek ook nog. Pffff, gaat lekker zo, met Nederland.

 22. Roeland van Wely op

  Illustratief voor de opmerking van Mark “het bedekken met de mantel der liefde” was de opmerking van een partijgenoot van Marije onlangs, namelijk PVDA-burgemeester Wallage: “Hirsi Ali lokt geweld uit”. Niet degene die de trekker overhaalt heeft schuld, maar degene die zich kritisch opstelt! Zo redeneert&nbspde PVDA’er!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &nbspEn zo redeneerde de Turkse jeugd die voor Murat D. protesteerde ook. Van Wieren had er zelf om gevraagd.

  Symbolisch voor de politieke correctheid inzake de moord op Van Wieren vond ik dat de Turkse afkomst in eerste instantie door het NOS-journaal werd verzwegen. Ze vonden het niet relevant. Een prachtig staaltje van politiek getinte censuur in Nederland.

 23. “als mensen dat doen om ‘de politiek’ of ‘de overheid’ te pesten, dan zit er toch een gaatje in die mensen hun hoofd???”

  Ik raad u aan een basiscursus psychologie te volgen. Correct burgerlijk gedrag wordt niet beloond in dit land mevrouw. Na 3 aangiftes van vernielingen van mijn auto, die niet in behandeling zijn genomen, een aangifte van mishandeling, die niet in behandeling is genomen, een aangifte van vandalisme aan mijn huis (waarbij de politie mij beschuldigde van verzekeringsfraude) en 9 jaar achter elkaar 80 uur per week werken om de helft van mijn inkomen aan de staat af te dragen, die nog nooit iets voor mij heeft gedaan, behalve het afleveren van bekeuringen voor verkeerd parkeren, 2 km te hard rijden en een vuilniszak die een dag te vroeg buiten stond… begin ik heel erg goed te begrijpen waarom mensen parkeren, te hard rijden en vuilnis steeds minder serieus nemen, vooral na het lezen van de berichten die in mijn eerdere posting vermeld stonden.

  Iemand die een auto verrot slaat komt daarmee weg. Drie keer zelfs. Iemand die een ander in elkaar slaat komt daarmee weg. Iemand die een huis vernielt komt daarmee weg. Inmiddels is de schade opgelopen tot duizenden euro’s. Maar&nbspals je je&nbspauto per ongeluk bij een rood kapje neerzet word je METEEN, maar dan ook METEEN gepakt (in de val gelokt is een betere omschrijving – want ze stonden met z’n 3en in de bosjes). Is het niet een rood kapje, dan is het wel een onduidelijk aangegeven parkeerplaats voor een brandgang die al tien jaar niet meer in gebruik is. Je kunt in beroep bij Stadstoezicht, die in haar neutraliteit vanzelfsprekend zal constateren dat zij geen fout hebben gemaakt.

  Je doet keurig een belastingaangifte, de belasting komt er na drie jaar achter dat er een fout gemaakt is&nbspDOOR HEN die niet door mij is opgemerkt, en legt je achteraf nog even een boete van 3000 euro op.&nbspEen BOETE.&nbspImmers, ik had moeten weten dat ZIJ een fout hadden gemaakt. Je kunt vervolgens in beroep bij de Belastingdienst Leiden, die in haar neutraliteit vanzelfsprekend zal constateren dat zij geen fout hebben gemaakt. Een proces aanspannen? Daar is inmiddels geen geld meer voor. Want je verdient teveel voor bijstand, maar te weinig om ze aan te kunnen pakken.

  Dit zijn geen incidenten meer mevrouw. Dit is een structureel probleem. En allemaal binnen Leiden gebeurd. Hiermee werkt u in de hand dat mensen de staat als vijand gaan beschouwen en er inderdaad alles aan gaan doen om de staat te slim af te zijn. De staat kan me inmiddels gestolen worden – ik dop m’n eigen boontjes wel. En met mij nog vele anderen. Dit is slechts mijn verhaal – zo heb ik nog tientallen verhalen van vrienden en kennissen. Ik ben er nog goed van afgekomen, als ik anderen mag geloven.

