(Foto: Chris de Waard).

'Maak van aanleg vierde hockeyveld in Roomburgerpark een verkiezingsthema'

“Het college komt met een nieuw plan voor een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. Een plan dat in de wijk onrust zaait, wederom slecht is voor de biodiversiteit en disproportioneel veel geld kost.” De Vrienden van het Roomburgerpark winden er in een brief aan de Leidse gemeenteraadsleden geen doekjes om. Ze keren zich voor de tweede keer tegen een uitbreiding van de hockeyvereniging. De Vrienden van het Roomburgerpark willen dat de gemeenteraad het besluit over het vierde hockeyveld over de verkiezingen heen tilt.

De raadsleden worden in de brief opgeroepen om eind van de maand stelling te nemen tegen het nieuwste plan van het college voor een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. “Het college verschaft de raad onjuiste informatie over de impact van het plan, negeert de duidelijke uitslag van het referendum en wil over zijn graf heen regeren”, zo schrijft het bestuur van de parkvrienden in hun zes pagina’s tellende brief. Ze willen dat het Roomburgerpark een beschermde status krijgt, zodat er ook in de toekomst geen plannen meer komen die het park aantasten.

Op 31 augustus bespreekt de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving de nieuwste plannen die het college heeft gemaakt voor een vierde veld voor de Leidse Hockeyclub Roomburg. Twee daarvan lijken niet erg kansrijk. De derde optie wel. Daarin komt er alsnog een extra hockeyveld in het park, maar die gaat niet ten koste van het park, maar komt op de plek waar nu nog negen tennisvelden liggen. Tennisclub Roomburg zou in dat voorstel verkassen naar het terrein van korfbalvereniging Trigon aan de Cronesteinkade. De korfballers worden dan waarschijnlijk verplaatst naar de Montgomerystraat waar KZ Danaïden net een extra veld heeft gekregen.

Het kaartje uit het plan van de gemeente Leiden uit 2014, laat zien hoe de nieuwe situatie er ongeveer uit gaat zien.

Voorzitter Bert Stemerdink van de Vrienden van het Roomburgerpark vindt dat het college in de brief aan de raad ten onrechte stelt dat de impact op het park van dit nieuwe plan  beperkt is. “Er zouden enkele bomen verplaatst moeten worden en het verlies aan groen kan goed worden gecompenseerd”, schrijft het college, maar volgens een telling van de Vrienden van het Roomburgerpark betreft dit een strook waarin 71 bomen staan. Ook een groot aantal heesters moet verdwijnen uit een houtwal die 65 jaar geleden is aangeplant.

Volgens de parkvrienden gelden bij dit plan dezelfde bezwaren als bij het eerdere voorstel dat bij het referendum in maart van dit jaar door tweederde van de Leidenaren werd verworpen. Stemerdink: “Er zijn er duidelijke voortekenen dat de kosten van het voorstel hoog zullen worden, omdat zowel de tennisclub als de korfbalclub moeten verhuizen voor de uitbreiding van de hockeyclub. Ook moeten er nu zelf meer bomen gekapt worden als bij het vorige plan waar de voorgenomen kap van 67 bomen voor veel Leidenaren aanleiding was om tegen te stemmen.”

Maar volgens een eerdere toelichting van sportwethouder Dirkse hoeft er per saldo geen groen verloren te gaan. Deze bomen worden herplaatst of gecompenseerd. Een ander pijnpunt bij het vorige plan dat uitliep op een referendum was het verplaatsen van de speeltuin. Die blijft in dit plan ongemoeid.

De Vrienden van het Roomburgerpark hopen dat de raad het plan niet zal bespreken en dat partijen er een verkiezingsthema van zullen maken.

Leiden Maatschappij Politiek Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×