(Foto: Chris de Waard).

Leidse raad heeft geen oplossing voor uitbreiding hockey; maar houdt er wel aan vast

Op verzoek van de Leidse gemeenteraad heeft het college de afgelopen periode onderzocht waar de Leidse hockeyclub Roomburg alsnog een vierde wedstrijdveld kan krijgen. Die zoektocht leidde kort voor de zomervakantie tot een brief aan de raad waarin sportwethouder Dirkse drie varianten presenteerde. Dinsdagavond sprak de gemeenteraad over die brief. Maar niet voordat zeven insprekers de raad lieten weten dat ze nog steeds niets moesten hebben van de plannen.

De insprekers waren geen onbekenden voor de raadsleden. Buurtbewoners, de Vrienden van het Roomburgerpark en de Stichting Leiden Oogst die aan de Cronesteinkade stadstuinderij Het Zoete Land bestiert en daar graag wil uitbreiden. Ook huisarts Birnie, die het initiatief nam voor het referendum dat in maart van dit jaar is gehouden, liet weer van zich horen: “Aan alle hoofdthema’s die bij het referendum speelden, wordt nu weer voorbij gegaan. En het is net als het corona-virus. de nieuwe varianten zijn alleen maar schadelijker .”

Van sportbestuurders namens de tennisclub en de kortbalvereniging kregen de raadsleden te horen dat geen van beiden wil verkassen. Trigon wil gewoon blijven waar ze zitten en TC Roomburg wil bovendien uitbreiden van negen naar twaalf velden. Niet op de Trigon-locatie, maar dat zou moeten gebeuren in het Roomburgerpark. “Onze leden hebben nooit een  besluit genomen over verhuizen”, meldde bestuurslid Koen van Bemmel van de tennisclub. “En we gaan ook geen uitspraken doen over ruimte die anderen gebruiken. Dat past ons niet. We zouden ook niet willen dat anderen dat over onze plek doen.” De 1200 actieve leden van de in 1955 opgerichte tennisvereniging hebben volgens  Van Bemmel hun hart verpand aan de huidige locatie.

Directeur John van Bezouw van de Lorentzschool wilde vooral weten wanneer de gemeente nu alsnog werk gaat maken van de inrichting van de omgeving van de school. “Sinds het referendum staan ook de plannen voor de school stil.” Hij  pleitte voor de uitvoering van een serie eerder toegezegde maatregelen, zoals het aanpakken van de verkeerssituatie, een betere fietsenstalling en vergroening van het schoolplein.

Persoonlijk
Die insprekers verwijten de gemeente, en vooral wethouder Dirkse, zich niet neer te leggen bij de referendumuitslag waar Leiden massaal nee zei tegen het herinrichtingsplan voor het Roomburgerpark. De aanvallen aan het adres van de wethouder waren soms zeer persoonlijk van aard. “Ik wordt persoonlijk aangesproken en zelfs mijn gezin wordt erbij gehaald. Ik weet eigenlijk niet wat ik allemaal over mijzelf moet laten zeggen terwijl ik uw beleid uitvoer”, zei een duidelijk geëmotioneerde Dirkse. Het leverde hem in elk geval direct een excuus op van commissievoorzitter Tiny Klever. “Het spijt me dat ik niet meteen heb ingegrepen toen die opmerkingen werden gemaakt.”

Opties
De sportwethouder memoreerde nog maar eens het proces zoals dat is gelopen. “U vroeg als raad aan het college om een oplossing voor de hockeyclub. Eerst was verplaatsing naar de Vliet in beeld, toen uitbreiding in het Roomburgerpark.” Toen de Vliet afviel en de parkoptie sneuvelde in het referendum, wilde de raad weten wat er nu nog mogelijk is. “Dat heb ik nu voor u op een rij gezet. Drie opties. Het college heeft geen voorkeursoptie. U moet mij richting geven, dan kunnen we verder.” Die richting kreeg Dirkse niet. De raad is na jaren discussie nog steeds hopeloos verdeeld, maar houdt wel vast aan de wens om uitbreiding voor de hockeyclub te faciliteren.

Stuurloos
Hoewel wethouder Paul Dirkse de raadsleden bij herhaling opriep om hem met een duidelijke opdracht op pad te sturen, kwam die er niet. “Nu is er geen plan en geen budget. Wat wilt u laten onderzoeken?” probeerde Dirkse meerdere keren. Zonder resultaat.

Van het CDA moet Dirkse goed op de centen letten, opnieuw met iedereen op tafel en dan met een gedragen voorstel terugkomen bij de raad. Volgens duoraadslid Tobias Sandoval Garcia van die partij was ook nu weer niet iedereen goed en tijdig betrokken bij de voorstellen. Het leverde hem kritiek op van CDA-raadslid Martijn Otten: “Wij moeten die keuze juist maken , want de wijk komt er niet uit.”

SP-raadslid Ries van Walraven ziet graag dat er een extra hockeyveld komt aan de Boshuizerkade. Ook al wil de hockeyvereniging dat zelf niet. Ook een half veld op het Trigon-terrein wil ze wel nader laten onderzoeken, maar ook in die alternatieve variant die op papier is gezet door Trigon, Het Zoete Land en kinderopvang ’t Kasteel wordt door de hockeyclub afgewezen. “En dat is terecht”, zo oordeelt PvdA-raadslid Martijn Otten. “Dat alternatief voldoet niet, want een half veld is geen wedstrijdveld en dat is wel waar we als raad toe hebben besloten.”