  U zegt dat ik me misdraag. Ik vind niet dat ik me misdraag als ik 140 op de 5-baans A12 rijd om drie uur ’s nachts. Het milieu kan me gestolen worden – ik heb reeds 30.000 euro bpm betaald en daar mag ik een heleboel voor “vervuilen”. Want met veiligheid heeft het niets te maken, en anders moet u eens naar uw Duitse collega’s gaan, die u haarfijn kunnen uitleggen waarom harder rijden op de snelweg geen invloed heeft op ongevallen. De Autobahn is één van de veiligste wegen ter wereld – terwijl ‘ie nog slechter is geasfalteerd dan de A12. Ik reed altijd keurig 120 mevrouw, tot ik 5 boetes achter elkaar voor 2km/u (goed, correctie meegerekend: 5km/u) te hard rijden kreeg. Toen was ik een paar honderd euro armer en had ik zoiets van: “u bekijkt het maar”.

  De meeste ongelukken vinden binnen de bebouwde kom plaats, maar de meeste camera’s zijn op de snelweg gezet. Dacht u dat automobilisten dan echt geloven dat camera’s daar zijn neergezet om de verkeersveiligheid te verhogen? We zijn niet van lotje.

  Als u dat kruispunt zo belangrijk vindt, waarom staan die flitscamera’s niet daar mevrouw. Nee, u zet ze neer op de drukste kruispunten met de minste ongevallen en de meeste auto’s – want dat is lekker incasseren. Maar voor een school heb ik in Leiden nog nooit een camera zien staan. U moet maar eens op de Van Vollenhovenkade gaan kijken om te zien wat ik bedoel. Het gaat u niet om de veiligheid – het gaat u om het geld. En dat krijgt u al genoeg van mij – en vele anderen.

  U doet het af met een gaatje in mijn hoofd. Prima – u heeft me overtuigd. Ik zal me vanaf nu weer netjes aan al uw regeltjes houden. Denkt u dat nu echt? Het zijn de betuttelisering van het proletariaat en het knuffelen van de echte criminelen die deze middelvingermentaliteit in de hand werken. Elke psycholoog zal u dat haarfijn kunnen uitleggen.

  Meer agenten? Prima, als u ze maar niet laat lasergunnen op de Lammenschansweg om drie uur ’s nachts. Meer gevangenissen? Prima, als de mensen die voor zware delicten worden opgepakt daar ook daadwerkelijk terecht komen. Reclassering? Nee dank u. Denk in plaats daarvan maar eens aan een militair werkkamp, zodat onze criminelen de veroorzaakte economische schade kunnen vergoeden en eens leren wat echt werken en discipline is. Als u dat doet, betaal ik met liefde mijn boetes. Gelijke monniken, gelijke kappen.

  Een beleid wordt pas serieus genomen als het consequent, consistent en neutraal wordt uitgevoerd. Anders is het slechts een farce. Zoiets als vrijheid van meningsuiting voor iedereen, behalve als u het niet met mij eens bent.

 24. “Maar ík denk dat politieagenten er zijn om die straatrovers, roofovervallers en drugcriminelen van de straat te verwijderen en heel lang achter slot en grendel te zetten.”

  Ik heb nieuws voor u. Murat D. gaat maximaal twee jaar krijgen, want hij is nog maar 17 jaar oud. Het leven van mijnheer Van Wieren is twee jaar waard mevrouw.

  Het rechtssysteem in Nederland heeft al lang voor mij en vele anderen afgedaan.

  Ik begrijp dat de gemeente Leiden hier weinig aan kan doen. Maar als ik zie dat camera’s worden geweigerd in het belang van de privacy (van potentiële daders wel te verstaan), terwijl meisjes worden verkracht omdat die camera’s daar niet hangen, dan heeft de gemeente voor mij totaal afgedaan. Ziet u – dit is niet een probleem van alleen de gemeente Leiden. Dit is een landelijk probleem. En waar je ook kijkt, overal is de tendens hetzelfde.

