Donderdag geding over Oostvlietpolder

Aanstaande donderdag zal de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het geding van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder over het streekplan Zuid-Holland West behandelen. Centraal in dit geding staat de zogenaamde ‘rode contour’, het gebied waarbinnen gebouwd mag worden. De Vereniging stelt dat de Oostvlietpolder in het streekplan onterecht binnen de rode contour is geplaatst.

Hierdoor wordt een onbeperkte verstedelijking ten koste van de voorkomende flora en fauna (86 beschermde diersoorten waaronder de grutto, tureluur en zomertaling) toegestaan. In de regel volgt zes weken na het geding de uitspraak.

Leiden Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×