Bomen
De ChristenUnie wilde nog helemaal niet kiezen uit de voorliggende opties. Een vierde veld in het Roomburgerpark lijkt de partij ‘op eerste gezicht niet kansrijk’ vanwege het vele groen dar dan toch verloren zou gaan. “Alleen als er echt maar weinig bomen weg hoeven, is dat voor ons een optie.” Volgens wethouder Dirkse is er helemaal geen sprake van grootschalig kappen van bomen. Tegenstanders van elke vorm van aantasting van het park stellen dat er nu zelf meer bomen gekapt moeten worden dan in het plan dat bij het referendum is verworpen. 71 in plaats van 67. Volgens Dirkse klopt daar niks van. “In het haalbaarheidsonderzoek dat in 2014 is gedaan naar de variant waarbij het extra hockeyveld op de plek van de tennisclub zou komen, ging het om vier bomen. Waar dat getal van 71 vandaan komt, weet ik echt niet. In elk geval niet van ons.”

De twee andere opties ziet de CU ook niet zitten. Bij optie twee komt het extra hockeyveld op het huidige Trigon-terrein, maar dat past alleen als of het clubgebouw wordt gesloopt, of als Het Zoete Land terrein inlevert. dat ziet de partij allebei niet zitten. Optie drie is volgens duoraadslid Albert Brink qua ruimte en groen weliswaar de ideale oplossing, maar ook die kan  de toets der kritiek niet doorstaan: “We realiseren ons dat dat voor de hockeyclub dan weer geen goede optie is.”

Vijfde hockeyveld
Voor de PvdA lijkt uitbreiding in het Roomburgerpark de meest kansrijke optie. Variant twee op het Trigon-terrein is volgens raadslid Otten te kostbaar en een extra veld aan de Boshuizerkade is haast niet te doen voor de club. “Tenzij daar twee velden bij kunnen komen”, zo mijmerde Otten over een vijfde veld om die optie haalbaar te maken voor de hockeyvereniging. Daar staat dan weer tegenvoer dat de PvdA de velden aan de Boshuizerkade eigenlijk wil behouden voor voetbal.

Toch kiest ook de PvdA nu niet voor een van de voorliggende opties. “Zo vlak voor verkiezingen van alles uitwerken is misschien zonde van het geld”, vond Otten. “Misschien moeten we maar even pas op de plaats maken en al onze energie nu steken in sportpark De mors waar ook nog van alles moet gebeuren. Dan kunnen we na de verkiezingen meteen doorpakken met dit onderwerp.”

D66-raadslid Amela Halilovic hield het kort. “De behoefte aan het vierde veld is er. Daarom moeten we een besluit niet doorschuiven naar een volgende raadsperiode. Wij kiezen voor optie 1, een veld in het park.”

Onverenigbare eisen
Rembrandt Rowaan van GroenLinks kiest voor optie 2. “Dat is onze richting. Ga praten met Trigon, ’t Kasteel en Het Zoete Land”, zo riep hij het college op. Maar de stadstuinderij mag  niet inkrimpen. Eerder uitbreiden”, zo voegde hij er nog aan toe. “En er mag geen groen wijken.” Dat zijn echter onverenigbare wensen.

Van de grotere partijen is oppositiepartij VVD ook voor uitbreiding. Niet alleen voor hockey, maar ook voor tennis. Hoe en waar maakt die partij minder uit zo bleek uit de bijdrage van woordvoerder Maaike van Vliet. “We zijn terug bij af en de hockeyers staan nog steeds met lege handen. Moeilijke keuzes worden uit de weg gegaan, terwijl raad en college precies hoe iedereen hier over denkt. Wij durven wel te kiezen.”

Van de VVD mag de al vele jaren voortslepende discussie over de uitbreiding voor de genoemde sporten nu wel beslecht worden door de uitbreiding in het Roomburgerpark te realiseren. Volgens Thijs Vos van de Partij Sleutelstad zou de VVD daarmee de uitslag van het referendum negeren, terwijl de raad die al unaniem, heeft overgenomen. Dat klopt volgens de VVD niet. Van Vliet: “De referendumvraag ging over een inrichtingsvoorstel. En alleen dát voorstel is afgewezen.”

Geen richting
Namens het college kreeg ze op dat punt bijval van wethouder Dirkse: “Met het op een rij zetten van alle alternatieven respecteren we natuurlijk gewoon de referendumuitslag. De uitbreiding van het aantal hockeyvelden stond helemaal niet in de vraagstelling van het referendum. Dat ging over een inrichtingsplan.” Wat Dirkse nu moet met de lange lijst van wensen van de raad weet hij zelf ook nog niet direct. “Het is een heel gemêleerd beeld”, constateerde hij met gevoel voor understatement. “Dat moet ik nu eerst eens met de collega’s in het college bespreken.”

De VVD wilde toch nog wel van Dirkse weten het het nu verder moet. “Komt er nog besluitvorming in deze raadsperiode?” Dirkse beloofde voor de begrotingsbehandeling die in november plaatsvindt met een antwoord te komen, maar dat er voor de verkiezingen nog iets besloten kan worden, lijkt uitgesloten. Dirkse: “We kunnen nu nog niks klaarzetten, er is geen eenduidige richting gekomen, dus ik kan u niks voorleggen”, nam de wethouder toch alvast een voorschotje op het nadere overleg binnen het college. “En anders komt het in uw verkiezingsprogramma’s. De uitbreiding blijft in elk geval in het sportbeleid staan. Dus het gaat sowieso niet van tafel.”

Leiden Politiek Sport Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×