Woordvoerder Bart Stemerdink overhandigt wethouder Ruud Hessing de bijna 2100 petities. (Foto's: Chris de Waard).

Ruim 2000 handtekeningen tegen bebouwing Roomburgerpark

“De gemeente overweegt huisvesting van de Lorentzschool in het Roomburgerpark. Ik protesteer tegen deze plannen en tegen elke andere vorm van bebouwing van het Roomburgerpark (permanent of tijdelijk) omdat:
• Het Roomburgerpark belangrijk is voor de leefbaarheid van de wijk
• Er al zoveel groen verdwijnt uit Leiden
Ik ben een vriend van het Roomburgerpark.”

“Deze tekst is ondertekend door 2082 burgers die prijs stellen op groen in hun woonomgeving. Groen waarin je kunt wandelen, een balletje trappen, spelen, je hond uit laten of zomaar in het gras liggen. Groen dat voor iedereen toegankelijk is of je nu peuter, kleuter, jongere, oudere of bejaarde bent.” Bert Stemerdink van de Vrienden van het Roomburgerpark overhandigde vervolgens het pakket van 2082 ondertekende petities aan wethouder Hessing van onderwijs. “Plus 12,” waarop Stemerdink nog een enveloppe met de laatste handtekeningen uit zijn zak toverde. “Deze handtekeningen overhandig ik u namens verontruste burgers, die scholen en een leefomgeving aan hun kinderen willen bieden, die in de toekomst duurzaam zullen blijken en waarmee niet tegemoet is gekomen aan de waan van de dag.”

Omwonenden van het Roomburgerpark voeren actie tegen de bouw van een nieuw gebouw voor de Lorentzschool in ‘hun’ park. Enkele tientallen van hen togen dinsdagavond naar het stadhuis om wethouder Hessing (Onderwijs) een petitie te overhandigen die door meer dan 2000 bewoners is ondertekend. Hessing beloofde hun argumenten mee te wegen als over een week of drie wordt besloten of de nieuwe school inderdaad in het park komt.

De bewoners waren overigens niet alleen tegen het huidige collegeplan, maar kwamen ook zelf met een alternatief plan. Daarin komt de nieuwbouw direct aan het water langs het tennispark en wordt de weg verlegd. De school kan dan buiten het Roomburgerpark gerealiseerd worden. Hessing beloofde ook serieus naar dit alternatieve plan te zullen kijken.

Leiden Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×