  Ik wil niet meer met criminelen praten, naar ze luisteren, ze begrijpen, ze proberen te doorgronden. Ik wil gewoon dat ze de zwaarste straf krijgen die maar mogelijk is, en ik hoop dat ze tijdens die straf ontzettend hard moeten werken, net zo lang totdat alle schade vergoed is. Moeilijke jeugd? Het zal wel. Dat maakt de daad echt niet minder erg. ’t Zal vast wel iemands schuld zijn (zelfverantwoordelijkheid is o zo moeilijk), maar we mogen het er toch over eens zijn dat dat verkrachte meisje er in ieder geval niets mee te maken had.&nbspMoeilijke jeugd is een verklaring, maar geen excuus, en dat mag het ook nooit worden.

  Laat ik het zo stellen: dit is vanzelfsprekend puur hypothetisch.&nbspAls iemand mijn zoon vermoordt en ik kan op m’n vingers natellen dat de dader maximaal twee jaar zal krijgen… nou mevrouw, ik garandeer u dat ik ‘em naar de andere wereld help voordat er ook maar een agent bij kan komen. Dan mag u mij die twee jaar geven – want om de dood van mijn zoon te wreken zit ik graag twee jaar in een vijfsterrenhotel. Had dezelfde man levenslang gekregen – dan had ik er wellicht anders over gedacht. Het huidige systeem bevordert eigenrichting – denk daar maar eens over na. Ik hoop voor u en voor mij dat niemand van ons ooit zal hoeven meemaken wat de familie van dhr. Van Wieren momenteel meemaakt. Want dat gun je zelfs je grootste vijanden niet. En die twee jaar is dan nog een kleine schop na.

  Nogmaals, ik begrijp dat de gemeente geen invloed heeft op deze algemene landelijke tendens. Maar die camera’s waren een mooi begin geweest.

 25. Hoi Mark, Dat is niet waar. De rechter kan ervoor kiezen Murat D. volgens het volwassenenrecht (of hoe dat ook heet) te berechten, gezien de ernst van zijn daad. De kans daarop lijkt mij groot.

 26. “30.000 Euro bpm? Wat is dat voor patserbak?”

  Ik weet niet of deze opmerking lullig bedoeld is. Waarschijnlijk wel. Ik houd van auto’s en heb deze eerlijk bij elkaar gespaard. De auto is niet gejat, gestolen of geconfisceerd, maar gekocht met geld dat ik zelf met heel hard werken heb verdiend (80 uur per week, 9 jaar lang). Het is te triest voor woorden dat ik me moet gaan excuseren voor een auto die ik met eigen geld heb gekocht. Ik had hem ook in Duitsland kunnen kopen (minder bpm), en dan had de Nederlandse staat niets gekregen. Hoewel ik tegen bpm ben, is de staat en dus u met de aanschaf van deze auto er alleen maar op vooruit gegaan.

  Ook een mentaliteit die moet veranderen vind ik. 80.000 euro op je bankrekening is prima, maar o wee als je er een auto voor koopt. Dan is het huis te klein hier. Daar word ik een beetje moedeloos van. Gun een ander ook eens wat. Ik betaal net zo hard mee aan de staat als u. Om over donaties aan goede doelen maar niet te spreken.

 27. “Hoi Mark, Dat is niet waar. De rechter kan ervoor kiezen Murat D. volgens het volwassenenrecht (of hoe dat ook heet) te berechten, gezien de ernst van zijn daad. De kans daarop lijkt mij groot.”

  We zullen zien. Ik vrees het ergste. Van der G. kwam er ook met 11 jaar vanaf (18 jaar min strafvermindering).

 28. Dat is wel even wat anders dan minderjarigenberechting, etc., etc. Niet zo demagogisch, svp.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline