"Ernstig bezwaar tegen structuurvisie Valkenburg"

De gemeenteraad steunt het College van Burgemeester & Wethouders in haar reactie op de Structuurvisie Valkenburg van die gemeente. In de structuurvisie geeft de gemeente Valkenburg onder andere aan, dat het het Marinevliegkamp Valkenburg wil transformeren naar een regulier vliegkamp en tevens een grootschalige waterberging wil aanleggen. Het Leidse College maakt hier echter ernstig bezwaar tegen, omdat het in strijd is met eerder gemaakte afspraken.

Conny Broeyer van de PvdA uitte haar onbegrip voor de plannen van Valkenburg. Filip van As van de ChristenUnie begrijpt niet waarom Valkenburg Rijnsburg en Katwijk niet bij de plannen betrekt. De drie gemeenten hebben immers plannen om te fuseren. Leendert de Lange van de VVD vindt dat het College op terechte wijze heeft gereageerd. Gerard van Hees van GroenLinks noemt het gedrag van Valkenburg “storend”.

Harry Schoch van de SP ziet de structuurvisie als een roep om identiteit van de gemeente. Jan-Jaap de Haan van het CDA kan ook wel wat begrip opbrengen voor wat Valkenburg doet, omdat het Vliegkamp veel werkgelegenheid verschaft.

“Het zijn forse bewoordingen, want de structuurvisie is in strijd met het streekplan”, geeft wethouder Hillebrand toe.

Advertentie

Geen categorie Vliegkamp Valkenburg


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×